Obligationer: Du vil købe, men hvor begynder du?

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  2 punkter

 • Læsetid

  3 minutter

 • Siden er opdateret

  27/05-2024

Obligationer - Hvor begynder du?

Vi giver ikke finansielle råd og investering er altid på eget risiko. Der er altid en risiko for at miste sine penge, når du investerer i aktier.

Obligationer: Du vil købe, men hvor begynder du?

En obligation er en form for gældsbrev. Når du investerer i obligationer, låner du reelt udstederen penge. Der findes mange obligationstyper, men de mest overordnede kan du læse om nedenfor:

Statsobligationer

 • Stater sælger obligationer for eksempelvis at finansiere et offentligt underskud.
 • At købe danske statsobligationer er en af de sikreste investeringer. Du påtager dig ikke valutarisiko, og risikoen for at den danske stat misligholder sine betalinger er lille. Valutarisiko betyder, at investeringsværdien ændres som konsekvens af udsving i valutakurser.
 • Afkastet ved danske statsobligationer er lavt. Et lille afkast er en generel tendens ved køb af statsobligationer i et land med udviklet og stabil økonomi (eksempelvis Sverige, Tyskland og USA).
 • Obligationsinvestering i vækstlande (eksempelvis Brasilien) kan derimod give et højere afkast, men samtidig er investeringen forbundet med en større valutarisiko og risiko for misligholdelse af betalinger til investorer.
 • Køber du statsobligationer i et andet land end Danmark, er valutarisikoen mindst, hvis du køber obligationer inden for euro-samarbejdet. Årsagen til det er, at den danske krone følger euroen (fastkurspolitik).

Realkreditobligationer

 • Realkreditobligationer udstedes selskaber, der formidler penge fra obligationsinvesteringerne videre til boligkøbere og -ejere. Boligkøberne og -ejerne bruger pengene til af finansiere deres bolig (realkreditlån).
 • Risikoen ved realkreditobligationer er lav, da sikkerheden er i fast ejendom.
 • Der kan forekomme udtrækningsrisiko ved køb af realkreditobligationer. Det betyder, at en boligejer altid har ret til at indfri sit lån til kurs 100 - også selvom kursen på obligationen er over 100. Det medfører, at du som investor kan miste en kursgevinst.

Virksomhedsobligationer

 • Nogle virksomheder udsteder obligationer og bruger salget til at finansiere egne investeringer. Virksomheden sælger obligationer i stedet for at optage et banklån.
 • Virksomhedsobligationer giver et højere afkast end stats- og realkreditobligationer, da risikoen, for at virksomheder misligholder betalinger, er større.

Overvejelser ved investering i obligationer

Herunder kan du læse, hvordan du starter din obligationsinvestering, og hvilke overvejelser du kan gøre dig, inden du køber obligationer.

Hvad er dit behov?

 • Investering i obligationer afhænger af, hvad dit behov er. Hvor mange penge vil du investere? Over hvor lang en periode vil du investere? Vil du bruge din obligationsinvestering som opsparing?

Økonomisk overblik

 • Inden, du begynder at investere, skal du have et overblik over din privatøkonomi.
 • Du skal først investere, når du har betalt eventuel gæld, da renten på gæld ofte er højere end renten og afkastet, du får ved at investere i obligationer.
 • Investering i obligationer kan ses som en økonomisk buffer. Du kan altid sælge obligationerne igen, hvis du har brug for penge. På den måde kan du undgå at optage lån.
 • Hvad er din risikoprofil? Klargør, hvor mange penge kan du tåle at tabe på din investering, og hvor stor risiko din privatøkonomi kan holde til.

Obligationsportefølje

 • En obligationsportefølje er sammensætningen af obligationstyper, du vælger at investere i.
 • Når du begynder på din portefølje, skal du først fastlægge dit risikoniveau. Alt efter om du er villig til at løbe en stor eller lille investeringsrisiko, kan du vurdere, hvilke obligationstyper og hvilke brancher du vil investere i.
 • Det kan være en fordel at basere din portefølje på statsobligationer og realkreditobligationer, da de er forholdsvis sikre. En tommelfingerregel er at investere i maksimum fem danske stats- eller realkreditobligationer.
 • Som supplement kan du købe virksomhedsobligationer. Risikoen typisk er højere, men samtidig er der mulighed for et højere afkast.
 • Investerer du i risikable obligationer, skal du være sikker på, at din privatøkonomi kan holde til et eventuelt tab på din investering.

Sådan køber du obligationer

 • De fleste stats- og realkreditsobligationer kan du selv handle på fondsbørser - ligesom aktier. Det gælder også nogle virksomhedsobligationer.
 • Statsobligationer fra vækstlande og de fleste virksomhedsobligationer er vanskelige og dyre at købe for private investorer. Derfor købes disse oftest som OTC-handel (Over The Counter), hvor handlen foregår direkte mellem køber og sælger og uden et mellemled i form af en fondsbørs.

Direkte investering eller investeringsforening?

 • Det er en fordel at købe danske stats- og realkreditobligationer direkte via din bank. Her skal du betale handels- og opbevaringsomkostninger, men disse er væsentligt lavere end investeringsforeningernes omkostninger.
 • Vil du investere i udenlandske obligationer, kan det derimod være en fordel at købe gennem en investeringsforening eller ETF (Exchange Traded Fund). Ved at købe på denne måde spreder du risikoen på flere obligationer, og risikoen afhænger ikke af, hvordan det går den enkelte obligation. Står du selv for håndteringen af købet af udenlandske obligationer, kan handles- og opbevaringsomkostningerne blive meget høje.