Sådan planlægger du økonomisk

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Det er altid godt at have en plan - også når det gælder din privatøkonomi. Det kan virke uhåndgribeligt at planlægge sin økonomiske fremtid, men ikke desto mindre er det væsentligt, at du forholder dig til den. Der kan nå at ske mange ting i både dit liv og din økonomi inden for de næste år - og sågar inden for de næste måneder.

Det behøver ikke være en stressfaktor at overveje din privatøkonomi. Her guider vi dig i, hvordan du kan planlægge din økonomiske fremtid via fire enkle trin. Jo før du tager stilling til og planlægger din økonomi, jo større er chancen for, at du imødegår dine økonomiske mål og forebygger en privatøkonomisk ”krise”.

Trin 1: Lær at udarbejd en økonomisk plan

Først skal du udarbejde en økonomisk plan, hvor du fastsætter dine økonomiske mål. Det vil sige, hvad du ønsker at få ud af dine penge, og om du ønsker at investere. Det er centralt, at din tidshorisont for planen gælder hele din levetid.

Mange tror, at tidshorisonten slutter, når de bliver pensioneret, fordi deres økonomiske mål har været at kunne finansiere deres pensionstilværelse gennem en pensionsopsparing. Selvom du bliver pensionist, har du fortsat udgifter og indtægter, du skal forholde dig til. Derfor er det vigtigt, at tidshorisonten rækker længere end til pensionsalderen.

Trin 2: Identificér dine udgifter og overvej dit forbrug

Det kan være svært at få en overblik over alle dine udgifter, da de både omfatter faste udgifter (eksempelvis husleje, lån og forsikring) og variable udgifter (eksempelvis mad, husholdning og fornøjelser). Du skal endvidere være bevidst om, at dine sundhedsudgifter (medicin, behandlinger etc.) bliver højere, jo ældre du bliver. Når du kender alle dine udgifter, får du et bedre og mere overskueligt billede af, hvor meget du har behov for til at bevare din livskvalitet fremover.

Selvom det muligvis ligger langt ude i fremtiden, skal du have med i dine overvejelser og din planlægning, om du tror, du bliver boende eller flytter, når børnene flytter hjemmefra, eller når du går på pension. Hvis du regner med at flytte, skal du undersøge leveomkostningerne, der er forbundet hermed. I din økonomiske planlægning skal du overveje dit forbrug og tænke over, om der er fornøjelser, du kan reducere eller undvære, hvis det bliver nødvendigt for dig at spare:

  • Har du behov for en bil i fremtiden?
  • Skal du overveje et rygestop?
  • Kan du nøjes med færre tv-kanaler?
  • Er du villig til at nøjes og klare dig med mindre?

Har du hjemmeboende børn nu, kan du beregne og estimere, hvor meget du vil ”spare”, når de flytter hjemmefra.

Trin 3: Oplist dine indtægter

Når du oplister dine indtægter, får du et overblik over, hvor meget du har til at betale dine udgifter. Som vi kort var inde på før, er dine udgifter opdelt i to. Når du trækker dine samlede faste udgifter fra dine indtægter, finder du dit rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet er de penge, du har til dine variable udgifter. Det vil sige alt det ”sjove”. I forbindelse med dine indtægter er der også en del overvejelser - eksempelvis:

  • Har du på nuværende tidspunkt hjemmeboende børn, modtager du børne- og ungeydelse. Tilskuddet ophører, når barnet fylder 18 år, hvorfor du skal indberegne tabet af denne indtægt i din planlægning.
  • Ønsker du på et senere tidspunkt at gå fra fuldtid til deltid på dit arbejde?
  • Har du fået pengegaver, som har haft betydning for din privatøkonomi? Har du udsigt til flere pengegaver eller arv?
  • I forbindelse med dit forbrug og din ønskede livsstil fremover skal du have in mente, at din indtægt som pensionist er væsentligt mindre sammenlignet med din lønindkomst.

Trin 4: Revurdér din plan

Det er sjældent at ens planlægning forløber som antaget. De økonomiske oplysninger, du skal have med i planlægningen er kun estimater, fordi det er umuligt at forudsige, hvordan dine indtægter og udgifter ser ud flere år frem. Men jo mere præcis og realistisk du forholder dig til planen, desto nemmere bliver det at overholde den og opnå dine økonomiske mål.

Din privatøkonomi forandrer sig i takt med ændringer i din livssituation. Derfor er det væsentligt, at du revurderer og opdaterer din økonomiske plan løbende, når disse forekommer. Ved at planlægge og overveje dine fremtidige indtægter og udgifter har du allerede taget det første og vigtige skridt.