Inflation: Hvad er det, og hvilken effekt har det på din økonomi?

Lånetilbud er opdateret d. 15/07-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Inflation: Hvad er det, og hvilken effekt har det på din økonomi?

Inflation betegner den generelle stigning i det absolutte prisniveau for varer og tjenesteydelser og er forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Hvis der kommer flere danske kroner i omløb, formindskes værdien på hver krone, hvilket får det generelle prisniveau til at stige. Det betyder også, at værdien af dine penge ikke er konstant, men ændrer sig i takt med vurderingen af købekraften - det vil sige forholdet mellem udbud og efterspørgsel, og hvor mange varer og tjenesteydelser, du kan købe og bruge for en given pengesum.

Stiger den danske inflation med eksempelvis én procent om året, betyder det, at varen, du køber nu, vil koste én procent mere i kroner næste år. Eksempelvis:

Inflationstyper

Der findes forskellige typer inflation, som påvirker stigning i det generelle prisniveau:

  • Nationalbanken printer flere penge

Hvis Nationalbanken finder det nødvendigt, kan de printe eller udlåne flere penge. En konsekvens kan være, at der kommer for mange penge i omløb. Det kan medføre ”hyperinflation”, hvor priserne stiger med flere hundrede procent.

Et kendt, historisk eksempel er, da Tyskland efter Første Verdenskrig satte så mange penge i omløb, at inflationen - og dermed priserne - steg med flere 1000 procent om måneden.

  • Efterspørgslen stiger, men udbuddet er konstant

Der kan opstå inflation, når efterspørgslen på en vare eller tjenesteydelse pludseligt stiger, uden udbuddet stiger. Det vil sige, at forbrugernes efterspørgsel stiger, uden produktionen følger med. Det kan eksempelvis være, hvis vejret bliver godt henover sommeren i Danmark, og efterspørgslen på at leje et sommerhus bliver så stor, at der ikke er nok udlejede sommerhuse.

Her kan udlejerne hæve udlejningspriserne og profitmaksimere. Det betyder, at de hæver priserne, så de opnår den største fortjeneste.

  • Udbuddet falder

Hvis udbuddet af en vare eller tjenesteydelse falder, men efterspørgslen er konstant, kan inflation ligeledes opstå. Det kan eksempelvis være tilfældet ved sæsonbetonede frugt og grønt. Hvis sæsonen er ved at slutte og udbuddet er faldende, men efterspørgslen forbliver den samme, kan producenterne og butikkerne hæve prisen.

Dog er denne type inflation ikke officiel, da der ikke er tale om en generel prisniveau-stigning, men blot en midlertidig.

Fordele og ulemper ved inflation

I skemaet nedenfor har vi opstillet nogle fordele og ulemper ved inflation.

Fordele

Ulemper

· I tilfældet af ledig arbejdskraft og ubrugte ressourcer kan inflation hjælpe med at øge produktionen. Grunden til det er, at flere penge mellem hænderne fører til højere forbrug, hvilket forøger efterspørgsel. Hertil sætter en øget efterspørgsel produktionen i gang.

· Inflation kan medføre, at låntagere tilbagebetaler deres lån med penge, der er mindre værd, end pengene de startede med at låne. Det kan føre til øget lånelyst og forbrug, hvilket giver en stigning i efterspørgslen.

· Den reelle gældsværdi kan blive reduceret på grund af inflation.

· En normal følge af et lands økonomiske vækst er en grad af inflation. Derfor kan inflation være en indikator for, at landet har en sund økonomi.

· Er inflationen høj, kan det have negative konsekvenser for investormarkedet, da inflation kan give usikkerhed.

· Er et lands inflation høj, kan det påvirke landets konkurrenceevne negativt, fordi det pågældende land sælger varer dyrere end andre lande.

· Den reelle værdi af opsparing kan reduceres som følge af inflation. Dette afhænger dog af, om renten på opsparingen er højere end inflationen.

Påvirker inflation dig?

Uanset om du er opmærksom på det eller ej, vil inflation påvirke dig i dit daglige forbrug. De varer og tjenesteydelser, du køber og benytter dig af, vil blive dyrere. Muligvis vil din købekraft blive mindre, hvis du ikke tjener det tilsvarende mere, som priserne stiger.

Det betyder, hvis de generelle priser stiger, men dit lønniveau ikke gør, bliver det dyrere for dig at leve. Får du derimod en lønforhøjelse, der er på niveau med prisstigningerne, vil din købekraft umiddelbart ikke ændres.

Har du penge stående på en opsparing i din bank, kan pengene miste værdi ved inflation. Mange danskere har nulrente på deres konti, hvilket betyder at opsparingen ikke vokser, fordi du ikke modtager renteafkast. Har du derimod en højrentekonto, hvor renten er højere end inflationen, vil det formentligt medføre, at din købekraft stiger.