Globalisering skal holde økonomien kørende

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

I stedet for at hver land skal ”lukke sig inde” og værne om det nationale, mener den globale centralbank, BIS, at globaliseringen skal sikre vækst og medvind i den internationale økonomi. BIS omfatter centralbankerne i 60 af hele verdens lande. BIS’ opgaver er:

I forbindelse med BIS’ opgaver er formålet overordnet at skabe en økonomisk og finansiel stabilitet mellem de 60 centralbanker. Missionen og visionen er derfor at være forudsætningen for økonomisk vækst og velstand på et globalt plan.

Hvad betyder globalisering?

Globalisering betyder, at verdens forskellige lande i stigende grad udveksler kulturelle værdier og økonomiske aspekter. Det er eksempelvis udvekslingen af varer og tjenesteydelser, penge og valuta samt teknologi, information og nyheder. Globaliseringen omfatter også udflytningen af produktion og arbejdspladser, som med en fagterm kaldes ”outsourcing”.

Outsourcing kan blandt andet være, at en dansk tøj-virksomhed flytter sin produktion af varer til et asiatisk land for at mindske virksomhedens omkostninger.

Hvordan kan globalisering skabe økonomisk vækst?

Først og fremmest er hensigten, at båndene og relationerne mellem landene bevares. Det vil sige, at i stedet for det enkelte land trækker sig fra den globale handel og finansiering, skal landene samarbejde om at forstærke handel og finansiering. BIS lægger stor vægt på, at de 60 landes centralbanker skal samarbejde om at lave de rette politikker og love, som både styrker et givent land på nationalt og internationalt plan.

Samarbejdet mellem landene er forudsætningen for, at globaliseringen kan medføre økonomisk vækst og dermed en forbedret levestandard i verden. Formålet herved er blandt andet at styrke og forberede velstanden til de kommende generationer. Hertil indgår globaliseringen - ifølge BIS - som et vigtigt element i den økonomiske politik både nationalt og internationalt. Globaliseringens økonomiske strategier skal i højere grad både inkludere aspekter som bæredygtighed og større lighed.

Målet i sig selv er ikke økonomisk vækst, men at give flere borgere på internationalt plan bedre levevilkår. Dette omfatter både velstand, udfoldelses- og uddannelsesmuligheder samt et sundt miljø.

Globaliseringens betydning for dansk økonomi

Danske politikere, danske erhvervsfolk og til dels også den danske befolkning er stærkt optaget af, om globaliseringen går godt. Danmark er nemlig et af de lande, som har fået mest ud af globaliseringsprocessen, som vi har set indtil nu. Globaliseringen er også en væsentlig årsag til, at befolkningen i Danmark både er rige og har frihed sammenlignet med mange andre lande.

Danmark er afhængig af, at det internationale samarbejde bibeholdes, således den frie verden holdes åben, og at andre landes interesse for at favorisere det nationale ikke bliver gennemborende. Danmark og små nationer generelt er nogle af de største ”vindere” i forhold til et globalt marked versus et nationalt marked. Grunden til det er, at små landes nationale markeder er forholdsvist små, hvorfor landet er mere afhængig af den internationale og globale samhandel. Den globale samhandel er derfor et vigtigt parameter for Danmark, når det gælder om at hole økonomien i gang.

Handelen på tværs af landegrænser er nemlig med til at holde produktionen og efterspørgslen på danske varer og tjenesteydelser i gang, idet Danmarks nationale marked er relativt småt. Dermed har globaliseringen en central betydning for den danske økonomi. Samtidig er Danmark en vigtig aktør i forhold til BIS’ mission og vision om at opretholde et globalt marked og samarbejdet om en global økonomi, da Danmark netop er interesseret i at bevare et globalt samarbejde.