Kreditvurdering

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Søren
  Skrevet af

  Søren Snejstrup Bay

 • Indholdsfortegnelse

  10 punkter

 • Læsetid

  17 minutter

 • Siden er opdateret

  27/05-2022

Kreditvurdering

I forbindelse med privatlån er der en række forskellige begreber, som det er fordelagtigt at have styr på på forhånd. Et af disse er kreditvurdering. Den følgende tekst omfatter en beskrivelse af kreditvurderinger, samt hvad de indebærer.

Hvad er kreditvurdering?

Långiveren foretager som regel en kreditvurdering af en potentiel låntager. Generelt set kan låntageren både være en privatperson, en virksomhed, en kommune eller en anden instans. Denne tekst handler dog om privatlån, og låntageren vil i dette tilfælde derfor være en eller flere privatpersoner.

Kreditvurderingen dækker over et tjek af den potentielle låntagers økonomi. På baggrund af denne kreditvurdering vil långiveren kunne vurdere, om det vil kunne betale sig at låne vedkommende penge. Det vil sige, hvor sandsynligt det er, at vedkommende får betalt de lånte penge tilbage på et tidspunkt. Det er naturligvis ikke i långiverens interesse at udlåne penge til en person, som muligvis aldrig vil kunne betale lånet tilbage.

Derfor foretages der en kreditvurdering af en potentiel låntager. Hvis det her lader til, at vedkommende har en fornuftig økonomi, samt får betalt af på sine øvrige lån til tiden, er det mere sandsynligt, at långiveren vil være villig til at udlåne vedkommende penge.

Hvor omfattende er en kreditvurdering?

Det varierer meget, hvor stort omfanget af kreditvurderinger er. Det afhænger også af, hvor stort et beløb, låntageren ønsker at låne. I nogle tilfælde vil en kreditvurdering for eksempel kun indebære, at långiveren tjekker, at låntageren har bopæl i Danmark, samt at vedkommende ikke er registreret i RKI.

Så simpel en kreditvurdering gør sig som oftest kun gældende, hvis lånet drejer sig om et relativt lille beløb. Hvis det derimod drejer sig om et større lån, som f.eks. et realkreditlån, vil kreditvurderingen af låntageren være væsentlig mere omfattende. Her vil låntageren formentlig både skulle redegøre for sine lønsedler, årsopgørelse, budgetter, formue, fremtidsplaner for sig selv og sin familie og andre relevante ting.

Al denne information er essentiel for de rådgivere i et realkreditinstitut, som skal vurdere, hvorvidt det kan svare sig at udlåne penge til vedkommende.

Hvad betyder resultatet af en kreditvurdering?

Resultatet af en kreditvurdering er selvsagt afgørende for, om långiveren ønsker at låne penge ud til låntageren eller ej. Det er dog ikke alt. Baseret på de inddrevne informationer, skal det også vurderes.

Derudover skal det også fastsættes, hvor meget vedkommende kan låne, samt hvilken rente og vilkår, der skal gælde for lånet. Det vil altså sige, at en kreditvurdering ikke blot resulterer i et ja eller nej til et bestemt lån. En låntager kan godt blive erklæret egnet til et lån, men hvor gode vilkår, der hører med til dette lån, afhænger så af kreditvurderingen.

Hvem foretager en kreditvurdering?

Den som foretager en kreditvurdering af en potentiel låntager, er som regel den långiver, som låntageren søger at optage et lån hos. Et eksempel kan her igen være et realkreditinstitut. Her foretager rådgiverne i realkreditinstituttet en kreditvurdering baseret på låntagerens kredithistorik.

Derefter vurderes det så, hvor meget og under hvilke vilkår vedkommende vil kunne låne penge.

Hvad er forskellen på en kreditvurdering online og i banken?

Måden hvorpå en kreditvurdering foregår er forholdsvis forskellig afhængig af, om kreditvurderingen sker gennem en online låneudbyder eller på mere traditionel vis i en bank. Forskellen på de to typer kreditvurdering vil blive uddybet i de følgende to tekster:

Bankens kreditvurdering

Når man ønsker at optage et lån i en bank, beder banken som regel om meget detaljeret dokumentation af ens økonomiske situation. Det indebærer blandt andet, at man skal fremvise sine lønsedler og årsopgørelse, hvilket er tilfældet ved de fleste kreditvurderinger. Derudover skal man ofte også fremvise et budget.

Dermed kan man vise, at man har en fornuftig økonomisk sans, samt at man har en plan for, hvordan ens økonomi skal se ud fremover, hvis man bliver godkendt til lånet. Det er altså ikke nok, at man tjener tilstrækkeligt mange penge om måneden. Man skal bevise, at man har en plan for at få betalt pengene tilbage. En kreditvurdering i banken er baseret på en kritisk analyse af den mulige låntagers økonomiske situation.

Banken forsøger altså også at sikre sig, at låntageren ikke ender med at sætte sig i større gæld, end vedkommende vil kunne holde ud at skulle betale af på i den givne løbetid. Selvom det, grundet den grundige kritiske analyse af den mulige låntagers private økonomi, kan være sværere at få lov til at optage et lån, vil man som regel også være sikker på, at lånet bliver mere realistisk at få afbetalt. Det bliver altså vurderet nøje, om det vil passe til vedkommendes situation at låne det givne beløb og derefter få det afviklet.

