Sammenligning af misligholdte lån i Norden

Lånetilbud er opdateret d. 05/12-2023

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Sammenligning af misligholdte lån i Norden

Danskerne er 2-3 gange så dårlige til at tilbagebetale deres lån sammenlignet med øvrige lande i Norden viser de nyeste tal fra Verdensbanken. Tallene viser dog en klar fremgang for Danmark, da det tidligere har været langt værre.

Der kan være mange årsager til, at man som forbruger ikke overholder sin betalingsaftale med banken. Det kan være en presset privatøkonomi grundet uforudsete omkostninger eller måske har man sat sig for økonomisk hårdt i en bolig, som man kun lige akkurat har råd til.

Ifølge de nyeste tal fra Verdensbanken har danskerne det største misligholdte lånebeløb sammenlignet med vores nordiske nabolande Sverige, Norge, Finland og Island. Dette vises tydeligt i nedenstående graf, som baseret på det samlede lånebeløb i hvert land dokumenterer, hvor stort et beløb i procentvis der er misligholdt.

Definition af misligholdte lån

Et lån kategoriseres som misligholdt, såfremt der ikke er blevet betalt renter eller afdrag inden for 90 sammenhængende dage eller fremtidige betalinger ikke forventes at blive overholdt til fulde.

Hvis en låner starter tilbagebetaling på et misligholdt lån, kategoriseres lånet ikke længere som misligholdt, hvorved lånebeløbet udgår fra den nationale statistik.

Markant islandsk fremgang siden 2010

Som vist i ovenstående graf havde Verdensbanken i 2016 registreret et misligholdt lånebeløb svarende til 3,4% for Danmark, mens det ifølge Verdensbanken så betydelig bedre ud i både Norge (1,12%) og Sverige (1,1). De seneste tal fra Island er fra 2015, hvor deres procenttal af Verdensbanken angives som værende 1,7%.

Baseret på disse misligholdte lånebeløb har Danmark og i særdeleshed Island været markant hårdere ramt af den finansielle krise, der ramte det internationale samfund i 2008. Tilbage i 2008 var det blot 1,2% af det samlede udlån der var misligholdt i Danmark, mens det herefter steg stejlt med denhøjeste procentsatspå 5,95% målt i 2012. Siden lavpunktet i 2012 har Danmark oplevet markant fremgang med fremskridt hvert år.

På fire år (fra 2012 til 2016) har der været en fremgang på 2,55%, mens vi dog stadig halter et stykke efter vores nordiske broderlande.

Danmarks fremgang er imidlertid beskeden sammenlignet med Islands, som i 2010 misligholdte hele 18,3% af deres samlede udlån. Kurven er dog siden vendt med blot 1,7% misligholdt gæld i 2015, hvorved de altså har formået at reducere procentsatsen med 16,6 på bare fem år.

Siden finanskrisens indtog i 2008 har svenskerne formået at holde procenten nede på 1,24% i 2012 som det højeste, mens vores norske naboer ramte 1,68% som det højeste tilbage i 2011.

Verdensbanken har kun datamateriale fra Finland indtil 2012, hvor dog disse indikerer en stærk finsk økonomi baseret på deres lave misligholdte lånebeløb, som siden 2008 nåede sit højeste i 2009 og 2010 med 0,6%.

Trods Danmarks status som værende det land i Norden med mest misligholdt gæld, er vores procentuelle tilstand for 2016 bedre end gennemsnittet for Den Europæiske Union (5,16%) og den samlede tilstand på tværs af alle nationer i verden (3,91%).

Misligholdte lån er en samfundsøkonomisk svaghed

Hvor stort et lånebeløb hvert lands befolkning procentvis misligholder indikerer, hvor økonomisk robust et givent land er. En robust samfundsøkonomi kan ifølge Verdensbanken sætte gang i økonomisk aktivitet og velfærd, mens en ustabil samfundsøkonomi kan vanskeliggøre aktiviteter og pålægge samfundet omfattende omkostninger. Det procentvise, misligholdte lånebeløb kan således identificere banksektorens sundhed og give en vurdering af befolkningens evne til at overholde tilbagebetalingsaftaler til den finansielle sektor.

Dette eksemplificeres af økonomisk hårdtprøvede Grækenland, som i 2008 havde et misligholdt lånebeløb på 4,67%, mens det i 2016 var steget til hele 37%. Altså en stigning på 32,33% på otte år.

I 2016 var det land i verden med det største misligholdte lånebeløb Cypern, som har oplevet en endnu stejlere tilbagegang end Grækenland. Ligesom for Grækenland startede nedturen også for Cyperni 2008, hvor procentsatsen blot var på 4,67%, mens det i 2016 blev registreret til at være 46,95%. Dette svarer til at næsten halvdelen af banksektorens udlån bliver misligholdt.

Kildehenvisning

Worldbank.org -Bank nonperforming loans to total gross loans (%)