Privatlivspolitik

MONEYBANKER.dks privatlivspolitik

Sådan beskytter vi dine personoplysninger og dit privatliv:

  • Behandling af dine persondata er vores topprioritet
  • I enhver henseende følger vi persondatalovgivning
  • Du kan altid få fuld indsigt i dine indsamlede personoplysninger

Du kan læse yderligere information nedenfor, hvor vi gennemgår i detaljer, hvordan du er beskyttet på MONEYBANKER.dk

Dataansvarlig

Som ejere og driftsansvarlige af MONEYBANKER.dk er vi til fulde bevidste om vores ansvar for behandlingen af personfølsomme data. 

Uanset om disse oplysninger er indsamlet via MONEYBANKER.dk eller indsamlet gennem øvrige aktiviteter, lever vores behandling altid op til persondatalovgivning og databeskyttelsesloven

Vores kontaktoplysninger er listet herunder.

  • Centeo Finance Group ApS
  • Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V, Danmark
  • CVR-nr.: 37436488

Formål hvortil personoplysninger behandles

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når du har spørgsmål til os

Når du har brug for hjælp til at finde et lån via MONEYBANKER.dk eller har brug for mere information, har du mulighed for at kontakte os via:

  • Kontaktformular
  • E-mail

Når du kontakter os via en af ovenstående metoder for at besvarer de spørgsmål, du måtte have, behandler vi udelukkende den information, du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: 

  • navn 
  • email

Du er beskyttet af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f), når vi kommunikerer via ovenstående kommunikationskanaler.

Herudover opbevarer vi ikke vores kommunikation med dig i mere end seks måneder, efter vi sidst har haft kontakt med dig. Dette er gældende i almindelighed.

I særlige tilfælde (hvis der er behov for det) skal du dog vide, at vi vil gemme kommunikation og derved også dine personoplysninger i længere tid.

Når du besøger MONEYBANKER.dk

For at drive vores website anvender vi cookies. Hvordan og hvornår kan du læse mere om i vores cookiespolitik.

Samarbejde med tredjemand

Det er sjældent, at man kan klare det hele selv – Det gælder også for os. Vi samarbejder derfor med eksterne partnere og leverandører samt databehandlere til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksempelvis har vi vores website hostet hos Digital Ocean med server i Frankfurt, og vi anvender Google Analytics til at få et indblik i, hvordan vores brugere anvender MONEYBANKER.dk. 

Google Analytics er et gratis dataindsamlingsværktøj, som kortlægger adfærden på MONEYBANKER.dk, sådan at vi kan analysere f.eks. hvilke funktionaliteter der skaber størst værdi, samt hvilke vi skal optimere. 

Vi anvender også Google og Facebook (som samarbejdspartnere) til at målrette reklamer til vores brugere senere hen.

Det er vores ansvar, at de oplysninger du angiver i forbindelse med besøg af MONEYBANKER.dk ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, sådan at dine personoplysninger er beskyttet.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine personoplysninger under nogen omstændigheder.

Behandlingssikkerhed

Hos MONEYBANKER.dk behandler vi dine persondata ifølge databeskyttelseslovgivningen, hvilket er din sikkerhed for, at dine data beskyttes og varetages på bedste og sikreste måde.

Det er centralt for os, at alle medarbejdere såvel som øvrige involverede i MONEYBANKER.dk kender til vores retningslinier. Vi har derfor udarbejdet nogle tekniske og organisatoriske tiltag, som enhver med adgang til personoplysninger hos MONEYBANKER bliver introduceret for og oplært i.

Du kan læse om disse tekniske og organisatoriske tiltag nedenfor i næste afsnit.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

I forhold til vores organisation gør vi en stor indsats ud af uddannelse af medarbejdere og øvrige interessenter, som har berøringsflade med indsamlede personoplysninger. Det er nødvendigt for os i sikringen af korrekt håndtering og undgåelse af potentielle fejl.

Der sker hele tiden forandringer på det tekniske område, hvor særligt software optimeres og skal tilpasses vores behov. Endvidere forandrer de udefrakommende tekniske trusler sig også løbende, og vi er derfor hele tiden nødt til at være på forkant med truslen fra hackerangreb, servernedbrud og lignende.  

For at imødekomme de nuværende og fremtidige sikkerhedskrav har vi hos MONEYBANKER.dk indført en it-sikkerhedspolitik, som definerer retningen for hver enkel databehandling. 

Såfremt en medarbejder er i tvivl om håndteringen af data, kan vedkommende altid bruge vores it-sikkerhedspolitik som opslagsværk og få svaret på, hvad den korrekte behandling er.

Fysiske såvel som elektroniske adgangskoder bliver jævnligt udskiftet, så vi sikrer os mod ulovlig indtrængen.

Vi fraskriver os imidlertid ansvaret for eventuelle hackerangreb og anden ulovlig indtrængen, da dette kan forekomme trods vores prioritering af databeskyttelse og generelle sikkerhed.

Dine rettigheder hos MONEYBANKER.dk

Du har ifølge databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, som vi nedenfor gennemgår. Disse rettigheder gælder i forhold til de indsamlede data og vores behandling af disse.

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at gøre brug af én eller flere af nedenstående rettigheder, kan du kontakte os via [email protected].

Din ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de data, vi har indsamlet om dig.

Din ret til at rette oplysninger (ret til berigtigelse)

Du har altid mulighed for at få rettet oplysninger om dig, såfremt nogle af disse skulle være ukorrekte.

Din ret til sletning

Hvis du ønsker at få oplysninger om dig slettet, kan du kontakte os og bede os foretage sletningen.

Din ret til at bede om behandlingsbegrænsning

I særlige tilfælde kan du anvende din ret til at få anvendelsen af dine persondata begrænset.

Hvis dit krav om dette er berettiget, vil vi fremover kun være i stand til at behandle dine oplysninger, hvis vi får dit samtykke hertil.

Din ret til at gøre indsigelse

Hos MONEYBANKER behandler vi dine personligoplysninger efter gældende lovgivning. Trods dette har du i særlige tilfælde ret til at gøre indsigelse mod dette, hvilket f.eks. vil kunne begrænse vores muligheder for at lave direkte markedsføring målrettet dig som forbruger.

Din ret til at klage til Datatilsynet

Hvis du skulle ønske at indgive en klage over MONEYBANKER.dks behandling af personoplysninger, kan du gøre dette via Datatilsynet.Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.