Skattefradrag

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Et skattefradrag er et beløb, du kan trække fra i din personindkomst, og som dermed er skattefrit. Skattefradraget dækker over en lang række forskellige fradrag. Er du berettiget til at få fradrag, vil du få et højere rådighedsbeløb.

Det er vigtigt, at du får det rette fradrag, så du hverken betaler for lidt eller for meget i skat. I denne tekst kan du læse om de mest almindelige typer af fradrag.

Skattefradraget er personligt

Overordnet set skal du vide, at dit samlede skattefradrag er personligt og udgøres af en række af forskellige fradrag, som du har ret til. Disse fradrag udregnes på baggrund af forhold som din indkomst, hvor mange kilometer du har til arbejde, om du betaler til en A-kasse, og/eller om du for eksempel giver godgørende gaver til foreninger.

Personfradraget

Et personfradrag er et fradrag, som alle mennesker over 18 år er berettiget til. Personfradraget er på 44.000 (2016), og fradraget trækkes fra din bruttoløn, inden du skal betale A-skat. Såfremt du ikke kommer til at udnytte hele dit personfradrag, må din ægtefælle, ifølge dansk lovgivning, udnytte dit personfradrag.

Dette gælder også omvendt.

Beskæftigelsesfradraget

Når du er i beskæftigelse eller i løntilskud, er der en vis del af de penge, du tjener, som du ikke skal betale skat af. Det er denne andel, man kalder beskæftigelsesfradrag. SKAT noterer automatisk dit beskæftigelsesfradrag.

Du skal derfor ikke skal foretage dig noget ud over at notere din indkomst i din forskudsopgørelse.

Kørselsfradraget

Kørselsfradraget, som også kaldet befordringsfradraget, er et fradrag, der giver kompensation til folk med langt til arbejde. For at du kan få kørselsfradrag, skal du have minimum 12 kilometer til arbejde. Fradraget optræder i felt nummer 47 i din forskudsopgørelse og i rubrik nummer 51 i din årsopgørelse.

Kørselsfradraget afhænger som sagt af afstanden til dit arbejde fra din bopæl samt, hvor mange gange om året du kører. Dine udgifter til transport og selve transportmidlet spiller ikke ind på dit kørselsfradrag. Du kan få kørselsfradrag for alt lønnet arbejde inklusiv studiejob og løntilskud.

Gaver til foreninger

Hvis du giver penge til velgørende foreninger, kan du trække dit bidrag på højest 15.000 kroner fra i skat. Det er et krav, at foreningen skal være godkendt af SKAT for, at du kan få dette fradrag. Du kan se SKATs liste over godkendte foreninger på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061734.

Kontingent til fagforening og A-kasse

Hvis du betaler til en A-kasse og/eller en fagforening, kan du trække dit bidrag fra i skat. For kontingentet til fagforeningen er der imidlertid et loft, hvilket betyder, at du højest må angive 6.000 kroner i din forskudsopgørelse og/eller årsopgørelse.

Renteudgifter

Du kan få fradrag for dine renteudgifter, hvis du låner penge og betaler renter. Det gælder alt lige fra pengeinstitutters og realkreditinstitutternes renter eller ved renteudgifterne i forbindelse med et studielån.

Du skal være opmærksom på, at når du får fradrag for dine renteudgifter, beskattes dine renteindtægter modsat. Dine renter ved lån i banken, forsikringsselskaber og/eller realkreditinstituttet beregnes automatisk ind i dit fradrag.