Afdragsfrihed på lån

Afdragsfrihed giver økonomisk fleksibilitet og er en stor gevinst for mange, da det skaber mulighed for f.eks. huskøb. Bliv klogere på afdragsfrihed her.

635.792
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk

Afdragsfrihed på lån

I forbindelse med privatlån er der en række muligheder, som man enten kan vælge til eller fra. En af disse muligheder er afdragsfrihed. Afdragsfrihed er altså ikke en obligatorisk del ved optagelsen af et lån. På trods af det positivt klingende navn, er det ikke nødvendigvis noget, man bør sige ja til. Det afhænger altså fuldstændig af den enkelte persons private økonomi og indstilling, om det er en god idé eller ej. I de følgende sektioner vil begrebet afdragsfrihed blive uddybet. Herunder vil jeg blandt andet komme ind på, hvilke lånetyper afdragsfrihed gør sig gældende for, og hvor længe man kan have det. Derefter vil der være to sektioner, som redegør for de fordele og ulemper, der kan hænge sammen med afdragsfrihed.

Hvad er afdragsfrihed?

Kort fortalt dækker begrebet afdragsfrihed over, at man i en bestemt del af lånets løbetid ikke betaler afdragene på sit lån. Det betyder, at man i den periode kun betaler rente og bidrag. Årsagen til at vælge afdragsfrihed kan for eksempel være, at låntageren har anden dyr gæld fra tidligere, som han hellere vil have afviklet inden. En anden årsag kan være, at han ønsker at have mere luft i sin økonomi i en periode. Hvorfor man vælger afdragsfrihed er meget individuelt, og årsagerne varierer derfor meget. De nævnte årsager er blot nogle få eksempler derpå.

Ved hvilke lån kan man få afdragsfrihed?

Afdragsfrihed er ikke noget, man har mulighed for at vælge til ved alle lånetyper. I øjeblikket gør afdragsfrihed sig gældende ved rentetilpasningslån og fastforrentede obligationslån. Det vil med andre ord sige, at det gør sig gældende ved realkreditlån med både fast og variabel rente. I forbindelse med realkreditlån kan man både blive tilbudt afdragsfrihed ved optagelse af lån til ejerboliger og fritidshuse (også kendt som sommerhuse).

Hvor længe kan man få afdragsfrihed?

Når det drejer sig om afdragsfrie lån til helårshuse eller fritidshuse, kan den afdragsfrie periode højst være på 10 år. Afhængig af den specifikke situation, herunder hvilken ejendomskategori det drejer sig om, kan man i princippet få ubegrænset afdragsfrihed på et lån. Ikke desto mindre ville det ikke give mening for særlig mange långivere i praksis, så det benytter långivere sig ikke af i praksis. Det mest normale maksimum for afdragsfrihed i praksis ligger på 10 år samlet. De afdragsfri perioder følger årets kvartaler. En afdragsfri periode vil derfor som minimum have en varighed på tre måneder. Disse regler for maksimale og minimale perioder med afdragsfrihed gør sig både gældende ved rentetilpasningslån og fastforrentede obligationslån. De afdragsfri perioder behøver dog ikke at være sammenhængende. De skal blot være inden for lånets løbetid, og så skal de mindst være på de tre måneder som nævnt. Man kan altså godt vælge at have det skiftevis hver andet år, hvis altså man mener, at det passer bedst til ens økonomiske situation.

Når afdragsfriheden udløber

Hvad folk vælger at gøre, når deres afdragsfri perioder slutter, varierer meget. Nogen økonomer anbefaler dog, at man begynder at afdrage på sine lån, så snart man kan (kilde: Business.dk). Dette er særligt fordelagtigt på nuværende tidspunkt, da renten i øjeblikket er så lav, som den er. De lave renter, man oplever i øjeblikket, betyder nemlig, at afdragsbetalingerne på lånet udgør en stor del af det beløb, man betaler samlet hver måned. Når man så begynder at betale af på afdragene, bliver processen altså speedet op på grund af de lave renter. Det muliggør, at man hurtigere kan få afviklet sin gæld.

Fordele ved afdragsfrihed

Der er en række forskellige fordele ved afdragsfrihed. Denne sektion handler om de mest overordnede og ofte forekommende af disse fordele. Det vil derfor give indsigt i, hvorfor så mange mennesker vælger afdragsfrihed på deres lån i nogle perioder af lånets løbetid.

