Erhvervslån i banken - tjek prisen på flere lån før du låner, det er billigst ✓

Mange banker tilbyder erhvervslån og prisforskellen er stor - Lad os hjælpe dig med det rigtige tilbud ⇒

Lånetilbud er opdateret d. 11/08-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    6 punkter

  • Læsetid

    15 minutter

  • Siden er opdateret

    11/08-2022

Erhvervslån i banken

Lån penge i banken til fast ejendom

Når man snakker om lån og låntyper, er der ofte en tendens til, at man blot fokuserer på de private låntageres muligheder. Derfor kan man som erhvervsdrivende måske være tilbøjelig til at tro, at der findes et begrænset antal låntyper, når man ønsker at lån penge til sin virksomhed, men det er til gengæld ikke tilfældet – tværtimod. Erhvervsfolk kan lige såvel have et behov for at låne penge som private låntagere, og hvor stort og hvor alsidigt det behov er, harmonerer heldigvis med de mange lånemuligheder, som der eksisterer på markedet.

Derfor kan man som virksomhedsejer være mere eller mindre sikker på, at man kan finde et lån derude, som passer til ens krav og forventninger, og som derfor også passer til det, man ønsker at finansiere i i forhold til virksomheden, for eksempel fast ejendom. Hvis man vil være sikker på at finde et erhvervslån, der matcher ens behov for finansiering af et boligkøb, er banken et godt sted at søge hen.

Realkreditlån

Selvom realkreditlån typisk bliver forbundet med realkreditinstitutter, vil man alligevel ikke gå helt forgæves, hvis man opsøger banken for at optage denne type lån. Langt de fleste banker er tilknyttet eller samarbejder med et realkreditinstitut, og derfor kan banken også hjælpe dig og give dig gode råd, når du er på udkig efter det realkreditlån, der skal passe til dig og din virksomhed.

Realkreditlånet er et velkendt lån herhjemme blandt private låntagere, fordi lånet typisk bruges til at finansiere boligkøb. Som et erhvervslån har realkreditlånet samme funktion og egner sig derfor rigtig godt til de erhvervsfolk, som ønsker at investere i fast ejendom. Et boligkøb er sjældent en billig affære, og derfor er realkreditlånet også en ideel finansiel løsning i erhvervssammenhæng, hvis man ønsker, at virksomheden skal have adresse på en fast ejendom.

Hvis man har mulighed for at investere i fast ejendom i forbindelse med sin virksomhed, kan det meget vel vise sig at være en god løsning, fordi der er en række åbenlyse fordele ved at investere i fast ejendom sammenlignet med at bo i lejebolig. Når man ejer fast ejendom, har man selv råderet over sin bolig, og man kan mere eller mindre renovere og bygge om, som man vil. Det er en fordel for erhvervsdrivende, for hvis virksomheden vokser, kan der sagtens opstå et behov for at udvide forretningens fysiske rammer eller bygge om, så man kan udnytte virksomhedens ressourcer bedre.

Fast ejendom er også en langt mere fordelagtig løsning, fordi man mere eller mindre får de investerede penge tilbage, når man sælger ejendommen igen. Det er til gengæld ikke tilfældet, hvis man bor til leje – i stedet står mange lejere med en følelse af, at deres penge ryger direkte ud af vinduet. En anden fordel ved at investere i fast ejendom er, at finansieringsmulighederne er forholdsvis attraktive og lettilgængelige. Hvis man ikke har råd til at dække hele finansieringen via egen udbetaling, er realkreditlånet et rigtig godt alternativt.

Realkreditlån bliver betragtet som en forholdsvis sikker og fordelagtig løsning, fordi de lånevilkårene kan skræddersys til den enkelte låntagers behov, hvilket gør, at låntypen tiltaler mange.

Rentevilkår

Et af de lånevilkår, der gør realkreditlånet særdeles attraktivt for mange, er renteniveauet og rentetyperne. Renten på et realkreditlån ligger generelt i den lave ende sammenlignet med andre låntyper, for eksempel banklån eller forbrugslån.

Derudover er det også attraktivt for mange, at de frit kan vælge mellem en fast og variabel rente, for de to rente typer har hver sine fordele og ulemper, og det afhænger derfor ofte af låntagers økonomiske situation, om man skal vælge den ene eller anden type.

Den faste rente er en forholdsvis sikker rentetype, fordi renten på låntagers realkreditlån ligger fast under hele lånets løbetid – også selvom renten på markedet ændrer sig. Det vil sige, at renten bliver låst fast på det niveau, som eksisterer på lånemarkedet den dag, hvor man optager sit realkreditlån. Med et fastforrentet realkreditlån er man sikker på, at man altid kender renteudgifterne, og derfor kan man altid danne sig et overblik over, hvor meget den månedlige ydelse fylder i virksomhedens økonomi.

