Nykredit Bank

Lånetilbud er opdateret d. 18/05-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Søren
  Skrevet af

  Søren Snejstrup Bay

 • Indholdsfortegnelse

  11 punkter

 • Læsetid

  18 minutter

 • Siden er opdateret

  18/05-2022

Nykredit Bank

Nykredit, som opererer under brandnavnet Nykredit Bank, er en af Danmarks førende finanskoncerner og består både af et realkreditinstitut og en bank. Derfor er realkreditlån og banklån deres primære produkter og services, men koncernen foretager også øvrige aktiviteter inden for forsikring, leasing, investering samt pension. Nykredit består desuden af en ejendomsmæglervirksomhed.

Nykredit Realkredit A/S er 100 % ejet af aktieselskabet Nykredit Holding - Foreningen Nykredit er hovedaktionær i Nykredit Holding A/S.

Nykredit er ejer af Totalkredit, som er landets førende udbyder af realkreditlån til danske boligejere. Totalkredit udbyder realkreditlån gennem i alt 59 banker, sparekasser og andelskasser og har mere end 800 pengeinstitutter og filialer fordelt over hele landet.

Nykredit-koncernen har hovedsæde på Kalvebod Brygge i København og har 54 centre fordelt over hele landet. Nykredits nuværende koncernchef er Michael Rasmussen, og virksomheden besidder en medarbejderstab på cirka 3.800 heltidsansatte.

Historie

Allerede i 1851 og fremefter dukkede en lang række danske kreditforeninger op i landet, og 16 af disse fusionerede til daværende Forenede Kreditforeninger og Jyllandskredit. Disse to foreninger fusionerede i 1985 til det, der i dag er kendt som Nykredit. I de første fire år af Nykredits historie var koncernen udelukkende en engrosvirksomhed, hvilket betød, at realkreditlån til danske boligejere blev formidlet gennem pengeinstitutter.

I 1989 blev realkreditsektoren midlertidig liberaliseret, hvilket gav traditionelle pengeinstitutter mulighed for at oprette realkreditinstitutter. Samtidig gav det danske kreditforeninger muligheden for at ændre virksomhedsform til aktieselskaber.

For Nykredit-koncernen betød det store struktur- og procesforandringer, og inden for få år tilbød organisationen en bred vifte af produkter og services, blandt andet inden for banksektoren, forsikringer, pension samt ejendomsmæglervirksomhed.

I 2003 opkøbte Nykredit realkreditinstituttet Totalkredit, og i 2008 overtog koncernen Forstædernes Bank, som i dag hører under brandet Nykredit Bank.

Værdier

Hos Nykredit er kunden i fokus, idet koncernen er foreningsejet og kundestyret – hvilket den har været i 165 år. Derfor er koncernens bærende forretningsprincip ”Kunden over alt”, hvorfor koncernen tilstræber at være professionelle og gennemskuelige i deres service og rådgivning, så kunden er i stand til at træffe finansielle beslutninger, der kommer bedst muligt til egen fordel.

Derudover er Nykredit bygget på et idegrundlag, der hedderFinansiel bæredygtighed. Idegrundlaget handler ganske enkelt om at skabe lange og vedvarende kunderelationer, som er til gavn for både ejere og kunder. For Nykredit handler finansiel bæredygtighed også om finde en balance mellem at tilpasse sig deres turbulente og forandrende omgivelser og samtidig sikre holdbare finansielle løsninger.

Det betyder, at koncernen arbejder ud fra klare etiske rammer, langsigtede relationer og skal samtidig gribe nye og dynamiske muligheder, der er til gavn for både kunder og investorer.

Alle medarbejdere i Nykredit arbejder ud fra fire grundlæggende kerneværdier, hvor den førsteIndsigtdækker over, at koncernen skal arbejde professionelt, levere kvalitet og samtidig udvise ansvar over for samfundet. Den anden kerneværdiIndlevelsehandler om at arbejde inden for etiske rammer, kommunikere åbent og sikre godt og værdifuldt samarbejde parterne imellem.Indsatshandler om, at koncernen skal være en initiativtager og skabe resultater, samtidig at den viser omtanke for mennesker, miljøet og samfundet. Den sidste kerneværdiTænk nytindebærer, at Nykredit skal være inspirerende, fornyende og iderig og samtidig vise åbenhed over for andres ideer.

Nøgletal

Nykredits opgørelse for 2015 viser, at banken sluttede året af med et koncernresultat før skat på 4.685 milliarder kroner samt en egenkapital på 65,5 milliarder kroner. Derudover havde Nykredit en omsætning på 11,9 milliarder kroner samme år. Nykredit-koncernens formue under administration og forvaltning lød på henholdsvis 700,4 milliarder kroner og 142,8 milliarder kroner.