Fundamentalt set er en kreditvurdering baseret på faktorerne: indtægt vs udgift, betalingsevne vs betalingsvillighed og til sidst formue vs gæld. Når man trækker de faste udgifter fra en persons indtægter, har man vedkommendes rådighedsbeløb. Jo højere et rådighedsbeløb man har hver måned, jo større chance burde man umiddelbart have for at blive vurderet kreditværdig.

Det rådighedsbeløb man har hver måned, vil man jo have mulighed for at bruge på at afvikle sin gæld, når man optager et lån. Rådighedsbeløbet afspejler derfor en persons betalingsevne. En anden ting er dog, hvor stor en betalingsvillighed vedkommende har. Selvom man har en stor betalingsevne, er det nemlig ikke ensbetydende med, at man har en stor betalingsvillighed.

Betalingsvilligheden bliver vurderet på baggrund af, om man har en historie med overtræk eller manglende betalinger på regninger. En indikator på, om man har en god eller dårlig betalingsvillighed, kan for eksempel være overtræksrenterne på ens personlige konti. For at man udviser en god betalingsvillighed, skal man altså kunne bevise, at man meget sjældent har overtræk. Derudover skal man kunne vise, at man betaler sine regninger til tiden, og at man ikke modtager rykkere eller lignende fra sine øvrige kreditorer.

Grunden til at formure vs gæld skal vurderes er, at det vil være begrænset, hvor meget ny gæld ens økonomi vil kunne klare, at man optager. Dette gør sig gældende, hvis man i forvejen har gæld, man stadig afvikler på. Her spiller ens formue ind, da man formentlig vil have en større chance for enten at tage et stort eller flere lån, hvis man har en relativt stor formue. Formuen vil altså kunne fungere som en sikkerhed for, at man kan betale beløbet tilbage.

Online udbydernes kreditvurdering

Hvordan en kreditvurdering foregår online afhænger selvsagt af lånets størrelse. Ved nogle lån vil det for eksempel være tilstrækkeligt, at man er dansk statsborger og ikke er registreret i RKI eller lignende. Det vil dog som regel kun være tilstrækkeligt, hvis det drejer sig om et relativt lille lån online.

Ved større lån foregår ansøgningsprocessen typisk ved, at man skal udfylde en ansøgningsformular online. Her vil man også skulle dokumentere sin økonomi ved hjælp af årsopgørelse og lønsedler. Man bør derfor være klar til at indsende den nødvendige dokumentation, når man påbegynder ansøgningsformularen. Her vil det ofte være sådan, at låneudbyderen ikke laver en kritisk vurdering af hver eneste låneformular.

Ofte vil hver formular blive kategoriseret og vurderet til et bestemt beløb med nogle bestemte betingelser baseret på de tal, der fremgår af den indsendte økonomiske dokumentation. Det er derfor ofte en væsentlig mere simplificeret kreditvurdering, end hvis det foregik i en bank. Det kan derfor, afhængig af den individuelles økonomiske situation, både være sværere eller nemmere at få lov til at optage et lån online. Man skal dog være meget opmærksom som låntager i sådan et tilfælde, hvis et online lån ikke specifikt er tilpassets ens økonomiske situation.

Det vurderes nemlig ikke, hvor meget gæld, man vil kunne tåle at sidde i som person. På den måde kan man havne i en meget uoverskuelig gældssituation, som man ikke ville være kommet ud i, hvis man havde forsøgt at låne pengene i en bank. Det skyldes den individuelle kritiske analyse af den enkeltes situation, som kendetegner kreditvurdering i banker.

Hvordan kreditvurderingen foregår helt teknisk

Efter en kreditvurdering bliver foretaget, afgør långiveren, hvor stor en risiko vedkommende løber ved at låne penge ud til vedkommende. Afhængig af hvor usikker en ’investering’ vedkommende er i forhold til om det er sandsynligt, at vedkommende kan og vil få betalt pengene tilbage, bestemmes vilkårene for lånet. Jo større en risiko det er at låne vedkommende penge, jo mere vil vedkommende derfor sandsynligvis skulle betale i renter og omkostninger for lånet.

Dette er også årsagen til, at renten man kan få online ofte er højere end i for eksempel banker. Baseret på den forholdsvis simplificerede og standardiserede kreditvurdering, der mange steder foregår online, vil långivernes investeringer i udlån til mennesker være mere risikofyldte. Derfor vil de ofte også kræve højere renter for deres lån, da deres kreditvurderinger ikke er så udtømmende som de for eksempel er i banken.

Afslutning

Afslutningsvis er det derfor mere sandsynligt, at man bliver godkendt til at kunne låne penge, hvis man har styr på sin personlige økonomi. Det vil sige, at man betaler sine regninger til tiden, ikke har haft meget overtræk, samt har et rimeligt rådighedsbeløb – afhængig af hvor stort et beløb, man ønsker at låne. Samtidig kan det altså også godt svare sig at optage et lån i en bank fremfor online, da det ofte vil resultere i bedre renter og vilkår, selvom det så også kræver en mere udtømmende kreditvurdering.

Dette er dog kun overordnede retningslinjer, og hvad der er smartest for den enkelte person er som bekendt individuelt.

Vi finder det bedste lån til dig

Siden 2014 har MONEYBANKER hjulpet mere end 600.000 danskere med at sammenligne og vælge det bedste lån.

Brugere hjulpet
660.438
står vi klar!
24/7
Fødselsår
2014

Vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse på Moneybanker. Når du anvender vores side godkender du vores cookie politik.