Bankers overskud bliver aktionærernes fordel

Lånetilbud er opdateret d. 17/04-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    2 punkter

  • Læsetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    17/04-2024

De 10 største banker i Danmark bruger sammenlagt 27,5 milliarder kroner på aktieudbytte og -tilbagekøb efter et år 2016, som bød på rekordstore overskud. Bankernes overskud kommer på et tidspunkt, hvor den traditionelle bankforretning er udfordret af de historisk lave renter. Når renterne er lave, betyder det, at bankerne ikke tjener ligeså mange penge på at udlåne penge, som når renteniveauet er højt.

Mens bankerne for blot få år siden selv beholdte indtjeningen i kølvandet på finanskrisen, kommer overskuddene nu i stigende grad aktionærerne til gode.

Forkælelse af aktionærerne – hvem betaler?

27,5 milliarder kroner. Aldrig før har danske banker udbetalt udbytter og tilbagekøbt aktier for så mange penge. For nogle omtales dette som forkælelse af aktionærerne.

En forkælelse, der sker samtidigt med, at mange kunder oplever, at bidragssatsen på deres boliglån stiger og i takt med fremkomsten af nye gebyrer – eksempelvis på betalingskort. 

Som førnævnt, har de 10 største banker herhjemme haft et rekordstort overskud i 2016, selvom renteniveauet på lån er rekordlavt. Derfor bliver bankerne nødt til at tjene penge på andre måder – blandt andet ved at opkræve nye former for gebyrer. I første omgang efter fi-nanskrisen var bankerne nødsaget til hæve gebyrer på grund af kapitalmangel for at blive mere solide og for at efterleve lovgivningen.

Nu tyder det derimod på, at de ekstra indtægter fra bankkundernes gebyrer ikke udelukkende bruges til at skabe en solid bankoforret-ning, men også til at tilgodese aktionærerne. 

For høje forventninger

Det kan betyde, at aktionærerne fremover vil have (for) høje forventninger til aktieudbyttet, hvilket kan blive en ulempe for bankerne. Endvidere kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor bankerne skal tjene så mange pen-ge, som regnskaberne fra 2016 vidner om. Ligesom banker er afhængige af at have kun-der, er de også afhængige af at have investorer. 

Derfor kan et argument for, at bankernes store indtjening er nødvendig være, at aktionærerne forventer, at bankerne tjener mange penge. En stor indtjening signalerer alt andet end lige overfor aktionærerne og omverdenen generelt, at det går godt for den pågældende bank, hvilket er med til at gøre banken attraktiv og konkurrencedygtig.