Vil du gerne investere i de helt rigtige obligationer? Så er det afgørende, at du ved, hvordan man læser avisernes kurslister. I denne tekst præsenteres du for de væsentligste forkortelser i forbindelse med kurslister i alfabetisk rækkefølge.

Forkortelser i forbindelse med obligationer

Cirk. mio.  er værdien af de obligationer, der er i omløb i den enkelte serie. Tallet er opgjort i millioner kroner.

Effektiv rente før skat/skat 45%  er den effektive rente før skat og efter beregning af 45 procent skat.

Kategorier  indikerer, at obligationerne er opdelt i kategorier, fordi der findes forskellige former for obligationslån. St betyder stående lån, hvor låntageren kun betaler renter og bidrag i lånets løbetid. Hovedstolen betales den dag, lånet udløbet. Se betyder serielån, hvor låntageren betaler samme afdrag hver måned. Dog betales mere i rente i starten, hvor hovedstolen er stor, og derfor betales der ligeledes større ydelser i starten af tilbagebetalingsperioden. An betyder annuitetslån, hvor låntageren betaler samme ydelse hver måned. I de første år betales der hovedsageligt renter, mens der mod slutningen af lånet primært afdrages på hovedstolen. Ua betyder uamortisable lån, som er en meget gammel lånertype, der handles på Fondsbørn, og hvor der alene betales rente, da lånet aldrig udløber.

Kursændring  betyder ændringen i kursen på obligationen i løbet af gårsdagen.

Lukkekurs 17.00  er kursen på obligationen ved Fondsbørsen lukketid dagen før.

Nom. rente  står for nominel rente, som er obligationens pålydende rente. Er der en hvid firkant efter den nominelle rente, er det en indikation på, at kursgevinsten er skattefri. Er der derimod en sort firkant efter den nominelle rente, er det en indikation på, at kursgevinsten beskattes, og kurstabet kan trækkes fra.

Papirets navn og slutår  står for obligationens navn, der i de fleste tilfælde blot er en talkode samt slutåret for, hvornår obligationen udløber og med sikkerhed bliver udtrukket og indfriet til kurs 100.

Terminer  står for næste terminsdato samt antallet af årlige terminer.

Total oms. i mio  er et udtryk for gårsdagens omsætning i den enkelte serie af obligationer. Tallet er opgjort i millioner kroner.

Varighed  er et udtryk for, hvor rentefølsom obligationen er. Her er pejlemærket, at jo højere varighed, des mere rentefølsom er obligationen. En obligation har en lav følsomhed, hvis varigheden er under 3, en mellemstor følsomhed, hvis varigheden er mellem 4 og 7 og en stor følsomhed, hvis varigheden er over 7. Obligationer med en kort løbetid har en lav varighed, hvorimod obligationer med lang løbetid har en høj varighed.

Åbne og lukkede serier  har især stor betydning for dig, der skal optage et obligationslån til finansiering af et nyt hus. Forskellen på åbne og lukkede serier er imidlertid ikke så stor for dig som investor. Du kan kun låne penge i en åben serie, men du kan investere i både åbne og lukkede serier. De lukkede serier består hovedsageligt af fastforrentede obligationslån, hvor kursen er kommet op over 100. Serierne er lukkede, fordi realkreditlån skal optages til en kurs under 100.