Hvad er en aktie - Del 1

Lånetilbud er opdateret d. 04/12-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    4 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    04/12-2022

De fleste kender til aktier og ved at, det er noget man kan investere i og opnå et afkast ved, men hvordan fungere det? Hvad er en aktie helt præcist? Hvorfor kan det være fordelagtigt at investere sine penge i aktier? Og hvordan kommer man overhovedet i gang med at investere på en fornuftig måde? Der er mange spørgsmål, når det kommer til at investere sine penge og for mange er aktiemarkedet en ukendt konstellation. Her vil jeg redegør for de helt grundlæggende elementer, når det kommer til aktier, deres funktion, investering og dine muligheder.

Hvad er en aktie?

Helt basalt er en aktie en form for andel af et aktieselskab. Du bliver på en måde en lille del af aktieselskabet og dets værdier. Når det er sagt, skal man op og investere flere millioner før det har nogen reel indflydelse på det givne firma.

Et selskabs egenkapital kan deles op i ligeså mange dele, som der findes af udstedte aktier. Når man investerer i aktier, gøres det med en forventning om, at selskabet er progressive og at man selv, som investor, opnår en avance. Men hvorfor investere i aktier fremfor andre værdipapirer? Helt enkelt kan du opnå en større avance ved at investere i aktier fremfor obligationer eller bankopsparinger.

Risiko

Den større avance, der kan opnås ved at investere i aktier, betyder dog også at risikoen er større. Modsat en fast rente på f.eks. en bankopsparing kan det, at investere i aktier give løbende økonomiske udsving, positive såvel som negative.

De er variable og afhænger af den finansielle markedssituation. Kigger man på puljen med globale aktier fra 1990 til 2015 leverede 2008 det værste år med en negativ avance på 40 procent, mens 2003 leverede den højeste avance på 34 procent (MSCI Nordic). Tør man tage risikoen, kan der var store avancer, men man skal forberede sig til negative økonomiske udsving og have en sikker økonomi, uden for mange lån, når man vælger at investere i aktier.

Hvem skal investere?

Taget risikoen i betragtning og de udsving der kan forekomme, skal man først investere, når man vil gøre det på længere sigt og samtidig har et solidt økonomisk fundament. Da aktiemarkedet er præget af relativt høje avancer den ene dag og voldsomme kursfald den følgende dag, er aktier en oplagt investering, for den langsigtede investor. For den langsigtede investor er der dermed god chance for, at et mindre kursfald kan indhentes igen med tiden.

Er du risiko villig, kan du leve med de økonomiske udsving og dermed usikkerheden, så er aktiemarkedet måske noget for dig. Er formuens værdi dog central for at kunne købe hus eller bil, er det ikke ideelt at investere dine penge.

Tidshorisont ved aktieinvestering

For at kunne få noget ud af dine aktier, kræver det ofte nogle år, før du oplever en avance. Et eksempel fra MSCI Nordic påviser forskellige udfald ved investering på hhv. 3, 7 og 15 år.

På 3 år ville en investering have leveret et negativt afkast i 69 ud af 265 tilfælde, opgjort på månedsbasis. Havde du dermed købt aktier i en tilfældig måned fra 1990 og fremefter og derefter beholdt aktierne i 3 år, ville risikoen for et negativt afkast ligge på cirka 26 procent. På 7 år faldt risikoen for negativt afkast markant til 16 ud af 205 tilfælde i perioden. Den længere investeringsperiode giver plads til, at du, som investor, i langt højere grad kan indhente en periode med tab på aktiemarkedet.
Helt i top ligger en investeringsperiode på 15 år, som opgjort på nordiske aktier ville have sikret et positivt afkast i alle perioder fra 1990 frem til 2015.