  • Den første fordel er, at man som nævnt, selv har mulighed for at bestemme, hvornår de afdragsfri perioder af lånet skal lægge. Det giver altså låntageren mulighed for at tage sig nogle friheder i bestemte perioder, alt efter hvornår han ønsker, at afdragsfriheden skal ligge. Samtidig er det også en fordel, at man som låntager selv bestemmer, hvor lang tid den afdragsfri periode skal vare. Man er altså ikke tvunget til at tage de 10 år, hvis man gerne vil have afdragsfrihed i en periode. Hvis man har brug for et enkelt års afdragsfrihed, kan man få det, og fremover vil lånet fungere på helt ordinær vis. Man kan dog ikke få afdragsfrihed i kortere tid end de tre måneder som nævnt.
  • Den anden fordel er, at det giver låntageren mulighed for at afvikle anden dyrere gæld. Hvis man for eksempel tidligere har optaget et dyrt forbrugslån, som man ønsker at få ud af verden, inden man begynder at afvikle på et andet lån. Da mange forbrugslån har en høj rente, fordi de ofte løber over relativt kort tid, er det ofte en god idé at afvikle dem hurtigst muligt. Dette er muligt, hvis man har valgt en periode med afdragsfrihed på sit nye lån.
  • Den tredje fordel er, at afdragsfrihed kan gøre det muligt for låntageren at tage orlov i en periode. Når låntageren ikke er bundet af så mange udgifter om måneden, som lån normalt implicerer, har han mulighed for at tage orlov i en periode og for eksempel udleve en drøm om at tage ud og rejse i en længere periode. Dette vil altså kunne lade sig gøre på trods af, at vedkommende betaler af på en bolig. En anden drøm kunne være at uddanne sig, selvom han har haft fuldtidsjob i relativt længe samt stiftet familie. Dette er en økonomisk krævende forpligtelse, men det kan også afhjælpes ved at vælge en afdragsfri periode. Låntageren får på den måde mulighed for f.eks. at læse videre i et par år uden at skulle tage et forbrugslån eller lignende for at klare sig igennem de år, som uddannelsen varer. Samlet set giver afdragsfrihed altså låntageren mulighed for at tage sig en stor personlig frihed ved at få bragt de nævnte drømme ud i livet.

Ulemper ved afdragsfrihed

I forbindelse med optagelse af et lån med afdragsfrihed i en periode, er der naturligvis også en række ulemper. Denne sektion handler derfor om, hvilke ulemper man kan risikere at støde på, når man optager et afdragsfrit lån.

  • Den første ulempe er, at i de perioder låntageren har valgt afdragsfrihed, nedbringes restgælden ikke. Det vil altså sige, at renterne og bidragene ikke falder. Ved lånetyper uden afdragsfrihed falder renter og bidrag normalt løbende, når låntageren hen ad vejen betaler af på lånet. Hvor stor en ulempe dette er for låntageren, afhænger derfor selvfølgelig af lånets løbetid. Det kan derfor godt være en rigtig stor ulempe, hvis man har besluttet sig for en afdragsfrihed på 10 år. Tværtimod kan det også være en forholdsvis lille ulempe, som måske er ligegyldig for låntageren, hvis afdragsfriheden kun drejer sig om et enkelt år.
  • En anden ulempe er, at låntageren skal betale højere afdrag for lånet. Når den valgte afdragsfri periode er overstået, vil afdragene være højere, fordi låntageren nu har kortere tid til at få betalt den resterende gæld.
  • En tredje ulempe kan være, at man i de afdragsfri perioder ender med at øge sit forbrug betydeligt. Låntageren kan risikere at blive så vant til, at han har et stort råderum hver måned. På den måde kan han på grund af de relativt lave udgifter, der går til afviklingen af lånet, ske at tillægge sig nogle dyrere vaner end førhen. Disse dyre vaner vil ofte være svære at skille sig af med igen. Det kan derfor blive rigtig hårdt for låntageren, når den afdragsfri periode er slut, og han igen skal begynde at bruge sine penge på afdrag frem for sjov og ballade.

Konklusion

Som de listede fordele og ulemper indikerer, er afdragsfrihed altså både en god og en dårlig ting. Det kan være økonomisk fordelagtigt at vælge afdragsfrihed, hvis det skyldes, at man så vil afdrage på anden dyrere gæld. Det kan også være fordelagtigt at gøre det i en periode, fordi man har en konkret plan for den afdragsfri periode. Umiddelbart er det ikke så økonomisk forsvarligt at vælge afdragsfrihed, blot fordi man ønsker at have mere økonomisk frihed i en periode. Dette er ikke fordelagtigt, fordi man risikerer at tillægge sig nogle unødvendigt dyre vaner. Samtidig bliver afdragene højere i den periode, så lånet bliver derfor samlet set dyrere. Det er altså ikke fornuftigt i forhold til lånets samlede pris, hvis der ikke er en dybere tanke bag, end at man godt kunne tænke sig at højne sit eget forbrug i et stykke tid for sjovs skyld.