Lån til sommerhus

Lån til sommerhus → Gennemgang af dine lånemuligheder til et sommerhus finder du her. Det kan sagtens betale sig at sammenligne inden du vælger - Klik her!

649.502
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk

Lån til sommerhus

Når man skal finansiere et sommerhus, skal man som regel ud og låne penge. Sommerhuslån hører også under overkategorien for disse sider, som altså er lån. Overordnet set minder sommerhuslån meget om lån til helårsboliger. De følgende sektioner vil give et større og mere dybdegående indblik i, hvordan sommerhuslån fungerer, og hvilke faktorer man ellers skal være opmærksom på, hvis man står overfor at skulle købe sig et sommerhus.

Hvad er et sommerhuslån?

At låne penge til et sommerhus fungerer ikke på samme måde, som når man skal låne penge til en helårsbolig i forhold til prisen på lånet. Selve proceduren foregår egentlig på nogenlunde samme måde, og på den måde minder de to låneformer meget om hinanden. Ved realkreditlån til helårsboliger, kan man dog låne en meget stor procentdel af boligens samlede værdi. Dette er ikke tilfældet ved finansiering af et sommerhus. Til sammenligning kan man finansiere 80 procent af helårsboligens værdi ved hjælp af et realkreditlån. Når man låner penge til et sommerhus, kan man ’kun’ finansiere 60% af boligens værdi med et realkreditlån. Det er altså en del mindre, end hvis man havde regnet med at kunne få det finansieret på samme måde som ved et realkreditlån til en helårsbolig. Til gengæld er sommerhuse som regel heller ikke lige så dyre som helårsboliger. Samtidig behøver sommerhuse for mange mennesker ikke at være lige så opdaterede i forhold til køkken, bad og lignende faciliteter i huset. Dette skyldes formentlig, at det er begrænset, hvor meget tid man egentlig bruger i sommerhuset. Derfor behøver man ikke nødvendigvis en opvaskemaskine, tørretumbler og lignende. Uanset hvad skal man, hvis man ønsker at låne penge til et sommerhus, tænke sig godt om inden, og undersøge hvordan man vil finansiere de resterende 40 procent af lånet. Her er det, som ved alle mulige andre lån, en god idé at have sparet en god sum op selv på forhånd. Ved selv at have noget til udbetalingen, bliver lånet mindre dyrt og omfattende. Det resterende beløb ud af de 40 procent, som man ikke selv kan dække, bliver som regel finansieret ved hjælp af banklån. På den måde kan det hele sagtens komme til at hænge sammen. Ikke desto mindre er banklånene ikke lige så fordelagtige på prisen i så lang tid, som realkreditlånene er. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt som køber, at man ikke kan få det finansieret på samme måde som ved en helårsbolig.

Processen ved køb af sommerhus

I forhold til selve proceduren ved et lån til et sommerhus, minder det som sagt meget om et lån til en helårsbolig. Det indebærer altså, at man udarbejder en tilstandsrapport og tegner en ejerskifteforsikring. Tilstandsrapporten omfatter husets stand, herunder hvor god den fysiske stand af huset er, og hvilke eventuelle fejl og mangler huset indeholder. Jo flere fejl og mangler huset har, jo mere vil sælgeren som regel være nødsaget til at gå ned i pris, hvis det er fejl, som kræver reparation. Sælgeren kan også tilbyde at rette op på fejlene. Det kan for eksempel dreje sig om et vindue, som er punkteret. Her kan sælgeren så tilbyde at få det repareret, så det ikke får nogen effekt på prisen. Ejerskifteforsikringen fungerer som en ekstra forsikring ved overdragelsen af boligen. Den dækker de fejl og mangler, som er at finde ved boligen på den dag, hvorpå køberen overtog boligen. Det drejer sig altså om fejl og mangler, som ikke vil være at finde i tilstandsrapporten. Det er altså som regel en god idé at have en ejerskifteforsikring, da man på den måde bliver garderet mod fejl, man potentielt har overset tidligere. Hvis man har denne forsikring, og man efterfølgende opdager yderligere fejl ved boligen, vil denne forsikring dække udbedringen af dem. Hvis man ønsker en ejerskifteforsikring, kan det være en god idé at undersøge markedet for dem grundigt på forhånd. Der er nemlig meget stor forskel på priserne, som selskaberne tager for disse forsikringer på trods af, at mange af dem indeholder det samme. Der vil altså være penge at spare, hvis man sætter sig godt ind i dette på forhånd. Når man har besluttet sig for at købe et sommerhus, vil man som regel vælge at låne 60 procent hos et realkreditinstitut, da det er det billigste, man kan gøre i forhold til at låne penge til et sommerhus. Fordi man vil skulle finansiere så meget af sommerhuset på anden vis end ved et realkreditlån, anbefaler mange, at man har sparet så meget som muligt op på forhånd. Dette skyldes, at banklån som sagt er dyrere end realkreditlån. Hvis man på forhånd har sparet en stor del af beløbet op, kan man tage et mindre banklån, og det vil være fordelagtigt i forhold til den samlede pris, som man ender med at betale for lånet. Hvis man ønsker et cirka tal for, hvor dyrt det vil være at låne penge til et sommerhus, kan man anvende nogen af de talrige låneberegnere, som findes online. Disse beregnere kan være en god indikator for, hvor dyrt et lån, man kan ende med at få.

