Værd at vide om boligstøtte

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Værd at vide om boligstøtte

Boligstøtte er forbeholdt dem, der sidder til leje i en bolig. Støtten kan lune i enhver økonomi hos blandt andre studerende og pensionister. Men hvad er kravene for at kunne få boligstøtte, og hvordan bliver den gjort op? Det kan du læse meget mere om her.

Minimumskrav for boligstøtte

Hvis du skal have boligstøtte, kræver det som minimum, at du har eget køkken eller køkkenniche med vand og afløb. Satsen for boligstøtte afhænger desuden af:

  • huslejen, når udgifter til blandt andet el, vand og varme er trukket fra,
  • boligens størrelse i kvadratmeter,
  • antallet af personer i hustanden,
  • antallet af børn i hustanden,
  • indkomst og formue for alle, der bor i boligen,

Tidsfrist for at søge boligstøtte

Boligstøtte er forudbetalt, hvorfor du får udbetalt støtten den første hverdag i måneden. Du kan få boligstøtte fra første flyttedag, såfremt du søger senest én måned efter indflytningen. Når du ikke at søge inden for denne tidsfrist, får du først boligstøtte fra den efterfølgende måned.

Kun én lejer kan få boligstøtte

Hvis I bor flere sammen på den samme adresse, er det kun én person, der kan få boligstøtte. Boligstøtten bliver enten udbetalt til den, der har lavet ansøgningen eller til boligselskabet, som trækker beløbet fra huslejen. Man skal ikke betalt skat af boligstøtten.

Boligstøtte til andels- eller ejerbolig

Det er muligt at søge boligstøtte til en andels- eller ejerbolig, såfremt du er førtidspensionist eller folkepensionist. I et sådant tilfælde udbetales boligstøtten som lån.

Boligstøtte ved fremleje

Hvis man bor i en fremlejet bolig, gælder de normale regler for boligstøtte. Man skal dog sikre sig, at udlejeren af boligen har meldt flytning til folkeregistret, da personens indkomst ellers kan påvirke boligstøtten for den lejer, der sidder til fremleje.

Boligstøtte ved forældrekøb

Hvis et forældrepar køber en lejlighed til deres barn, og barnet har underskrevet en lejekontrakt med forældrene, er det muligt at søge boligstøtte.

Ansøgningsprocedure

Du kan søge om boligstøtte via selvbetjeningsløsningen på www.borger.dk. Når du søger, skal du bruge forskellige oplysninger i form af huslejekontrakt, lønseddel, årsopgørelse og SU- eller pensionsoversigt. Du får en kvittering på din ansøgning.

Boligstøtten er indkomstbestemt

Boligstøtten afhænger af en persons indkomst. Derfor holder Udbetaling Danmark hver måned øje med, om man har fået den rette boligstøtte ud fra indkomstoplysninger fra SKAT. Hvis der er sket ændringer i indkomsten, laver Udbetaling Danmark derfor en ny beregning af boligstøtten for den respektive måned.

Beløbet bliver automatisk trukket fra eller lagt til boligstøtten den efterfølgende måned.

Loftet for kontanthjælp kan få indflydelse på boligstøtten

Pr. 1. oktober 2016 fastsættes en grænse for, hvor meget man samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte.

Det betyder, at hvis det samlede beløb er højere en den grænse, kommunen sætter, bliver din boligstøtte og særlige støtte sat ned. Er du på kontanthjælp og bor sammen med en, der får boligstøtte, kan det derfor få indflydelse på beløbet for boligstøtten, da denne støtte tæller med i den samlede støtte, du modtager. Hvis din samlede støtte og din samlevers boligstøtte er højere end det tilladte beløb, man kan få udbetalt, vil din samlevers boligstøtte således blive sat ned.