Macron-sejr giver medvind til aktierne.

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Den 14. maj 2017 blev Emmanuel Macron valgt som Frankrigs nye præsident. Desuden blev det afgjort den 18. juni 2017, at Macrons parti, La République en Marche (LREM), sikrede sig et klart flertal i det franske parlament.

På flere måder kan det være svært at forholde sig til, hvilken betydning det franske præsidentvalg kan få for Danmark. Alligevel er der et parameter, som valget af Macron kan have indflydelse på: det europæiske investormarked. I denne artikel kan du læse, hvordan aktiemarkedet formentligt bliver påvirket af, at det nu er Macron, der skal lede én af Europas store økonomier, Frankrig.

Fransk økonomi på rette kurs

Frankrig har igennem en årrække været i økonomiske vanskeligheder grundet finanskrisen - ligesom mange andre verdensøkonomier. Med Macron som nyvalgt præsident og LREM’s absolutte flertal i det franske parlament, har Macron mulighed for at få gennemført en række nødvendige reformer, som skal få Frankrigs økonomi på rette kurs. Hertil kan Macron glæde sig over, at fransk økonomi har udsigt til økonomisk opsving.

Franske virksomheder har en opadgående kurve, og virksomhedernes situation på nuværende tidspunkt er den bedste siden 2011. En væsentlig årsag hertil er et generelt opsving i den europæiske økonomi såvel som i den globale økonomi. De franske virksomheders opture er et vigtigt parameter i forbindelse med Macrons jobreform, som han ønsker at gennemføre i september 2017. Virksomhedernes ve og vel har stor indflydelse på, hvordan aktiekurserne arter sig.

Går det nedad vil aktiekurserne falde, men fortsætter den fremadskridende kurve, vil aktiekurserne stige til investorernes fordel.

Det europæiske aktiemarked

Havde den anden kandidat, Marine Le Pen, vundet det franske præsidentvalg, skulle franskmændene forberede sig på at skulle stemme om Frankrigs EU-medlemskab og euro-valutaen. Et væsentligt aspekt ved Macron-sejren og sejrens indflydelse på aktiemarkedet er, at EU- og euro-afstemning er afværget, og der bliver ikke tale om en mulig fransk udgave af Brexit. Dermed er en usikkerhed blandt investorer imødegået.

Macron-sejren var på forhånd indregnet i de finansielle markeder, hvorfor en kortsigtet markedsreaktion kan forventes. Mere langsigtet kan investorer forvente momentum i det europæiske aktiemarked. Som nævnt, er en del af investorernes risici hindret, da en fransk EU- og euro-afstemning ikke bliver en realitet. Investorer kan derfor glæde sig over, at en usikkerhed i Frankrigs EU-samarbejde ikke bliver aktuelt foreløbigt, og den økonomiske situation i Europa samt de franske virksomheders regnskaber har en positiv fremgang.

Det medvirker formodentligt til positive aktieafkast, hvor Macrons føromtalte reformprogram også vil give investorer interesse i franske aktier.

Europæiske aktier er attraktive

De europæiske aktier er hidtil i år steget med cirka 11 procent og de franske aktier med 3,5 procent. Det er væsentligt mere, end hvad investorer kan forvente på et gennemsnitligt år. Det kan have den konsekvens, at der i en periode vil komme en genvinsthjemtagning.

Det betyder, at aktieinvestorerne sælger deres aktier for at opnå deres positive aktieafkast (gevinster). Det kan påvirke aktiemarkedet på den måde, at kurserne vil falde, fordi investorerne vil at sælge fremfor at købe aktier. Generelt har aktiemarkedet en opadgående kurve, og især amerikanske investorer har opkøbt europæiske aktier. De europæiske aktier er attraktive grundet deres prisfastsættelse i forhold til globale og amerikanske aktiekruser.

Gevinsterne bliver kun forbedret af, at Frankrigs usikkerhedsmoment i form af en EU- og euro-afstemning er afværget, og indtjeningsmulighederne er på nuværende tidspunkt bedre, end de har været længe. Risikoen, for at det europæiske aktiemarkeds opsving bliver påvirket negativt af politiske valg, er dermed blevet væsentligt mindre. Alt andet end lige er Macron-sejren et centralt parameter i forhold til at give aktiekurserne medvind og gøre det europæiske aktiemarked attraktivt.

Kilde: Finans.dk.

Du kan læse mere om aktier og økonomi på i artiklerne af MONEYBANKER..