484.405
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

🔶 Trin 1: Lær at udarbejd en økonomisk plan

Først skal du udarbejde en økonomisk plan, hvor du fastsætter dine økonomiske mål. Det vil sige, hvad du ønsker at få ud af dine penge, og om du ønsker at investere. Det er centralt, at din tidshorisont for planen gælder hele din levetid. Mange tror, at tidshorisonten slutter, når de bliver pensioneret, fordi deres økonomiske mål har været at kunne finansiere deres pensionstilværelse gennem en pensionsopsparing. Selvom du bliver pensionist, har du fortsat udgifter og indtægter, du skal forholde dig til. Derfor er det vigtigt, at tidshorisonten rækker længere end til pensionsalderen.

🔶 Trin 2: Identificér dine udgifter og overvej dit forbrug

Det kan være svært at få en overblik over alle dine udgifter, da de både omfatter faste udgifter (eksempelvis husleje, lån og forsikring) og variable udgifter (eksempelvis mad, husholdning og fornøjelser). Du skal endvidere være bevidst om, at dine sundhedsudgifter (medicin, behandlinger etc.) bliver højere, jo ældre du bliver. Når du kender alle dine udgifter, får du et bedre og mere overskueligt billede af, hvor meget du har behov for til at bevare din livskvalitet fremover. Selvom det muligvis ligger langt ude i fremtiden, skal du have med i dine overvejelser og din planlægning, om du tror, du bliver boende eller flytter, når børnene flytter hjemmefra, eller når du går på pension. Hvis du regner med at flytte, skal du undersøge leveomkostningerne, der er forbundet hermed. I din økonomiske planlægning skal du overveje dit forbrug og tænke over, om der er fornøjelser, du kan reducere eller undvære, hvis det bliver nødvendigt for dig at spare:

Har du hjemmeboende børn nu, kan du beregne og estimere, hvor meget du vil ”spare”, når de flytter hjemmefra.

🔶 Trin 3: Oplist dine indtægter

Trin 3: Oplist dine indtægter

Når du oplister dine indtægter, får du et overblik over, hvor meget du har til at betale dine udgifter. Som vi kort var inde på før, er dine udgifter opdelt i to. Når du trækker dine samlede faste udgifter fra dine indtægter, finder du dit rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er de penge, du har til dine variable udgifter. Det vil sige alt det ”sjove”. I forbindelse med dine indtægter er der også en del overvejelser - eksempelvis:

🔶 Trin 4: Revurdér din plan

Det er sjældent at ens planlægning forløber som antaget. De økonomiske oplysninger, du skal have med i planlægningen er kun estimater, fordi det er umuligt at forudsige, hvordan dine indtægter og udgifter ser ud flere år frem. Men jo mere præcis og realistisk du forholder dig til planen, desto nemmere bliver det at overholde den og opnå dine økonomiske mål. Din privatøkonomi forandrer sig i takt med ændringer i din livssituation. Derfor er det væsentligt, at du revurderer og opdaterer din økonomiske plan løbende, når disse forekommer. Ved at planlægge og overveje dine fremtidige indtægter og udgifter har du allerede taget det første og vigtige skridt.