Ny lovændring har forbedret finansiering af sommerhuse

Lånetilbud er opdateret d. 04/12-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Lovændring skal skubbe gang i handlen af sommerhuse

VLAK har pr.d. 1. maj 2017 besluttetat hæve grænsen for realkreditlån i sommerhuse fra 60 til 75 procent, og med ét er det blevet billigere at låne til og i sommerhuset. Herudover har Folketinget også vedtaget en ny planlov der giver mange fordele for sommerhusejere og potentielt bidrager tilet boost af sommerhuskøb.

Den nye lånelov”Fra 60 til 75 procent”

Dette nye lovforslag gør det muligt at finansiere helt op til 75 procent af dit sommerhuskøb med et realkreditlån. Førhen kunne du kun låne op til 60 procent, og dermed skulle de resterende 40 procent findes i din egen opsparing eller i et banklån. Dermed gør den nye lånemulighed det mere attraktivt at være sommerhusejer, ved helt enkelt, at give dem mulighed for at låne penge til en lavere rente - hele 15 procent.

Hvad er fordelene ved den nye sommerhusbelåning?

Det er en fordel både for dem, der ejer et sommerhus i dag og for dem, der går med tanker om at købe et sommerhus. Eksisterende sommerhusejere kan tage et tillægslån i sommerhuset til fx renovering, eller de kan omlægge lånet og slippe af med den dyrere bankgæld. Kommende sommerhusejere kan ganske enkelt få et billigere lån, fordi renten er lavere.

Et andet og meget vigtigt aspekt er, at det bliver muligt at tage en større del af lånet med 30-årigt fastforrentet realkreditlån. Det beskytter i højere grad formuen i boligen mod rentestigninger. Det betyder, at hvis renten stiger, så falder værdien af restgælden.

Det vil man ikke opleve med et variabelt forrentet lån eller et banklån - tværtimod vil ydelsen stige i takt med en rentestigning.

Hvad er ulemperne ved den nye sommerhusbelåning

De nye finansieringsmuligheder kan betyde, at sommerhuspriserne stiger. Det er sig selv ikke en ulempe, men alligevel kan det betyde en højere pris for dem, som skal købe et sommerhus længere fremme i tiden. Overvejer man at købe sommerhus, skal man dog ikke skynde sig ud og købe nu, af frygt for at priserne stiger.

Man skal - som man altid skal, når man køber bolig - købe, når man har behovet. Samtidig er der heller ingen sikkerhed for, at priserne rent faktisk stiger, da priserne også er påvirket af en lang række øvrige faktorer end en ændret belåningsgrad på realkreditlånet.

Hvilken betydning får de nye sommerhusregler?

Vi kan forvente, at sommerhuspriserne vil stige i nogle områder som konsekvens af de nye finansieringsmuligheder. Prisudviklingen på sommerhusmarkedet har stået stille siden 2012 - i modsætning til markedet for huse og ejerlejligheder. Der vil kun være tale ombeskedne prisstigninger, men alligevel går udviklingen i en positiv retning.

Figur 1. Salgspris pr. m2 i hele Danmark

Kilde: Boligsiden.dk

Som man kan se på figur 1, er der sket en synlig stigning fra marts til maj 2017 på sommerhuspriserne over hele Danmark og alt tyder på, at den vil være fortsat opadgående, der er dog tale om en beskeden stigning. Sammenligner man stigningen henover de seneste kvartaler (firgur 1) med stigningen henover tidligere år (figur 2) vil man tydeligere kunne se en stigning i sommerhuspriserne, se nedenunder.

Figur 2. Salgspriser i hele Danmark pr. m2

Kilde: Realkreditrådet

Kigger vi på figur 2 kan vi se at stigningen er stor i forhold til tidligere år, hvor sommerhuspriserne steg pænt i begyndelsen af 2000’erne og toppede i 2. kvartal 2007 med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 18.536. I 4. kvartal 2016 var priserne 13.848 kr. pr. m2.

Figur 3. Salgspris pr. m2 i de forskellige regioner

Kilde: Boligsiden.dk

Som man kan se, er der ikke sket så tydelig en prisstigning i Region Hovedstaden, i forhold til de andre tre regioner. Region Nord- og Midtjylland har de tydeligste prisstigninger i deres salg af sommerhuse, mens Region Sjælland halter lidt bagefter. De beskedne prisstininger i alle fire regioner skyldes at et stort udbud af sommerhuse til salg er med til at dæmpe det opadgående prispotentiale på sommerhusmarkedet.

