Skattefradrag ved privatlån

Lånetilbud er opdateret d. 11/08-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Skattefradrag ved privatlån

Når en låntager initierer et lån, betyder det naturligvis, at vedkommende skal betale af på lånet, indtil det er betalt helt ud. Dette er hele præmissen ved at optage lån. Her skal man dog være opmærksom på, at der er en række elementer i den danske skattelovgivning, der gør det en anelse mere overskueligt at få betalt af på sit lån.

Det drejer sig om de forskellige skattefradrag, man kan benytte sig af som indehaver af et privatlån. Afhængig af typen samt størrelsen af det lån, man er indehaver af, gælder der en række regler. Denne tekst indeholder information om fradrag for renteudgifter ved boliglån Derudover indeholder den information om, hvad man skal være opmærksom på, afhængig af om man låner penge af et pengeinstitut eller et familiemedlem.

Hvad er skattefradrag?

Det fungerer sådan, at man i Danmark har mulighed for at trække en række forskellige udgifter fra i skat. Hvilke udgifter man kan trække fra afhænger naturligvis af ens egen specifikke situation. Ved at være opmærksom på hvilke ting man kan trække fra i skat og benytte sig af de muligheder, når man selv falder ind under en af de mulige skattefradragskategorier, kan man potentielt få et større økonomisk råderum.

Alt i alt er skattefradrag altså lig med de udgifter, som man kan trække fra i skat. Eksempler på nogle af de mest anvendte skattefradrag er for eksempel: kørselsfradrag og donationer. Skattefradrag er relevant i forbindelse med privatlån, fordi man har mulighed for at få skattefradrag på nogle typer af lån. Ved et lån har man som person mulighed for at fradrage på den rente, man betaler i forbindelse med lånet.

Hvornår er der en rente på et lån?

Når man optager et lån, uanset hvilken type af lån, eller hvilken långiver man har, kan man fradrage på renteudgifterne gennem sin årsopgørelse. Denne regel gør sig gældende, uanset om långiveren for eksempel er et realkreditinstitut, eller om det er en person. Hvis det er en person, vil det ofte dreje sig om et familiemedlem.

Inden låneperioden starter, skal renten på lånet fastsættes. Det er altså vigtigt for, at det gør sig gældende som et lån med en reel rente.

Hvornår kan man fradrage en rente?

Det er muligt at fradrage udgiften til en rente i det år, hvor man skal betale renten. Hvis man ønsker at udskyde renten og får lov til det af sin långiver, kan man derfor også først fradrage fra det tidspunkt, man har fået det rykket til. Tidspunkterne for hvornår man betaler sine renter, og hvornår man kan trække dem fra i SKAT, skal altså stemme overens.

Hvordan renten på realkreditlån fungerer

Når man er indehaver af et lån fra et realkreditinstitut, kan man fradrage på de udgifter, man har til renter i forbindelse med det realkreditlån. Dette fradrag foregår som regel automatisk, da SKAT oftest selv registrerer det med det samme. Ikke desto mindre er det en rigtig god idé selv at tjekke, om det rent faktisk bliver gjort – og om tallene stemmer.

På den måde sikrer man altså, at man ikke bliver snydt på den front. Måden hvorpå man kan tjekke dette er ved hjælp af SKATs TastSelv hjemmeside. Hvis man efter at have tjekket SKATs hjemmeside stadig er i tvivl om, hvorvidt det hele er, som det skal være, er der også en sidste mulighed. Denne mulighed er at kontakte sit finansieringsselskab.

De vil som regel kunne hjælpe en med at finde ud af, om alting er som det skal være. Derudover er det også fornuftigt, at tjekke sin årsopgørelse en ekstra gang, hvis man omlægger eller indfrier et lån i sit realkreditinstitut. I forbindelse med omlægninger og indfrielser kan der nemlig være nogle elementer, som er afdragsberettigede, men som ikke per automatik er blevet overført til ens årsopgørelse. Samtidig vil renten jo også være forskellig alt afhængig af, om det pågældende lån har en fast eller en variabel rente.

