Indlån og udlån

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Kender du udlån og indlån? Det er begreber, man typisk skelner mellem. Ud lån er penge, som pengeinstitutter låner ud. Indlån er penge, som pengeinstitutter får ind.

Den grundlæggende forretningsidé bag banker og andre pengeinstitutter funderer således på forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.

Banker som pengeformidlere

Banker skaber kontakt mellem dem, der gerne vil låne penge og dem, der ønsker at spare penge op. Bankerne varetager med andre ord rollen som pengeformidlere i samfundet, og de skaber værdi ved at gøre det nemmere og billigere at låne penge og spare penge op. Man kan derfor sige, at bankerne leder pengene i et samfund derhen, hvor de gør størst gavn og dette i de rigtige mængder.

Banker er derfor en vigtig, om end for mange usynlig, finansiel sektor i samfundet.

Indlånsrenten er penge til dig

Din bank betaler dig en rente for, at dine penge opbevares hos dem, og de derfor kan disponere over dine penge. Et indlån er derfor, når banken låner dine penge. Som betaling for at låne dine penge, betaler banken dig en rente.

Det er denne rente, der kaldes indlånsrente.

Stor variation i indlånsrenten

Indlånsrenten varierer meget fra bank til bank og ligeledes fra kontotype til kontotype. Det er ikke unormalt, at man derfor går efter den bank og den kontotype, der giver den bedste indlånsrente, da man selvfølgelig helst vil have den højeste rente som muligt for at placere sine penge. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være andre forhold, der spiller ind i forbindelse med både bank og kontotype.

Disse kan for eksempel være diverse gebyrer. Derudover bør en samlet vurdering også basere sig på blandt andet bankens udlånsrente, realkreditlån og boliglån.

Banker konkurrerer imidlertid på indlånsrenten i jagten på kunder. En indlånskonto kan derfor give en rente på helt op til 1% eller mere - alt afhængig af markedet.

Eksempler på udlån

Udlån er, modsat indlån, penge, som man låner i banken eller af et andet pengeinstitut, hvor man betaler en rente for udlånet til långiveren.

Et udlån kan være en kassekredit, et realkreditlån eller en anden form for gæld, som man har til sin bank. Ud over banklån kan man desuden tage forbrugslån hos private långivere, men i disse tilfælde skal man være opmærksom på, at man typisk betaler en højere rente for udlånet.

Priser for et udlån

På http://www.pengepriser.dk/frontpage kan du finde pengeinstitutters prisoversigter, hvis du ønsker at finde de eksakte priser på, hvad det koster at låne penge. Det er Forbrugerrådet og Finansrådet, der står bag hjemmesiden.

Bankerne udnytter rentemarginalen

Rentemarginalen er forskellen mellem udlånsrentemarginalen og indlånsrentemarginalen og er et vigtigt redskab for bankerne. Rentemarginalen medfører nemlig, at bankerne tager en højere rente for sine udlån, end de betaler for kundernes indlån. Samtidig er rentemarginalen med til at finansiere bankens risiko for tab, driftsomkostninger og forretning af aktionærernes indskud i banken.

På den måde kan rentemarginalen også bruges som en indikator for, hvordan indtjeningsniveauet ligger for banker og pengeinstitutter.