Pensionsafkastskat, PAL-skatten

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    4 punkter

  • Læsetid

    6 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

PAL-skat dækker over den såkaldte pensionsafkastskat, som er den beskatning, der pålægges det løbende afkast og renterne af din pensionsopsparing. Dette gælder for både ratepension, alderspension og livrente. I denne tekst kan du læse mere om, hvad der menes med PAL-skat, og hvordan denne fungerer.

Skattesatsen

PAL-skatten har store årlige udsving, hvilket blandt andet skyldes kursgevinster og kurstab på pensionsformuerne. Ikke desto mindre er det en væsentlig indtægtskilde for staten. Skattesatsen er p.t. på 15,3% (2016).

Beskatningen gælder for renter, udbytter og kursgevinster (både realiserede og ikke-realiserede). Kurstab og negativt afkast kan modregnes i kursgevinster og positivt afkast.

Sammenligner du med en ”almindelig” opsparing, skal der betales mellem 27 og 42 procent i skat af det løbende afkast. 15,3% er derfor en væsentlig besparelse. Dog skal du have det såkaldtelagerprincipfor øje, som kan ses som en ulempe, da princippet gør det muligt at skubbe gevinsterne på almindelige aktier, hvormed man kan vente med at betale skatten, til de realiseres.

Med lagerprincippet sker således en løbende beskatning af dine kursgevinster uanset ejer-periode og uanset, om gevinsten er realiseret eller ej.

Én gang årligt

Du betaler pensionsafkastskatten én gang om året. Afregningen finder sted medio januar hvert år på alle typer af pensionsordninger. Din bank eller dit pensionsselskab udregner og afregner automatisk skatten og sender efterfølgende pengene videre til SKAT.

Det er derfor ikke muligt for dig at kontakte SKAT for at få oplyst, hvor meget du har betalt. Såfremt du ønsker en specifikation af din PAL-skat, skal du kontakte din bank eller din pensionsselskab, som kan udlevere en beskrivelse af udregningen til dig.

Negativ PAL-skat

Du opnår den såkaldte negative PAL-skat i år, hvor din aktier- og obligationsinvestering har givet et tab. I et sådant tilfælde beregnes PAL-skatten af det beløb, du har tabt, hvorefter du kan fremføre det til fremtidige år med gevinst. Dette betyder, at hvis du i år 2014 har et tabt på 50.000 kroner på din pensionsopsparing, får du en negativ PAL-skat på 7.500 kroner.

Har du endvidere en gevinst på 100.000 kroner i år 2015, skulle du have betalt 15.000 kroner i PAL-skat i år 2015, men fordi du i år 2014 havde et tab på 7.500 kroner, modregnes dette beløb, og du skal kun betale 7.500 kroner i PAL-skat.

De pensionsordninger, der er placeret ved et kontantbeløb, kan ikke give negativ PAL-skat, da renten aldrig vil blive lavere end 0%.

Overtræk på pensionskonti

Du kan opleve, at der opstår overtræk på din pensionskonto, når PAL-skatten trækkes. Overtrækket skyldes, at skatten opkræves fra kontantkontoen, tilhørende et depot. Har der ikke være penge nok til betalingen, går kontantkontoen således i overtræk.

Du kan imidlertid ikke tvinges til at betale overtrækkes, men du vil højest sandsynligt blive opfordret til det. Såfremt du ikke betaler overtrækket, vil det blive modregnet i fremtidige indskud eller ved salg af værdipapirer. Du skal endvidere være opmærksom på, at du skal betale en overtræksrente, da banken eller pensionskassen har lagt pengene ud til SKAT.