Sammenligner man prisstigningen med salg af sommerhuse med prisstigningen ved salg af ejerlejligheder, kan man netop se, at stigningen i sommerhuspriserne i de seneste kvartaler er beskeden.

Figur 4. Prisstigninger for sommerhuse og ejerlejligheder (salgspris pr. m2)

Kilde: Boligsiden.dk

Et stort udbud af sommerhuse til salg har været med til at dæmpe det opadgående prispotentiale på sommerhusmarkedet. Endeligt er sommerhuse et luksusgode, som tenderer til at hænge lidt mere i bremsen, når der er usikkerhed om økonomien. Selv om det er gået fremad i de senere år herhjemme med et moderat økonomisk opsving, har det ikke været prangende, og der har løbende været en del usikkerhed om økonomien.

Det er også en af forklaringerne på den mere træge prisudvikling sammenlignet med boligmarkedet generelt.

Hvor meget kan du spare med den nye 75 procent belåning sammenlignet med den tidligere 60 procent belåning?

Det vil afhænge af, hvordan den samlede finansiering ser ud, fx valg af rente på lånet og den præcise løbetid for lånet. Den nye belåningsgrad vil dog alt andet lige gøre det lidt billigere hver måned, og det løber op i en større besparrelse med årene. Ændringen i lovgivningen betyder at dem der allerede har et sommerhus med en realkreditbelåning på 60 procent, nu kan få mulighed for at tage et tillægslån i sommerhuset og låne op til de mulige 75 procent.

Det er en oplagt mulighed, hvis man gerne vil give sommerhuset en renovering, fx få sat nye vinduer i eller på anden måde give huset en kærlig hånd. En modernisering af sommerhuset vil øge sommerhusets værdi, men vil skam også være til glæde for dig som sommerhusejer.

Figur 5. Køb af sommerhus til 1 million kr.

Bemærkninger: 60 %-lån: Realkreditlån på 600.000 kr. finansieret med 30-årigt fastforrentet lån med en rente på 2,5 % og 10 afdragsfrie år. Banklån på 350.000 kr. finansieret over 10 år og en rente på 6,45 %.

Udbetaling på 50.000 kr. 75 %-lån:Realkreditlån på 750.000 kr. finansieret med 30-årigt fastforrentet lån med en rente på 2,5 %. og 10 afdragsfrie år.

Banklån på 200.000 kr. finansieret over 10 år og en rente på 6,45 %.

Udbetaling på 50.000 kr. *) Ejerudgifter er hentet fra et nybygget sommerhus i Marielysat Strandpark udbudt til en pris på 995.000 kr.

Kilde:Bolius.dk

En god idé til dig som sommerhusejer

Med en højtforrentet gæld til banken kan det muligvis være en god idé at erstatte banklånet med et realkreditlån, men det kræver, at lånet har en vis størrelse, da omkostningerne ellers vil sluge en stor del af gevinsten. Men skal lånet alligevel lægges om, vil det falde naturligt at erstatte banklånet med et nyt og større realkreditlån.

Ny planlov giver sommerhusejere bedre vilkår

Den 15. juni 2017 trådte en ny planlov i kraft, efter flertal i Folketinget vedtog den torsdag den 1. juni.

Loven tilgodeser sommerhusmarkedet, og der er især tre ting ved den nye lov, som er værd at rose.

For det første, får sommerhusejere nu mulighed for at anvende deres sommerhus, ubegrænset, til overnatning i 34 uger i modsætning til de tidligere 26 uger årligt. Det er især positivt for de sommerhusejere, der ønsker at leje deres sommerhuse ud mere, end de gør i forvejen.

For det andet skal man ikke have ejet et sommerhus i 8 år før, man må bruge det som helårsbolig. Den nye planlov gør det muligt allerede efter 1 år. Det vil især få pensionisterne til at juble, og det vil primært være denne gruppe, der vælger sommerhuslandet til på baggrund af lovændringen.

For det tredje, gør den nye planlov det også muligt for kommunerne at udlægge nye sommerhusområder med op til 6.000 sommerhuse, imens 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde tilbageføres (grunde der ikke kan sælges pga. beliggenhed eller andet). Det vil gøre det mere fordelagtigt at købe sommerhus, især fordi det vil gøre det muligt at bygge på de sommerhusgrunde der før ikke kunne sælges og ikke måtte bygges på.

Ser man på de seneste målinger af sommerhussalget i de forskellige regioner, er det ikke prangende, men der er dog en stabil udvikling i salget, hvor Sjælland er den landsdel med flest solgte sommerhuse henover de seneste måneder.

Figur 6. Sommerhuse til salg i de forskellige regioner

Kilde: Boligsiden.dk