Bidrag ved realkreditlån

Lånetilbud er opdateret d. 06/10-2022

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    06/10-2022

Når du skal købe bolig kan du finansiere dit køb på forskellige måder. Mange vælger at finansiere deres boligkøb med et realkreditlån, da renten på denne type lån ofte er lavere end ved andre typer lån. Et realkreditlån består af tre forskellige dele kaldet afdrag, rente og bidrag.

I denne artikel vil vi komme nærmere ind på hvad bidraget ved et realkreditlån er og hvad det går til.

Uddybning af realkreditlånets tre dele

Når du optager et lån skal du selvfølgelig betale lånet tilbage, hvilket du gør gennem det som kaldes ydelse. Denne ydelse er delt op i tre forskellige dele: afdrag, rente og bidrag.

Afdraget er den månedlige portion penge der gør at du betaler af på din gæld. Populært sagt, betaler man afdraget til sig selv, da man på den måde sparer op i sin egen bolig ved at betale sin gæld af.

Renten og bidraget er det du betaler for at låne pengene af et realkreditinstitut.

Renten sendes direkte videre til de mennesker der har investeret i de realkreditobligationer som ligger til grund for det lån du har taget.

Bidraget går til realkreditinstituttet og dækker over de forskellige udgifter der er forbundet med forvalte dit lån. Derudover går bidraget til realkreditinstituttets daglige drift, administration og lønninger. Sidst, men ikke mindst, går bidraget til at dække eventuelle tab på løn.

Her er det vigtigt at realkreditinstituttet har penge sat til side for at dække denne post, som en sikkerhed for kunderne.

Bidraget er også med til at opbygge realkreditinstituttets kapital der gør det muligt at låne penge ud, samt til honorering til myndighederne.

Bidragssatsen kan ændre sig alt efter hvilket lån du optager og kan ændre sig over dit låns løbeperiode. Generelt er denne bidragsydelse mindre på fastforrentede lån og højere på lån med variabel rente og afdragsfrihed.

Grunden til at bidragsordningerne er forskellige fra lån til lån, skyldes et fokus fra myndighedernes side om, at få flere danskere til at vælge fastforrentede lån, frem for lån med variabel rente og afdragsfrihed. Dette skyldes endvidere at disse lån er med til at sikre en større økonomisk stabilitet i Danmark. De højere bidragssater på lån med variabel rente, skal virke mere appellerende for kunderne i realkreditinstitutterne.

Fastsættelse af bidragssats

Bidragssatsen på et lån, fastsættes ud fra tre parametre: 1. Låntype, 2. Ejendomstype og 3.

Belåningsinterval. Du bør kontakte realkreditinstitutterne for at få flere oplysninger om ejendomstypens og belåningsintervallets betydning for din bidragssats. .

Bidrag som eneste indtægt

Du vil måske opleve at bidragssatsen på dit realkreditlån vil stige over lånets løbeperiode. Dette skyldes formentligt at disse bidragssatser er den eneste indtægtskilde realkreditinstitutterne egentligt har. Som nævnt ovenfor bliver bidragssatsen påvirket af mange forskellige forhold, men ændringer i disse forhold, gør at institutterne er nødsaget til at ændre i satsen.

Realkreditinstitutterne kan dog ikke uden videre hæve din bidragssats uden at give dig besked først, og skal ligeledes kunne give en gyldig begrundelse for stigningen.

Hvis bidragssatserne i et realkreditinstitut hæves, sker hævningen på alle lån og hver gang, ligegyldigt hvilken type lån du har. Du kan til hver en tid kontakte dit realkreditinstitut og forhøre dig om hvad du kan gøre for at nedbringe din bidragssats. Nogle gange kan dette for eksempel lade sig gøre, ved at lægge lånet om, eller lave en rentetilpasning.