A-indkomst, B-indkomst, A-skat og B-skat

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    4 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Det er vigtigt, at du kender til, hvad A-indkomst, B-indkomst, A-skat og B-skat betyder i forbindelse med, at du bliver opkrævet skat. I denne tekst kan du læse mere om de to indkomst- og skattetyper, hvad de hver især dækker over, og hvordan de influerer på hinanden. Har du låneomkostninger i forbindelse med lån, vil disse påvirke dit fradrag og dermed den skat du ender med at betale.

A-indkomst

A-indkomst er en skatteteknisk betegnelse for den vigtigste type af dine indtægter, som du betaler den såkaldte A-skat af. A-skat skal blandt andet betales af lønindkomst, dagpenge, SU, pension, renteindtægter, lejeindtægter, kapitalindkomst og lignende. Denne type af indkomst udbetales således af arbejdsgivere, pensionskasser, offentlige myndigheder eller andre såkaldte indeholdelsespligtlige.

I forbindelse med udbetalingen af disse beløb, anvendes skattekortets trækprocent og skattekortfradrag til beregning af den skat, der skal betales. A-indkomsten indberettes årligt til SKAT, således at den kan udskrives på selvangivelsen.

I Danmark har vi et skattesystem, som betyder, at jo højere indtægt, man har, des højere vil trækprocenten ligeledes være. A-skatten afhænger derfor af, hvor meget man tjener om året.

B-indkomst

B-indkomst er typisk skattepligtige indkomster, der optjenes ujævnt fordelt over året. Disse er typisk renteindtægter, visse honorarer, overskud fra en virksomhed med videre. En række af denne type af indkomster udbetales fra kilder, der ligeledes ikke er indeholdelsespligtige.

B-indkomst er derfor ikke en del af forskudsskatten.

Den overvejende del af B-indkomster er dog stadig med i skatteydernes forskudsregistrering, hvilket skyldes, at de har optrådt på årsopgørelsen i tidligere år. Det betyder, at de indgår i skatteberegningen på forskudsopgørelsen og således påvirker størrelsen af trækprocenten såvel som skattekortfradraget. Indirekte vil der derfor blive opkrævet forskudsskat af B-indkomsten sammen med indeholdelsen af den forskudsskat, som blandt andre arbejdsgivere opkræver løbende af A-indkomsten.

Modsat A-indkomsten, som bliver trukket automatisk, skal man selv sørge for at betale skat af B-indkomsten. For eksempel i forbindelse med, at man har indtægter fra freelance-arbejde, eller hvis man har fået et honorar, skal denne type af indtægter manuelt indberettes til skat. Dette kan gøres via forskudsopgørelsen.

Værd at bemærke er, at det ikke har betydning for selve skatteberegningen og størrelsen af den endelige skattebetaling om, hvorvidt indkomsten kommer fra A- eller B- indkomsten.

A-skat

Forskudsskatten eller den foreløbige skat i løbet af året kan opkræves på to måder: via A-skat eller B-skat.

A-skat er den skat, der betales løbende ved, at arbejdsgiveren eller en anden indeholdelsespligtig indberetter A-indkomsten til SKAT. A-skat er skatten, der betales af den primære indtægt. Ved udbetaling af eksempelvis arbejdsløn tilbageholdes en foreløbig skat.

Det er denne, der kaldes A-skatten.

B-skat

Skatteyderen betaler selv B-skat ved at anvende indbetalingskort, der udsendes af SKAT sammen med forskudsopgørelsen. B-skatten betales normalt i op til 10 rater i løbet af indkomståret. Disse udregnes på baggrund af forskudsopgørelsen.

Er B-indkomsten af en vis størrelse, kan det betyde, at den beregnede forskudsskat er for stor til, at den med den givne trækprocent kan opkræves af den del af indkomsten, der er A-indkomst. I disse tilfælde får skatteyderen tilsendt indbetalingskort på det resterende skattebeløb. De skatteydere, der udelukkende har B-indkomst, får ikke tilsendt et skattekort, men kun indbetalingskort.