Price/Earning

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    6 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Price/Earning

Begrebet Price/Earning (P/E) er et måleredskab, som du kan anvende til at vurdere dine aktier med. P/E udregnes som den nuværende pris for en aktie, P, divideret med enten et gennemsnit af tidligere indtjening over en periode eller en vurdering af fremtidig indtjening.

Det almindelige P/E-nøgletal

Der findes flere versioner af P/E-værdien, men under normale omstændigheder udregnes P/E-værdien på baggrund af aktiens indtjening over det seneste år. Som bekendt bevæger aktiepriserne sig konstant, hvilket betyder, at P/E-værdien også ændrer sig. Da aktieselskaberne ikke kommer med nye regnskaber hele tiden, bliver P/E typisk udregnet i forhold til selskabets seneste årsregnskab.

P/E kan imidlertid også beregnes over både længere såvel som kortere tidsintervaller, hvilket kan give et mere nuanceret billede af, hvordan aktien rent historisk set har klaret sig.

Det fremtidige P/E-nøgletal

Det kan være en fordel for værdisætningen af aktier at estimere den fremtidige indtjening og anvende den i sammenhæng med P/E. Dette kaldes P/E-forward, og det er som oftest de professionelle analytikere, der arbejder med dette begreb. Ved P/E-forward vurderes en akties indtjeningsmuligheder fremadrettet, baseret på en nærlæsning af et firmas budgetter og årsrapporter, hvorigennem man forsøger at skabe et billede af firmaets egne forventninger til indtjeningen.

I tilfælde af en vækstaktie, som har dårlig historisk indtjening, vil aktien kunne udvise årlige forbedringer i indtjeningen, som således senere vil give positiv indtjening. I et sådant tilfælde vil P/E-forward være fordelagtig at bruge, idet et budget vil være en bedre rettesnor end de historiske præstationer - eller mangel på samme.

En lav P/E

Som udgangspunkt er det godt med en lav P/E. Hvis overskuddet for virksomheden falder, og markedskursen på aktien forbliver uændret, vil P/E stige og gøre aktien mindre attraktiv. Tilsvarende bliver aktien mere attraktiv, hvis prisen på aktien falder uden tydelige ændringer i fremtidig indtjening, fordi det influerer på P/E-forward, som således falder.

Svært af sammenligne på tværs

Du bør ikke bruge P/E uden forbehold. For eksempel er P/E-nøgletallet usikkert at bruge, hvis du ønsker at sammenligne på tværs af sektorer. Nogle områder har store vækstrater og høj indtjening, imens andre forretningssektorer har en mindre vækst og lavere indtjening.

Derudover er det værd at have for øje, at firmaer ofte arbejder på forskellige tidslinjer, hvilket betyder, at nogle har langsigtede strategier, alt imens andre kører med kortsigtede strategier. Alt andet lige påvirker strategien P/E, og derfor bør du kun bruge P/E-nøgletallet, når du har at gøre med sammenlignelige virksomheder inden for den samme sektor.

Såfremt et firma ikke har nogen indtjening, eller hvis det lider tab, vil P/E blive anført som ”N/A”, hvilket betyder ”Not Available”.

I tilfælde af gæld

Du bør også være opmærksom på, at P/E ikke tager højde for, at gæld i en virksomhed kan påvirke både aktiekurser og selskabets indtjening. Hvis du for eksempel har to virksomheder i samme sektor, hvis eneste store forskel består i, at det ene firma har gæld, og det andet ikke har, taler sandsynligheden for, at den virksomhed med gælden har en mindre P/E-værdi. Såfremt den gældsramte virksomhed oplever fremgang, vil virksomheden imidlertid højest sandsynligt opnå større fortjeneste på grund af de risici, den har løbet.