Hvad betyder rentebegreberne?

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    9 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Hvad betyder rentebegreberne?

Når du søger efter og læser om lån, vil du ofte støde på flere forskellige rentebegreber. Begreberne kan være lidt af en jungle at finde rundt i og være svære at skelne mellem, hvis du ikke ved, hvad de betyder og indebærer. Her kan du læse om de typiske rentebegreber, du vil møde i forbindelse med lån.

Effektiv rente

Den effektive rente er betegnelsen for lånudbyderens samlede afkast i lånets løbetid - det vil sige lånets/investeringens samlede vækst eller tab i værdi. I den effektive rente medregnes derfor mulige kurstab og diverse andre omkostninger.

Nominel rente

Den nominelle rente er den formelle rente på lånet. Den nominelle rente medregner rentesatsen på lånet. Lånets rentesats indeholder rentetilskrivninger, som har indflydelse på udregningen af lånets ÅOP.

ÅOP kan du læse mere om i sidste punkt.

Realrenten

Realrenten betegner den nominelle rente, når den er fratrukket inflation. Overordnet forklarer inflation forholdet mellem udbud og efterspørgsel - det vil sige udbuddet af varer og serviceydelser versus efterspørgslen på køb af disse. Hvis prisen på en vare bliver for høj falder efterspørgslen, og hvis efterspørgslen på varen stiger, stiger prisen ligeså.

Variabel rente

En variabel rente er en ukonstant rente. Hvis du har et lån med variabel rente, betyder det, at renten ændrer sig i takt med markedsudviklingen. En variabel rente kan på den ene side have den fordel, at dit lån bliver billigere, hvis lånomkostningerne falder på grund af markedsudviklingen.

På den anden side er der risiko for, at dit lån bliver dyrere, hvis markedsudviklingen forårsager rentestigninger. Det betyder også, at den variable rente kan blive højere end den faste rente (se nedenfor), som du ville kunne have optaget lånet med. Omvendt kan det betyde, at den variable rente kan blive lavere end den faste rente.

Fast rente

Hvis du optager et lån med en fast rente, betyder det, at renten - modsat den variable rente - er konstant hele låneperioden. På den måde ved du, hvor stor en ydelse, du skal betale til hver termin, hvilket kan give en form for sikkerhed. Ulempen er dog, at hvis markedsrenten falder, mens du har en fast rente på lånet, kommer du til at betale for at have den faste rente som sikkerhed i stedet for at have et billigere lån.

Morarente

Morarenten udtrykker rentesatsen, du som skyldner af lånet skal betale, hvis du ikke afbetaler dine rater til tiden til kreditoren.

ÅOP

ÅOP er en forkortelse for årlige omkostninger i procent. Det er det mest centrale begreb, når du som låner/debitor leder efter et lån, der både passer til dit behov, men samtidig er den billigste lånløsning. I ÅOP er alle lånets omkostninger medregnet, og ÅOP er derfor den bedste måde at sammenligne lån på.

Det betyder, at du for eksempel ikke udelukkende udfra lånets rente kan konkludere, hvilket lån der er det billigste. Du er nødt til at medtage, at lånet også er forbundet med andre omkostninger - blandt andet stiftelsesgebyr. For at du kan sammenligne låns ÅOP skal lånene være identiske (låntype, beløb, løbeperiode etc.).

Fast eller variabel rente?

Det kan ikke entydigt bestemmes, om den faste rente skal vælges fremfor den variable rente - og omvendt. Det er et personligt valg og hænger sammen med, om du gerne vil have sikkerhed og vished om dine månedlige ydelser, som du får med en fast rente. Hvis du derimod har plads i din økonomi til uventede rentestigninger, kan det godt betale sig at tage chancen og vælge et variabelt forrentet lån.

Traditionelt har den variable rente desuden ligget under den faste rente.