Som førende koncern inden for realkreditområdet besidder Nykredit en markedsandel på 41,3 %. Derudover har Nykredit-koncernen 30 % af markedet inden for kredit og besidder ligeledes 5,8 % af markedet inden for bankudlån.

Produkter og services i Nykredit

Nykredit specialiserer sig primært inden for banklån og realkreditlån, både til private og erhverv, men udbyder også finansieringsløsninger blandt andet inden for opsparing og pension. Læs mere om Nykredits produkter og services nedenfor.

Boliglån

Som udbyder af både realkreditlån og banklån har danske boligejere og boliginteresserede mange muligheder for at låne penge til deres drømmebolig i Nykredit.

Nykredit udbyder først og fremmest realkreditlån, som er en af de mest almindelige og sikreste finansieringsmuligheder, når man skal investere i ny bolig. Et realkreditlån er et obligationslån og udbydes derfor til en fast rente, også i Nykredit. En fast rente betyder, at man som låntager kender sine renteudgifter under hele lånets løbetid, fordi renten ikke ændrer sig, uanset om markedsrenten stiger eller falder.

Hvis man hellere ønsker en variabel rente på sit boliglån for at nyde godt af lave renteudgifter, hvis renten falder, kan man optage Nykredits F-kort -lån. Lånet optages typisk til en lavere rente og dermed en lavere månedlig ydelse sammenlignet med et fastforrentet lån. Renten på et F-kort-lån tilpasses med seks måneders mellemrum, henholdsvis den 1. januar og 1. juli.

Løbetiden på både et obligationslån med fast rente samt F-kort er 1-30 år, og det er ligeledes muligt at vælge en 10-årig afdragsfri periode på begge lån.

Du kan klikke dig ind og lære mere om Nykredits øvrige boliglån, Friværdikonto, Prioritetslån og Andelsboliglån.

Pension

Seniorlivet er forskelligt fra person til person, og derfor er det også meget forskelligt, hvilke behov og krav vi har i forhold til vores private økonomi, når vi går på pension.

I Nykredit har man som pensionist mulighed for at få en Ratepension, hvilket betyder, at man får udbetalt sin pensionsopsparing løbende i mellem 10 til 25 år – man bestemmer selv, hvordan man vil sammensætte udbetalingen. Det er desuden muligt at kombinere Ratepensionen med Nykredits to øvrige pensionsordninger, Aldersopsparing samt Livslang Pension.

Aldersopsparing er en pensionsordning, man kan gøre brug af, hvis man ønsker at få udbetalt et stort beløb på én gang, for eksempel i forbindelse med et boligkøb, bilkøb eller større rejser.

Med en Livslang Pension er man økonomisk sikret, så længe man lever, da pensionsordningen sikrer en løbende pengeudbetaling i alle leveår, efter man har forladt arbejdsmarkedet. Derudover har man mulighed for at tilvælge en indbetalingsfritagelse, som betyder, at kundens indbetalinger til pensionskonto fortsætter, selvom man uventet forlader arbejdsmarkedet før tid, for eksempel på grund af nedsat arbejdsevne. Derudover kan man også vælge en reservesikring, hvilket betyder, at kundens pensionsopsparing bliver udbetalt til dennes arvtagere, hvis kunden dør, før pensionsalderen indtræffer.

Opsparing

Både private kunder og erhvervskunder har en lang række muligheder for at spare penge op i Nykredit, da koncernen udbyder flere forskellige typer opsparingskonti, der passer til individuelle behov og private økonomier.

Som kommende boligejer kan man for eksempel drage nytte af Nykredits BoligOpsparing. Som boligkøber skal man finansiere 5 % af boligkøbet via egen udbetaling, og disse penge kan man spare op med en BoligOpsparing. Der er intet krav til beløbets størrelse, og man styrer ligeledes selv, hvor ofte man ønsker at indbetale penge til kontoen.

Fordelene ved Nykredits BoligOpsparing er, at man optjener en bonus af sin boligopsparing, når man engang køber bolig og finansierer købet i Nykredit. Derudover skal der ikke betales gebyrer, når man hæver penge fra kontoen.

Nykredit tilbyder også et såkaldt AftaleIndlån, hvor man indsætter minimum 400.000 kroner på kontoen – bindingsperioden er op til et år, og man er sikret et attraktivt højt renteniveau. Hvis man derimod ønsker en længere bindingsperiode, anbefaler Nykredit at oprette en FormueKonto i stedet for.

