Sådan kan investorer holde sig fri af spekulanternes kløer

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  2 punkter

 • Læsetid

  7 minutter

 • Siden er opdateret

  27/05-2024

Er du investor, er utryghed en af de værste følelser, du kan have. Du kan som investor begynde at føle dig utryg, hvis internationale kapitalforvaltere satser flere hundrede millioner på, at aktiekursen i et selskab falder - vel at mærke i et selskab, hvor du også selv er aktionær, men på et helt andet plan end med millionbeløb. En kapitalforvalter er en, der råder over et større beløb, som vedkommende ønsker at få individuelt administreret af en professionel porteføljeforvalter.

Porteføljeforvalteren styrer investeringen af kapitalforvalterens (investorens) værdipapirer. Sker denne type storinvesteringer i det selskab, du selv er aktionær i, kan du begynde at undre dig over, om kapitalforvalterne har opdaget noget eller ved noget, du ikke selv er opmærksom på. Betyder det, at kursen på dine aktier vil falde? Aktiespekulanterne - det vil sige kapitalforvalterne - kan lave de såkaldte short-angreb, men hvad kan du gøre, for at undgå en investeringsnedtur?

Hvad er et short-angreb?

På nuværende tidspunkt (juni 2017) er 17 danske børsnoterede selskaber blevet shortet. Men hvad er et short-angreb, og hvordan bliver du som aktionær i stand til at identificere, når aktier bliver shortet? I illustreringen nedenfor forklarer vi, hvordan kapitalforvalterne shorter aktier.

Der findes forskellige metoder, der kan gøre dig som aktionær i stand til at vurdere, om der er grund til bekymring for et short-angreb, om short-angrebet vil have konsekvenser for dig, eller om du blot kan ignorere det. Dette kan du læse om nedenfor.

Tre overordnede scenarier

Overordnet er der tre scenarier, som gør det lettere for aktionærer at identificere, gennemskue og skelne et short-angrebs karakter og omfang.

 • Scenarie 1: Hvis gode og solide selskaber udsættes for short-angreb

Nogle selskaber bliver udsat for short-angreb, selvom de er gode og solide (eksempelvis DSV og Lundbeck). Hvis du er aktionær i sådan et selskab, kan du i de fleste tilfælde bare ignorere angrebet - også selvom aktierne er blevet dyre i forhold til selskabets indtjening. Short-sælgerne har mindst chance for at tjene penge ved short-angreb i gode, solide selskaber.

Årsagen til det er, at solide og gode aktier er dyre, fordi de klarer sig godt. Short-sælgerne vil derfor umiddelbart kun have overhånden i en periode. Deres muligheder for at tjene penge mindskes, og fortjenesten hænger sammen med, at chancen, for at aktierne generelt vil falde, er mindre end risikoen, som er tilknyttet den short-solgte aktie. Kapitalforvalteren, der har satset på en nedtur og et kursfald, vil kun opnå fortjeneste, hvis aktierne har et generelt fald.

 • Scenarie 2: I forbindelse med selskabernes regnskaber

Hvis en kapitalforvalter forudser, at selskabets regnskab ikke lever op til forventningerne, kan kapitalforvalteren vælge at shorte. Dette hænger især sammen med eventuelle udfordringer, selskabet vil komme til at stå overfor. Det er disse udfordringer, kapitalforvalterne spekulerer i.

Eksempelvis hvis der er udfordringer i et lands detailhandel, kan kapitalforvalteren spekulere i, om problemet vil ramme et givent selskab og dermed selskabets regnskab i en negativ retning. Er dette scenarie aktuelt, vil du som investor have grunde til at være usikker.

 • Scenarie 3: Selskaber med udfordringer

Nogle short-salg foretages i selskaber, der har en økonomisk udfordring, og som måske bliver nødt til at foretage aktieudvandende kapitaludvidelser - det vil sige reducere ejerskabsprocenten i aktierne. Aktieudvanding foretages typisk, hvis et selskab mangler ekstra kapital. I denne type selskaber har short-sælgerne større mulighed for succes.

Derfor bør du være særlig opmærksom, hvis du der aktionær i sådan en type virksomhed.

Denne artikel er bragt i samarbejde med MONEYBANKER.