Skilsmisse: få overblik over din nye økonomiske situation

Lånetilbud er opdateret d. 06/10-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  6 punkter

 • Læsetid

  7 minutter

 • Siden er opdateret

  06/10-2022

Det kan være rigtig hårdt at gå igennem en skilsmisse eller at blive separeret, men ikke desto mindre har det at blive skilt, en stor indvirkning på din økonomiske situation. Det er derfor vigtigt at du forholder dig til en række økonomiske forhold, selvom økonomi kan være det sidste du har lyst til at tænke på, i den givne situation. I denne artikel vil vi præsentere nogle af de forhold der kan ændre sig.

Bodeling

Når man skilles, skal det fælleseje man har deles. Altså skal de ting man ejer fordeles imellem de to parter, hvilket kaldes bodeling.

Det bedste er hvis de to parter selv kan lave en aftale om hvordan denne deling skal foregå, hvilket også er det der sker i langt de fleste tilfælde af skilsmisser. På den måde kan man undgå at indblande en form for myndighed. Hvis man dog ikke kan blive enige om hvordan boet skal deles, kan man få hjælp af en advokat eller skifteretten til at dele boet.

Deling af formue

Når man bliver gift får man automatisk fælleseje, hvilket betyder at den formue man tilsammen har, skal fordeles ligeligt ved en skilsmisse eller separation. Når man skilles, gøres denne formue op, og fordeles ligeligt på de to parter.

Hvis ikke man ønsker at indgå i fælleseje, bør man udforme en ægtepagt, hvilket er en skriftlig aftale om hvordan formuen fordeles i et ægteskab.

Som hovedregel skal formuen fordeles ligeligt. Der kan dog gøres en undtagelse, hvis der er tale om et kort ægteskab. Her skal tre følgende forhold gøre sig gældende:

 1. Ægteskabet må ikke have varet mere end 5 år.
 2. Én af parterne skal have indbragt størstedelen af fællesboet.
 3. En ligedeling af formuen ville være åbenlyst urimelig og der ikke har været et økonomisk fællesskab af større betydning.
 4. Gæld

  Ved skilsmisse svarer I selv for den gæld I har optaget i jeres navn. Hvis I dog har optaget gæld til for eksempel hus eller bil, står begge jeres navne på gældsaftalen, og dermed hæfter I begge for gælden. Ved skilsmisse er man stadig forpligtet til at afbetale på gæld, også selvom huset bliver solgt eller går på tvangsauktion.

  Bolig

  Bor I i et hus, en ejerlejlighed eller en andelsbolig, har I to valg. I kan vælge at sælge boligen og derefter dele overskuddet, eller den resterende gæld imellem jer. I kan også vælge at den ene part køber den anden ud af boligen.

  Hvis der i dette tilfælde stadig er gæld i boligen, bør den ansvarlige låneudbyder godkende en gældsoverdragelse.

  Arv og forsikringer

  Ved skilsmisse frafalder arveretten også. Dermed kan I ikke længere arve fra hinanden, med mindre I stadig ønsker det, og derfor skrive et nyt testamente. Derudover kan man ligeledes være dækket af forsikringer i den andens navn.

  Denne ret frafalder også.

  Tilskud og bidrag ved skilsmisse

  Efter en skilsmisse, kan du muligvis få forskellige tilskud. Du kan enten modtage ydelser eller tilskud fra din forhenværende partner, eller fra kommunen eller staten. Fra din tidligere partner kan du for eksempel modtage ægtefællebidrag eller børne- og uddannelsesbidrag.

  Fra kommunen kan du få børnetilskud, børne- og ungeydelse eller få retshjælp og boligsikring. Det er derfor værd at undersøge dine muligheder, hvis du på den måde kan spare penge i budgettet.