Tag hånd om din pension - Del 2

Lånetilbud er opdateret d. 26/02-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    26/02-2024

Denne artikel er en fortsættelse af artiklen ”Tag hånd om din pension- del 1”. I denne artikel fortsætter vi, hvor vi slap, med at introducere til de forskellige pensionsordninger, vi har i Danmark.

En særlig type arbejdsmarkedspension er tjenestemandspensionen, som du er berettiget til, hvis du er ansat som tjenestemand i det offentlige. Derudover til personer, som er ansatte under tjenestemandslignende vilkår være omfattet af tilnærmelsesvist de samme regler om tjenestemandspension, som er gældende for reelle tjenestemænd. Reglerne og beløbene for denne type pension er fastsat ved lov.

Størrelsen på en tjenestemandspension afgøres ud fra dit skalatrin samt i forhold til, hvor mange år, du har været ansat - med 37 år som den højst muligt optjenelige pensionsalder. I forlængelse heraf skal du være opmærksom på, at tjenestemandspension optjenes i hele år. Det er derfor en god ide at finde ud af, hvornår du i pensionsmæssig forstand påbegynder et nyt optjenings år, så du ikke går glip af noget pension på grund af for tidlig aftrædelse.

Individuelle pensioner

En sidste type pension er dem individuelle, altså de pensioner, som du selv opretter. Som navnet indikerer oprettes disse pensioner på eget initiativ, og du vil således også være den eneste, der indbetaler hertil. Disse pensioner er typisk brugte af personer, som ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension, hvilket typisk gælder for fx freelancere og selvstændige.

Så meget skal du spare op hver måned

Lad os først slå fast, at beløbet, du bør spare op hver måned, afhænger af dine egne behov og krav til livet som pensionist, men dog er der et par retningslinjer, som du kan bruge som vejledning. Ifølge en undersøgelse, som ATP har foretaget, bør du sætte ca 24.000 kroner ind på en pensionsordning hvert år, hvilket svarer til 2.000 kroner om måneden. Hvis du indbetaler dette beløb månedligt vil du således kunne undgå at havne i den gruppe af danskere, der som pensionister er afhængige af offentlige ydelser ud over folkepensionen.

Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at de 2.000 kroner er et nutidsbeløb og bygger på en beregning, der antager, at du indbetaler til pensionen over 50 år. Derfor skal du naturligvis indbetale et større månedligt beløb, hvis du ikke arbejder i 50 år, og samtidig vil dette beløb også stige i takt med lønstigninger, inflation osv.

En opsparing i bankenkanvære en god ide

Hvis du opretter en konto i banken kan du lave din egen aldersopsparing der. Suppler denne med at tegne en forsikring, og du har tilnærmelsesvist lavet din egen pensionsopsparing. Dette kan være en god ide, men det kræver en solid rygrad og god portion selvbeherskelse at lade pengene stå, hvis der skulle opstå fristelser, som er svære at modstå, for at undgå dyre lån.

Derudover er det fra politisk side gjort attraktivt at binde nogle penge i en pensionsopsparing, fx i form af en lav beskatning af pensionsafkast, og fradrag på indbetalinger til ratepension og livrente. Disse tiltag er med til at sikre, at knap så mange danskere, som har brugt deres egne opsparinger, havner på overførselsindkomster ud over folkepensionen.