Reklameinformation

Reklameinformation

Hos MONEYBANKER.dk ønsker vi at skabe fuld gennemsigtighed med, hvordan reklamer præsenteres på vores service. Alle brugere skal kunne se, hvornår der er tale om markedsføring af et finansielt produkt, en låneudbyder eller andet kommercielt, så hver enkelt selv kan tage stilling til reklamen.

MONEYBANKER.dk drives som en kommercielt sammenligningsplatform, hvor vi modtager kommission fra nogle af låneudbyderne. Hvordan det påvirker vores brugervenlighed og objektivitet, kan du få besvaret på denne side.

Dette får du besvaret nedenfor:

  • Hvilke steder reklamer kan forekomme
  • Hvordan vi modtager kommission
  • Hvordan det påvirker vores objektivitet

Placering af reklamer

Eksponering af lånetilbud fra låneudbydere vil altid være i sammenhæng med låneeksempler. Dette skal tilsikre fuld forståelse for lånets omfang i forbindelse med omkostninger, tilbagebetaling, lånebeløb m.m., hvormed brugeren kender alle de centrale detaljer ved at optage det angivne lån.

I vores tabeloversigt præsenterer vi låneudbydere, hvoraf vi har kommercielt samarbejde med nogle af disse. Når vi præsenterer dem i tabellen, er der tale om reklame, hvilket vi også tydeliggøre ved at skrive under tabellen:

"Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne."

Vi tager forbehold for, at benævnelse af låneudbydere og finansielle produkter ikke udgør reklameinformation.

Modtagelse af kommission

MONEYBANKER.dk modtager kommission fra nogle af de låneudbydere, der bliver markedsført på vores sammenligningsservice. Det kan eksempelvis være for modtagne låneansøgninger, bevilligede lån eller en procentuel antal af det bevilligede lån.

Der er tale om langvarige samarbejder med låneudbydere, og det er derfor ikke muligt at erhverve sig unikke markedsføringsmuligheder, hvis brugertilfredshed og kvalitet hos en given låneudbyder ikke stemmer overens med vores fastlagte krav.

Det sikrer høj kvalitet og brugertilfredshed.

MONEYBANKER.dks objektivitet

Vores objektivitet går hånd-i-hånd med vores kommercielle målsætninger.

Grunden hertil er, at formår vi ikke at være 100% objektive i vores vurdering af låneudbydernes service, kvalitet og udbud af finansielle løsninger, så mister brugerne og øvrige interessenter tilliden til os.

For brugerne kan det betyde, at mange ikke længere ønsker at anvende MONEYBANKER.dk, hvorved vi mister vores brugeropbakning.

Ligeledes kan det resultere i, at låneudbyderne ikke længere ønsker at være repræsenteret på MONEYBANKER.dk, hvorved vi mister hele vores kommercielle indtægtsgrundlag.

Det handler derfor om hele tiden at skabe størst mulig brugertilfredshed, så MONEYBANKER.dk kendes ved kvalitet, objektivitet og høj servicegrad.

100% gratis service

Vi ønsker fortsat at have en 100% gratis service at kunne tilbyde, hvilket kræver kontinuerlige optimeringer. På samme måde ønsker vi også at kunne besvare brugerhenvendelser hurtigst muligt, hvorfor også tilgængelighed er nødvendig.

For at kunne drive MONEYBANKER.dk som tiltænkt er det på baggrund af ressourcekravene en nødvendighed at modtage kommission fra låneudbydere. Uden disse kommissionsaftaler vil det ikke være muligt at opretholde samme kvalitet på MONEYBANKER.dk.

Kontaktinformation

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med ovenstående reklameinformation, er du velkommen til at skrive til os på [email protected].