Privatlivspolitik


Herunder finder du information omkring vores politik for behandling af data vedrørende personoplysninger.

Dataansvarlig

Vi er ansvarlig for behandling af data med personfølsomme oplysninger, som der kan komme i vores besiddelse via interaktion med dette website - MONEYBANKER.dk. Vores kontaktoplysninger er listet herunder.MONEYBANKER ApSCeresbyen 75, 3. tv., 8000 Aarhus CCVR-nr.: 37436488

Baggrund

MONEYBANKER.dk’s behandling af data med personoplysninger sker i fuld overensstemmelse med lovgivningen der gør sig gældende - dette inkluderer også databeskyttelsesloven.Generelt set så definere vi hos MONEYBANKER.dk at information, som kan identificere en fysisk person er såkaldt personoplysninger. Både direkte og indirekte oplysninger vi modtager via den data vi indsamler.

Formål hvortil personoplysninger behandles

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os

Når du har brug for hjælp til at finde et lån via MONEYBANKER.dk eller har brug for mere information har du mulighed for at kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • Chat
  • E-mail
  • Telefon

Når du kontakter os via en af ovenstående metoder, for at besvarer de spørgsmål du måtte have, behandler vi udelukkende den information du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn og email.

Vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), når vi kommunikerer via ovenstående metoder.

Herudover opbevarer vi ikke vores kommunikation med dig i mere end ½ år siden vi sidst har haft kontakt med dig. Dette er gældende i almindelighed.

I særlige tilfælde (hvis der er behov for det) skal du dog vide at vi vil gemme kommunikation og derved også dine personoplysninger i længere tid.

Når du besøger MONEYBANKER.dkFor at drive vores website anvender vi cookies. Hvordan og hvornår kan du læse mere om i vores cookiespolitik.Når du bruger vores chatfunktionNår du vælger at tage kontakt til os via vores chat på MONEYBANKER.dk indhentes der automatisk nogle oplysninger om dig. Vi registrer din IP-adresse og derved kan vi fastslå hvor du cirka kommer fra. F.eks. om du kommer fra København eller Århus. Herudover kan vi også se hvilket operativsystem du anvender samt hvilken browser du bruger. Vi kan samtidig også se om du tidligere har været på vores side vha. cookies (hvis dette er accepteret).Vores hjemmel til at gemme og anvende de oplysninger du giver MONEYBANKER.dk er vores legitime interesse i at besvare dine spørgsmål på bedst mulig vis. Denne hjemmel beskrives også i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f).Vi sletter automatisk dine oplysninger efter 7 dage, hvis du ønsker disse slettet tidligere er du velkommen til at kontakte os via e-mail, så står vi klar til at hjælpe dig.

Samarbejde med tredjemand

Det er sjældent at man kan klare det hele selv – Det gælder også for os. Vi samarbejder derfor med eksterne partnere og leverandører samt databehandlere til at udføre opgaver på vegne af os.Eksempelvis har vi vores website hostet hos Digital Ocean med server i Frankfurt og vi anvender Google Analytics til at få et indblik i hvordan vores brugere anvender MONEYBANKER.dk. Vi anvender også Google og Facebook (som samarbejdspartner) til at målrette reklamer vores brugere senere hen.Det er vores ansvar at de oplysninger du angiver i forbindelse med besøg af MONEYBANKER.dk ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere sådan at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Tredjelande

Dine personoplysninger behandles ”in-house” hos os. Der er dog tilfælde hvor vi dine oplysninger bliver overført til tredjelande, da vi samarbejder med databehandlere lokaliseret uden for Danmarks grænser.Det er vores pligt at oplyse dig om at data kan blive overført til tredjelande. Google er f.eks. vores databehandler når vi udsender e-mails og når vi chatter med dig, anvender vi LiveChat. Disse firmaer har begge adresse i USA og dine data er derfor også opbevaret her.USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at “overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi indgår aftaler og anvender partnere i USA når disse har tilsluttet sig en aftale der kaldes Privacy Shield. Det har disse virksomheder.

Behandlingssikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger ifølge databeskyttelseslovgivningen, samt lovgivning på virksomhedens forretningsområde.Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelseslovgivningen og ikke mindst lovgivning generelt på det finansielle marked som MONEYBANKER.dk opererer på.Det er en vigtigt for at se godt efter dine personoplysninger / kundeoplysninger og derfor har vi udarbejdet tekniske samt organisatoriske tiltag der sikrer dette.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Organisatorisk gør vi meget ud af at uddanne vores medarbejdere i vores retningslinjer for rigtig behandling af vores data for at mindske antallet af potentielle fejl. Herudover arbejder vi løbende med at lave forbedringer til hvordan vi bedst muligt omgås den data der bliver opsamlet.MONEYBANKER.dk har også indført en it-sikkerhedspolitik, som har til formål at sætte retningen for virksomhedens overordnede sikkerhed. F.eks. er der indført adgangsbegrænsninger til vores systemer, sådan det kun er de medarbejdere der skal bruge data i deres arbejde som har den fornødne adgang hertil.For at sikre den data vi har, fornyer vi jævnligt adgangskoder og anvender antivirus programmer og generelt set holder os ajour med it-udviklingen på området. Dette formindsker muligheden for it-trusler med vores systemer.

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til den data og behandling af data vi foretager os vedrørende dig.Hvis du gerne vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi finder det bedste lån til dig

Siden 2014 har MONEYBANKER hjulpet mere end 600.000 danskere med at sammenligne og vælge det bedste lån.

Brugere hjulpet
619.865
står vi klar!
24/7
Fødselsår
2014

Vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse på Moneybanker. Når du anvender vores side godkender du vores cookie politik.