Lån penge privat

Lånetilbud er opdateret d. 11/08-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  4 punkter

 • Læsetid

  9 minutter

 • Siden er opdateret

  11/08-2022

Lån penge privat

Hvis du akut mangler penge, kan en billig og hurtig løsning være at låne penge hos familie eller venner. At låne penge af bekendte kan også være en mulighed, hvis du ikke kan optage et lån i banken eller hos en udbyder af onlinelån til forbrug. Det siges ofte, at der ikke skal komme penge imellem relationer.

Hvis I sørger for at lave en klar og tydelig aftale, kan det alligevel være en fordelagtig løsning, hvis du har behov for at låne penge. Låner du penge af familie eller venner i stedet for i banken eller hos en online-udbyder, vil du typisk kunne spare de høje omkostninger, der forbundet med forbrugslån. Men hvad skal du være opmærksom på, hvis du indgår en lånaftale med en privat? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at låne på denne måde?

Det skal du være opmærksom på ved at låne privat

Uanset om du låner penge i en bank eller hos en online-udbyder, skal du skrive under på en lånaftale. En lånaftale sikrer, at der er enighed mellem lånudbyder og låntager om, hvad lånet omhandler. Det vil typisk være om beløb, løbeperiode, renten og den månedlige ydelse.

Indgår du en lånaftale med en privatperson er det en god idé ligeledes at lave en skriftlig lånaftale – ikke kun en mundtlig. Udarbejd sammen en lånaftale, hvor I noterer, hvor stort lånet er, hvordan lånet skal tilbagebetales, hvor meget du skal betale om måneden, og hvornår du skal have betalt hele lånet tilbage. Ved at lave en lånaftale undgår eller imødekommer I konflikter og uenigheder om, hvad lånaftalen indebærer. Har I blot en mundtlig aftale, kan aftalen nemt blive påstand mod påstand.

Opstår der problemer i forbindelse med lånet, og/eller en af parterne misligholder aftalen, er det en fordel, at I har på skrift, hvad I reelt har aftalt. I værste tilfælde kan en konflikt om lån privat ende med at blive en sag i fogedrettet, da det også er muligt at oprette en sag mod familiemedlemmer eller venner i tilfælde af misligholdt gæld. Før en part kan tage sagen i fogedretten, skal denne kunne bevise, at modparten har misligholdt den indgåede aftale. Et bevis kan være en skriftlig aftale, et vidne eller en kontoudskrift, som viser, at et beløb er blevet overført.

Fordele ved at låne penge privat

Der er både fordele og ulemper ved at låne penge af en privat – eksempelvis et familiemedlem eller ven – i stedet for at optage et forbrugslån i banken eller online. Før du indgår en aftale med en privat, er det væsentligt, at I stiller fordelene og ulemperne ved denne type lån over for hinanden. Derudover skal I begge være helt bevidste om, hvad lånaftalen indebærer.

Fordelene ved at låne privat kan være:

 • Du skal som låntager formentligt ikke opfylde flere krav for at kunne låne pengene. Hvis du ønsker at optage et lån i banken eller hos en online-udbyder, skal du efterkomme en række betingelser, før du kan låne.

 • Når du låner af en privatperson, kræver vedkommende ofte ikke, at du betaler renter og andre omkostninger. Det er en fordel for dig, da renterne og de øvrige omkostninger på forbrugslån i banken eller online er høje. Hvis I alligevel aftaler, at du skal betale renter på lånet, skal det indberettes til SKAT.

  Dette skal opgives som henholdsvis en renteindtægt for lånudbyderen og en renteudgift for låntageren.

 • Du kan undgå ansøgnings- og låneprocessen samt kreditvurderingen, som du vil skulle igennem i banken eller hos online-udbyderen. Lån hos familie eller venner kan derfor være en fordel, hvis du mangler penge nu og her. Dog skal I stadig huske på, at lånet ikke skal foretages så hurtigt, at I ikke udarbejder en lånaftale.

  Den er nemlig vigtig at have på plads og være enig om.

Ulemper ved at låne privat

Selvom der er en række fordele ved at låne privat, er der også ulemper, du skal være opmærksom på. Ulemperne kan eksempelvis være:

 • Der er risiko for, at der opstår konflikter og uenigheder om lånet, og hvad I har aftalt. Derfor er det væsentligt, at I laver en lånaftale, hvor I klarlægger lånets indhold og præmisser.

 • Selvom der typisk er lave økonomiske omkostninger forbundet med at låne privat, kan der være høje personlige omkostninger.

 • Den bekendte, der udlåner penge til dig, vil typisk ikke få nogen sikkerhed for lånet. Det betyder, at personen ikke vil kunne tage nogen af dine værdier i pant, hvis du ikke overholder lånaftalen. Hvis du ikke stiller noget som sikkerhed for lånet og eksempelvis låner 5.000 kroner af din ven, kan din ven ikke inddrage dit fjernsyn til en værdi af 5.000 kroner, hvis du ikke overholder aftalen.

  Grundet den manglende sikkerhed er lån mellem privatpersoner også forbundet med en vis risiko.

 • Der er risiko for, at diskussioner om lånet kan føre til en sag i fogedretten, hvis I ikke kan løse problemstillingen internt.