Den variable rente er også kendt som en mere risikabel form for rentetype. På et variabelt forrentet realkreditlån er renten ikke fastlåst på et bestemt niveau – i stedet for følger renten på et realkreditlån renten på markedet, og da den ændrer sig stort set hele tiden, er det derfor mildt sagt komplet umuligt at forudsige, om renten stiger eller falder. Det betyder også, at du kun kender dine renteudgifter i forholdsvis korte perioder af gangen, og derfor er det rigtigt vigtigt, at dit månedlige rådighedsbeløb er stort nok til at kunne dække en stigende ydelse.

Løbetid

En investering i fast ejendom er en forholdsvis stor investering for mange, og derfor er det også de færreste, der har råd til at indfri deres lån inden for en kort årrække. Tværtimod har langt de fleste låntagere brug for en lang afbetalingsperiode på deres realkreditlån, så de er sikre på, at den månedlige ydelse ikke fylder for meget i budgettet – det er blandt andet vigtigt for mange erhvervsdrivende, fordi der ofte også er en lang række andre udgifter, der skal dækkes.

Der er stor sandsynlighed for, at man har behov for en lang afbetalingsperiode på sit realkreditlån, og derfor giver det mange låntagere, både private kunder og erhvervskunder, en stor grad af tryghed, at de kan vælge en afbetalingsperiode, også kendt somløbetid, på deres lån. Uanset hvilken udbyder man opsøger, kan man altid være sikker på, at man kan vælge en løbetid på 30 år, men hvis det passer bedre til lånansøgeren og virksomhedens økonomi, kan man for eksempel også vælge en løbetid på bare 20 eller 15 år – mulighederne er mange.

Man skal altid planlægge løbetiden på et erhvervslån ud fra virksomhedens økonomi og budget. Hvis det månedlige rådighedsbeløb er lavt, kan det også være svært at dække store månedlige lånomkostninger. Derfor bør man vælge en lang løbetid på dit erhvervslån, for jo længere afbetalingsperioden er, desto bredere kan afbetalingen spredes, og derfor vil den månedlige ydelse også være tilsvarende lavere.

Omlægning af fastforrentet erhvervslån

Det danske realkreditsystem er et fleksibelt system, og det er netop en fordel for mange, fordi det er muligt at tilpasse sit erhvervslån løbende – det betyder altså, at man ikke nødvendigvis er bundet til de lånevilkår, som sagde ja til, da man optog lånet. Fordi realkreditlånet netop egner sig bedst til langsigtede løsninger og derfor løber over mange år, er der også stor sandsynlighed for, at markedsvilkårene vil ændre sig undervejs – især rentevilkårene. Renten på markedet kan falde så tilpas meget, at det kan være en fordel for låntagere at lægge deres lån om til et nyt realkreditlån med en lavere rente. Denne form for lånomlægning kaldes også fornedkonvertering.

En nedkonvertering betyder i bund og grund, at man indfrier sit nuværende realkreditlån og optager et nyt for at nyde godt af et lavere renteniveau. Den klare fordel ved en nedkonvertering er naturligvis, at renteudgifterne bliver lavere, og man kan se frem til en lavere månedlig ydelse på sit erhvervslån. På den måde kan man sikre dig mere økonomisk handlefrihed i forhold til sin virksomhed.

Bare fordi renten falder, betyder det dog ikke, at det udelukkende er en langsigtet fordel for alle erhvervsdrivende og vedkommendes virksomhed, hvis man omlægger dit erhvervslån. For det første bør man kigge på sin restgæld. Restgælden bør være forholdsvis stor, før det kan betale sig at nedkonvertere sit realkreditlån.

Forklaringen på det er, at der er tale om nogle faste omkostninger, når lånet skal omlægges, altså uanset lånets størrelse, og da der er tale om en procentvis besparelse, når man nedkonverterer, vil man drage bedre fordel af denne besparelse, hvis restgælden er stor. Den procentvise besparelse skal så at sige opveje de gebyrer og øvrige omkostninger, som man skal betale, når man lægger sit erhvervslån om.

Derudover er det heller ikke ligegyldigt, hvor meget renten falder i forhold til renten på ens erhvervslån, igen fordi der er nogle omkostninger forbundet med en lånomlægning. Hvis renten på det nuværende lån er låst fast på 4 %, og hvis markedsrenten efterfølgende falder med 0,5 procentpoint, kan det sandsynligvis ikke betale sig at nedkonvertere erhvervslånet. Hvis renten på markedet til gengæld falder med for eksempel 2 procentpoint, vil en lånomlægning typisk bedre kunne svare sig.

En nedkonvertering er typisk også kun en god løsning, hvis man har planer om at fortsætte med at drive virksomhed i sin faste ejendom i mange år endnu. Grunden til det er, at en nedkonvertering giver låntager en langsigtet besparelse, og derfor får man ganske enkelt større glæde af de årlige besparelser, hvis man bliver siddende i ejendommen i en lang række år, efter lånomlægningen har fundet sted.