484.385
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

🔶 Tilkendt gældssanering

Alt efter om du har fået tilkendt almindelig gældssanering eller gældssanering ved konkurs, ligger der nu en årrække på henholdsvis 5 eller 3 år foran dig med begrænsede økonomiske forhold. For at opretholde din gældssanering og dermed ikke betale det fulde beløb af din gæld, skal du hvert år sørge for at indbetale det fastsatte beløb til hver af dine kreditorer. Hvis denne aftale misligholdes vil gældssaneringen bortfalde og du skal betale det fulde beløb til hver kreditor.

Skulle du være så heldig, at du i løbet af de givne år får en lønforhøjelse eller vinder i lotto, får dette ikke indflydelse på din afbetaling. Du skal stadigvæk betale det beløb, som skifteretten har fastsat ved kreditormødet.

Hvis uheldet er ude og du pludselig får mindre i løn eller på anden måde ender i større økonomiske problemer, skal du stadigvæk indbetale det aftale beløb.

🔶 Afvist sag om gældssanering

Er din sag blevet afvist af skifteretten, får du ikke bevilget en gældssanering. Dette vil indebære, at al din gæld består og du vil skulle betale din gæld til kreditorerne på normal vis. Hvis din gældssanering bliver afvist, modtager du en begrundelse fra skifteretten samt en beskrivelse af, hvornår du igen vil kunne søge om en eventuel gældssanering.

🔶 Grunde til afviselse af gældssanering

Grunde til afviselse af gældssanering

Der kan være forskellige grunde til, hvorfor din ansøgning om gældssanering er blevet afvist:

🔶 Ansøg om gældssanering igen - Hvad nu?

Hvis du ønsker at søge om en gældssanering igen på et senere tidspunkt, så er der nogle konkrete ting, du kan gøre for at højne dine chancer for tildeling af saneringen: