Forskellige pensionsordninger

Lånetilbud er opdateret d. 16/06-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    4 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    16/06-2024

Listen af pensionsordninger er lang, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvilken type pensionsordning, man skal vælge. Her kan du få et overblik over en række forskellige former for pensionsordninger, så du er bedre klædt på til at træffe din beslutning om valg af pension.

Livsvarig pension

Livsvarig pension kaldes også livrente og er en pensionsordning, som skal sikre dig en udbetaling, efter du er gået på pension og i resten af dit liv. Du får typisk udbetalt pengene månedsvist. Alle kan oprette en livsvarig pension, hvilket foregår gennem et forsikringsselskab.

Der er intet loft over det beløb, man må indbetale. Beløbet trækkes fra i din personlige indkomst. På arbejdsgiverordninger trækkes hele indbetalingen i lønnen fra, inden skatten beregnes.

For privatordninger gælder andre regler. Disse omfatter blandt andet, at hvis indbetalingsperioden er på minimum 10 år, kan hele indbetalingen trækkes fra i indbetalingsåret. Derudover kan du som selvstændig erhvervsdrivende indbetale op til 30 procent af virksomhedens overskud, uden at du binder dig til en aftalt indbetalingsperiode.

Endelig er en væsentlig faktor ved den livsvarige pension, at du er sikret, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.

Ratepension

Du kan kun oprette en ratepension, hvis du er under 60 år. Ved ratepension udbetales din pension i lige store rater - for eksempel hver måned eller i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år og højest 25 år. Indbetalingerne til ratepension kan trækkes fra i skat med en fradragsværdi på op til 59 procent.

Du skal imidlertid betale skat af udbetalingerne.

Der findes former inden for ratepension. Den første mulighed er at indbetale til enprivat opsparing. Dette indebærer, at hvis du vil indbetale mere end 43.100 kroner om året, forpligter du dig til at betale det samme beløb i mindst 10 år for, at hele beløbet kan trækkes fra i skat i indbetalingsåret.

Den anden mulighed er, at du kan sætte pengene ind på enprivatratepension. Gør du det i mindre end 10 år, eller indsætter du ét stort engangsbeløb, gælder det, at du maksimalt kan trække 43.100 kroner fra om året i skat. Dog kan du trække 10 procent af dine indbetalinger fra hvert år i de efterfølgende 10 år.

Der er også den tredje mulighed, at indbetalingerne kan komme fra din pensionsordning fra dit arbejde. Her er fordelen, at der hverken er nogen grænse for, hvor meget du må sætte ind om året eller krav til, at du skal sætte det samme beløb ind i alle år.

Kapitalpension

Kapitalpension er en pensionsordning, der tidligere blev udbetalt som et engangsbeløb. Kapitalpensionen blev afskaffet i 2013, og der er ikke længere fradrag for indbetalinger til kapitalpension. Kapitalpensionen er blevet afløst af aldersopsparingen.

Aldersopsparing

Aldersopsparingen kaldes også aldersforsikring og er en pensionsordning, som kan oprettes af dig privat, i en bank eller via din arbejdsgiver. Du kan ikke trække dine indbetalinger fra i skat. Til gengæld skal du ikke betale skat af dine udbetalinger.

Pensionen bliver udbetalt på én gang eller i mindre portioner. En aldersopsparing kan være attraktiv for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du når til pensionsalderen.