Boligkøb: Ejerbolig eller andelsbolig?

Lånetilbud er opdateret d. 16/06-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  2 punkter

 • Læsetid

  4 minutter

 • Siden er opdateret

  16/06-2024

Boligkøb: Ejerbolig eller andelsbolig?

Står du og skal købe bolig, kan du overveje en ejerbolig eller en andelsbolig. En ejerbolig køber du og ejer. En andelsbolig adskiller sig ved, at du køber dig ind i en andelsboligforening, og derfor skal du som køber typisk godkendes af bestyrelsen. 

I en andelsboligforening er der et kollektivt element af ejerskab, som betyder, at medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gæld. Andelsboligforeningen er tinglyst, og derfor er det foreningen, der reelt ejer ejendommen - ikke dig. 

Du køber dermed ikke en andelslejlighed, men du får overdraget en del af foreningens formue. I skemaet nedenfor kan du læse om fordele og ulemper ved henholdsvis at købe en ejerbolig og en andelsbolig.

Fordele

Ulemper

Ejerbolig

 • Boligen kan fungere som en opsparing, hvis gælden er blevet mindre, når boligen skal sælges. Hvis boligen har holdt sin værdi eller værdien er steget, har du opsparet penge.
 • Du kan få en god nettogevinst ved salg, hvis boligens værdi stiger nok til, at gevinsten kan opveje mæglersalær og diverse handelsomkostninger.
 • Du kan optage lån med sikkerhed i friværdien i boligen (realkreditlån). Det kan give økonomisk fleksibilitet.
 • Du bestemmer selv indretning, udseende og anvendelse af boligen.
 • Handlen er forbundet med flere og høje omkostninger.
 • Der er risiko for værditab, hvilket kan medføre økonomisk tab.
 • Du kan risikere at blive stavnsbundet, hvis du ikke kan sælge boligen til den pris, du ønsker eller har behov for.
 • Hvis du skal låne penge til at købe, skal banken eller realkreditinstituttet godkende dig og acceptere dit budget.

Andelsbolig

 • Andelsboliger er forholdsvis billige at bo i.
 • Andelsværdien fastsættes ud fra maksimalpriser. Det betyder, at Andelsboligforningsloven bestemmer den højeste pris, sælgeren af andelsboligen kan sælge for.
 • Andelsboliger er ofte billigere end ejerboliger, hvorfor du ikke behøver at optage et ligeså stort lån.
 • Mange andelsboligforeninger er stiftet med tanken om solidaritet og netværk. Derfor er der typisk et stærkt fællesskab i andelsboligforeningerne.
 • Du kan ikke optage et realkreditlån, men et andelsboliglån. Et andelsboliglån er dyrere, fordi det er et banklån.
 • Hvis indskuddet og/eller boligudgiften er høj, kan det blive dyrt at bo i en andelsbolig.
 • Du kan kun ombygge og renovere boligen, hvis andelsboligforeningens bestyrelse godkender det.
 • En andelsbolig kan ikke være en opsparing på samme måde som en ejerolig. Selvom du forventer, at du får indskuddet tilbage ved fraflytning, er den månedlige boligudgift en stor budgetpost. Dog er boligafgiften oftest et afdrag på foreningens gæld. Det betyder, at andelens værdi automatisk stiger.
 • Andelsboliger er følsomme over for lovgivning og prisændringer på boligmarkedet.

Hvilken type bolig, du skal købe, afhænger meget af dit behov. Hvis du vil have fuld ret til at sætte dit eget præg, og du ved, du bliver boende i mange år, kan en ejerbolig være det ideelle valg og en god investering. 

Hvis du ønsker en billigere boligform, kan en andelsbolig være fordelagtigt. Husk på, at det ofte er billigere at bo i ældre andelsboligforeninger en nyetablerede, da ældre foreninger typisk har mindre gæld.

Lån i banken eller hos et realkreditinstitut?

Der er forskel på, hvordan du kan finansiere købet af en ejerbolig og andelsbolig.

Ejerbolig

Andelsbolig

Banklån

 • Banklån ydes af banken og bruges typisk til delvis finansiering af ejerboligen. Banken yder lån på op til 15 procent af den totale finansiering.
 • Som sikkerhed for lånet tager banken pant i boligen.
 • Banken forventer, at du selv kan lægge fem procent kontant i boligens udbetaling. Naturligvis kan du lægge en højere udbetaling, hvilket medfører en billigere finansieringsaftale.
 • Bankrådgivere har bestemte rammer for finansieringsaftaler og kan ikke forhandle priser, som de vil. Husk på, at banken er en butik, og er du ikke tilfreds med deres tilbud, kan du forhøre dig andet steds.
 • Hvis du vil sammenligne forskellige bankers boliglån, skal du kigge på ÅOP. ÅOP betegner lånets samlede pris inklusiv renter, gebyrer og omkostninger. Når du sammenligner, skal du sikre, at lånene er identiske.
 • Oftest finansieres et andelsboligkøb helt med et variabelt forrentet banklån.
 • Der er færre krav til at låne til en andelsbolig sammenlignet med en ejerbolig. Bankernes krav varierer dog, men omhandler udbetaling og afbetaling af lånet.
 • Når du skal lægge din andel af foreningens formue som sikkerhed for banklånet, skal du være godkendt af andelsboligforeningen som andelshaver med brugsret over boligen (erklæring om adkomst).

Realkreditlån

 • Et realkreditlån ydes på baggrund af obligationssalg. Det er i princippet den, der køber obligationer i realkreditinstituttet, du låner penge af.
 • Du kan med et realkreditlån belåne op til 80 procent af boligens salgsværdi.
 • Realkreditinstituttet har pant i din bolig som sikkerhed for det billigere lån. Realkreditinstituttet har den såkaldte førsteprioritet og dermed førsteret til at få penge tilbage, hvis din bolig kommer på tvangsauktion.
 • Du kan ikke finansiere et andelsboligkøb med et realkreditlån, fordi du ikke har en tinglyst ejendomsret over boligen - det har andelsboligforeningen.