Hvem kan købe sommerhus?

I forhold til at købe sommerhus i Danmark gælder der en række særlige regler. Herunder er der en regel om, at man kun kan købe et sommerhus i Danmark, hvis man har fast bopæl i Danmark. Hvis ikke man har det, er der dog også mulighed for at købe et, hvis man tidligere har boet i Danmark i 5 år tilsammen. I helt særlige tilfælde kan man også godt få lov til at købe et sommerhus i Danmark, hvis man har en særlig tilknytning til enten Danmark eller et bestemt sommerhus i Danmark. Det gør sig dog kun gældende i ganske særlige tilfælde, og hvorvidt man kan få denne tilladelse eller ej bestemmes af Justitsministeriet.

Årsagen til at der er så mange regler i forhold til køb af danske sommerhuse skyldes, at man vil beskytte Danmark/danske grunde mod opkøb fra udlandet. Disse regler er altså lavet for at beskytte Danmark, og det er derfor, at lovgivningen er relativt stram på dette område. Disse særlige regler for sommerhuskøb i Danmark kaldes sommerhusprotokollen. Hvis man så opfylder de gældende krav for sommerhuskøb i Danmark, er der ingen regler for, hvor mange sommerhuse man må eje. Man skal bare bruge dem en eller flere gange om året, hvis man ejer dem som privatperson.

Udgifter ved et sommerhus

Når man vælger at investere i et sommerhus, skal man være opmærksom på, at der er en række andre udgifter forbundet med sommerhuskøb end blot realkreditlånet og et eventuelt banklån. Det er altså en god idé at undersøge disse andre udgifter, inden man beslutter sig for at låne penge til et sommerhus, da det på den måde godt kan vise sig at være dyrere, end man regnede med. Nogle af de udgifter, som følger med ved et sommerhus, kan for eksempel være: ejendomsværdiskat, ejendomsskat, renoveringsudgifter, vedligeholdelsesudgifter osv. Derudover kan det også ske, at sommerhuset er bygget på en lejet grund. Hvis det er tilfældet, skal man også sørge for at tage stilling til, hvordan man skal betale for det. Det skyldes, at det kun er selve huset, der kan betales ved hjælp af et realkreditlån og ikke grunden, hvis den ikke i forvejen hører sammen med huset.

Er et sommerhus en god investering?

Hvorvidt et sommerhus er en god eller en dårlig investering afhænger naturligvis af boligmarkedets udvikling fremover. Denne udvikling kan på forhånd være svær at forudsige, da en lang række af forskellige faktorer spiller ind, og bestemmer hvordan boligmarkedet udarter sig. Det vil derfor ikke være en god investering, hvis man bliver nødt til at sælge sommerhuset i en periode, hvor markedet er dårligt. I så fald kan man risikere at miste en del penge. Hvis man vælger at investere i et sommerhus i stedet for en pensionsopsparing gælder der for eksempel heller ikke de samme regler i forhold til skat. Der er altså flere skattemæssige fordele ved en pensionsopsparing, end der er ved at købe et sommerhus. Til gengæld er der den fordel ved sommerhuset, at man kan nyde godt af det, mens man ejer det. Samtidig er der nogle fordele, hvis man ønsker at sælge det videre til sine børn efter et stykke tid. Når man har ejet og anvendt det i nogle år, har man mulighed for at sælge sommerhuset til dem for 15 procent mindre end den seneste offentlige vurdering. Man kan altså sørge for, at sommerhuset går videre til ens egne børn til en meget økonomisk fordelagtig pris. På den måde kan det være en god investering, da man selv kan beslutte at sælge det billigt videre til familiemedlemmerne. I forhold til økonomisk gevinst på huset afhænger det primært af boligmarkedets udvikling, men hvis man har en begrundet tro på, at priserne på sommerhuse vil stige meget fremover, kan et sommerhuskøb altså også være en god investering. Som med alle andre investeringer kommer det dog i sidste ende an på den enkelte persons privatøkonomi, og hvor meget is vedkommende har i maven.