Nykredits Iværksætterkonto egner sig godt til de, som ønsker at etablere egen virksomhed i fremtiden. Fordelen ved en Iværksætterkonto er, at man får fradrag for sine indbetalinger. Renten på kontotypen er variabel og tilpasses med et års interval.

Lån til erhverv

Som erhvervsdrivende har man en række muligheder for at låne penge i Nykredit til sin virksomhed. Ligesom privatkunder bør en erhvervskunde også overveje, hvilket behov man skal have dækket, hvad man ønsker at låne penge til, og hvor mange penge man ønsker at låne. Nykredit udbyder en række låneprodukter, som både egner sig til erhvervsdrivende, der driver små virksomheder, og erhvervsdrivende der driver store virksomheder.

Nykredits erhvervslån, der reelt er et almindeligt banklån, egner sig til virksomheder, der ønsker at låne penge til mellemstore investeringer, for eksempel ejendom eller maskiner, produktudvikling, udvidelse af virksomhed til nye markeder med videre. Et erhvervslån i Nykredit kan lånes i forskellige valuta, for eksempel danske kroner eller euro, alt afhængig af hvad der er bedst egnet til den enkelte virksomhed, og hvilke markeder den opererer i. Løbetiden på et erhvervslån er 10 år, og det er muligt at vælge mellem både fast og variabel rente.

Låntager afbetaler på lånet hver termin.

Som ejer af en lille eller stor virksomhed, har man også mulighed for at optage en Erhvervskredit – denne type lån er et godt økonomisk værktøj for en erhvervsdrivende at holde styr på virksomhedens finansiering. Nykredits Erhvervskredit er knyttet til MitNykredit, som er bankens netbank, og fordelen ved denne finansieringstype er, at man kan organisere lønoverførsler til sine medarbejdere over denne service, betale sine indbetalingskort og ligeledes overføre penge til både indenlandske og udenlandske konti. Derudover kan man også tilknytte Betalingsservice, Overførselsservice og Leverandørservice (Nets) og gennemføre sine betalinger og overførsler automatisk via Erhvervskredit.

Man kan desuden handle med værdipapirer via sin Erhvervskredit.

Som erhvervsdrivende kan man også have et behov for at udvide sin forretning eller lave en ombygning eller renovation i sin faste ejendom. I disse tilfælde er Nykredits Byggekredit en god finansieringsløsning, fordi kreditten sikrer debitor god økonomisk fleksibilitet, imens byggeriet står på. En Byggekredit er god at have ved hånden, hvis der for eksempel skulle dukke uforudsete udgifter op, eller hvis man ønsker at træffe nye beslutninger i forbindelse med byggeprojektet.

En Byggekredit i Nykredit er et stående lån, hvor renten er variabel, og renten fastsættes enten ud fra Nykredits grundrente eller dag-til-dag-satser. En Byggekredit er afdragsfri i hele låneperioden, da der kun betales renter. Der skal kun betales renter af det beløb, som der er trukket fra kreditten. Ulempen ved en Byggekredit er, at det kan være svært at holde øje med, hvor mange penge man bruger eller har behov for at bruge, og derfor kender man først det endelige lånebeløb, når byggeriet er fuldført.

Unikke fordele hos Nykredit

Nykredit er tilknyttet den populære betalingsapplikation, MobilePay. Mobilepay er en digital betalingsløsning, som gør det nemt og hurtigt at gennemføre betalinger og modtage penge til sin konto. Betalingsservicen kan bruges til at overføre og modtage penge fra andre private kunder, men den kan også bruges i fysiske butikker, onlinebutikker og via andre apps.

I stedet for at skulle bruge andres kontooplysninger for at kunne gennemføre pengeoverførsler, behøver man blot at indtaste den anden brugers telefonnummer. Man kan ligeledes bruge MobilePay, når man skal betale sine regninger.

Kontaktinformationer

Nykredits generelle åbningstider er mandag til fredag fra klokken 8.00-20.00 og lørdag til søndag fra klokken 10.00-15.00. Koncernens centre og filialer har åbent fra 09.00-16.00 alle hverdage.

Private kunder kan rette henvendelse på 70 10 90 00, og erhvervskunder kan kontakte Nykredit på 70 10 90 10.

Vi finder det bedste lån til dig

Siden 2014 har MONEYBANKER hjulpet mere end 600.000 danskere med at sammenligne og vælge det bedste lån.

Brugere hjulpet
659.602
står vi klar!
24/7
Fødselsår
2014

Vi anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse på Moneybanker. Når du anvender vores side godkender du vores cookie politik.