Dette ligger lidt i ordene fast og variabel rente. Når man har et lån med en variabel rente, ændrer renten sig som bekendt løbende. Det er derfor en god idé at holde øje med, om det kommer korrekt til udtryk i forskudsopgørelsen. Alt afhængig af hvilket variabelt lån man har og dermed, hvor ofte man har besluttet at lade sit lån justere sin rente efter markedsrenten, er det en god idé at tjekke, om det er korrekt angivet i årsopgørelsen.

På den måde slipper man i hvert fald for at gå glip af den økonomiske gevinst samt eventuelle efterregninger, hvis man har betalt for lidt. Hvis det sker, at man betaler sine udgifter til renter for sent, bliver man udover de eksisterende renter også pålagt morarenter på sit realkreditlån. Morarenter fungerer som en form for kompensation for forsinket betaling. De bliver normalt pålagt, når en låntager ikke får betalt långiveren til den aftalte tid.

Disse morarenter er det også muligt for låntageren at trække fra i SKAT.

Hvordan fungerer rentefradrag mellem ægtefæller?

Når et ægtepar i fællesskab køber en bolig, kan begge parter fradrage hver sin halvdel af udgifterne til det. På den måde kan begge parter tage del i det. Hvis det hænder, at man skal skilles, vil det kun være den ene part af de to, som skal hæfte for gælden.

Det betyder altså også, at det er den, som hæfter for gælden, som får fradrag på renteudgifterne, som følger med lånet. I forbindelse med skilsmissen og overdragelsen af lånet, skal Kreditforeningen acceptere et debitorskifte. Det indebærer, at Kreditforeningen skal godkende ændringerne vedrørende, hvem der skylder på lånet.

Hvordan fungerer fradrag ved lån fra et familiemedlem?

At låne penge fra et familiemedlem implicerer, at man har mulighed for at få fradrag på de medfølgende renter. Et lån, som er optaget hos et familiemedlem, fungerer på den måde akkurat ligesom lån hos diverse pengeinstitutter i forhold til muligheden for at trække udgifterne til renten fra i SKAT. Der ligger dog en forskel i, at långiveren, som i dette tilfælde er et familiemedlem, ikke har pligt til selv at indberette renteudgifterne til SKAT.

Det er derfor essentielt, for at fradragene kommer til at ske, at man selv indberetter renteudgifterne til SKAT. Det sker altså ikke automatisk, som det oftest gør, når man låner penge hos et pengeinstitut. Man indberetter renteudgifterne på sin årsopgørelse i SKATs TastSelv system. Her skal man også huske at indtaste de påkrævede oplysninger, om vedkommende der låner penge ud til en.

Rentefradrag når boliglån ændrer sig

Hvis det sker, at man har et boliglån, hvis pris ændrer sig, skal man sørge for at rette det i sin forskudsopgørelse. Et boliglån kan som nævnt ændre sig, hvis man har optaget et lån med en variabel rente. Afhængig af lånets type kan det ske at ændre sig hvert 3. år, hvert. 5. år eller lignende.

Eftersom boliglån ofte løber i en relativt lang årrække, er det altså en del gange i løbet af lånets løbetid, man skal være opmærksom på at rette sin årsopgørelse til, så informationerne der stemmer overens med virkeligheden. Et boliglåns pris kan også ske at ændre sig på grund af, at man har betalt en stor del af lånet af til banken. Når man gør det, bliver ens renteudgifter nemlig billigere, og det er vigtigt at rette disse informationer til i sin årsopgørelse, hvis man vil undgå et skattesmæk det efterfølgende år. Hvis det omvendte er tilfældet, kommer man til gengæld til at betale for meget i en periode, og det vil de fleste naturligvis også gerne undgå.

Konklusion

Konkluderende er det altså en god idé at holde øje med sin selvangivelse, uanset om man har et lån hos et pengeinstitut eller hos et familiemedlem. Selvom det foregår under ordnede forhold, når man låner penge hos et pengeinstitut, kan der altså ske fejl løbende. Disse fejl kan ske at blive dyre for låntageren.

Derfor er det en god idé selv at være opmærksom på de potentielle faldgruber, der findes i forbindelse med skattefradrag.