Forløbet ved gældssanering

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Forløbet ved gældssanering

Hvis din gæld har opbygget sig til en uoverskuelig størrelse, som du ikke har nogen mulighed for at tilbagebetale, så kan det være fristende at søge gældssanering. Desværre er der strenge krav til, hvem der får tildelt gældssanering og kun 25% af de årlige ansøgere får held med ansøgningen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene til tildeling af gældssanering, så kan du læse mere om kravene her (link til artiklen ”ansøgning om gældssanering”).

Hvis du mener, at du er berettiget til en gældssanering, så hjælper vi dig herunder med, hvordan du søger, forløbet under gældssaneringen og hvad ansøgningen indebærer.

Hvordan søger man om gældssanering

Selvom ansøgningen om gældssanering er gratis, så er det en længerevarende og krævende proces, som sætter dig i et stramt økonomisk greb i mange år fremover. Overvej derfor om du har andre muligheder for at tilbagebetale din gæld.

For at søge skal du udfylde et ansøgningsskema, som du enten finder online lige her: Ansøgningsskema til gældssanering eller i skifteretten i din retskreds.

Det er vigtigt, at du besvarer alle spørgsmålene korrekt og fyldestgørende. Du skal blandt andet oplyse personlige forhold såsom ægtestand og indkomst, samt hvilke kreditorer, du skylder penge, og hvad det skyldige beløb er.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indlevere:

  • De seneste 3 årsopgørelser fra SKAT
  • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år
  • Lønsedler eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter

Hvordan foregår en gældssanering

1. Skifteretten gennemgår og vurderer din ansøgning

Hvis ansøgningen er mangelfuld eller tydeligt ikke opfylder kravene vil den blive afvist.

2. Samtale i skifteretten

Sammen med en jurist fra skifteretten vil din ansøgning blive gennemgået og du vil blive udspurgt om din økonomiske situation mm. Ved denne samtale vurderes dine chancer for gældssanering og din sag vil enten blive godkendt til videre proces eller afvises.

3. Advokat hyret af skifteretten skal behandle din sag.

Advokaten (medhjælperen) er hverken ansat af kreditorerne eller skifteretten, men er en hyret hjælp, der skal hjælpe dig med de praktiske ting.

4. Annonceindrykning i Statstidende

Medhjælperen udsender besked til alle kreditorer om, at de skal gøre deres krav gældende indenfor 8 uger.

5. Udarbejdelse af redegørelse

I samarbejde med advokaten skal du udarbejde nedenstående redegørelse:

  • Forklaring på, hvordan din økonomiske situation er opstået
  • Opgørelse af værdier
  • Budget for gældssaneringsperioden
  • Forslag til sanering af gælden

6. Materiale sendes

Ovenstående materiale sendes til skifteretten samt alle kreditorer

7. Indkaldelse til møde i skifteretten

Du, din medhjælper samt alle kreditorer indkaldes til møde i skifteretten, hvor alle har mulighed for at blive hørt.

  • Dukker der intet nyt i sagen op, afsiges kendelsen (afgørelsen) af skifteretten.
  • Dukker der nye oplysninger op, kan skifteretten indkalde til et yderligere møde.
  • Skifteretten kan til enhver tid afvise din sag, hvis de nye oplysninger taler imod din sag.

Det er altså en lang og besværlig proces at ansøge om gældssanering, så det er en god idé at undersøge om du egentlig er berettiget til saneringen inden du begynder processen.