Forældet gæld

Lånetilbud er opdateret d. 15/07-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Gæld kan forældes, hvis der går for længe, inden din kreditor gør krav på at modtage pengene. Der er nemlig en frist for, hvor lang tid din kreditor har til at opkræve gælden.

Hvordan bliver din gæld for gammel?

Hvis du ikke afbetaler din gæld, kan den blive forældet og senere blive slettet. Forældelsesloven bestemmer, at gæld bortfalder inden for en bestemt tidsfrist, hvis din kreditor vel at mærke ikke har afbrudt forlængelsen af gælden. 

Hvis du afdrager på din gæld, afbrydes forældelsen, hver gang du afdrager. Det gælder altså også ved et online lån.

Hvor lang er fristen?

Forældelsesfristen er som hovedregel tre år – og i nogle tilfælde kan den være 10 år.

Tre års forældelse

En forældelsesfrist på tre år gælder for regninger, fakturaer, renter og/eller gebyrer, som ikke kan dokumenteres med din underskrift. Det betyder, at en faktura fra din vinduespudser kan forældes efter tre år, hvis ikke opkrævningen kommer for fogedretten.

10 års forældelse

Forældelsesfristen på 10 år omfatter gæld, der er skriftlig anerkendt. Det kan eksempelvis være forlig, domme, betalingspåkrav fra fogedretten, gældsbreve og/eller pantebreve, som du har signeret – det vil sige, at du har anerkendt din gæld med din underskift. 

Hvis du f.eks. har et billigt kviklån eller et ikke-bevilget overtræk på din konto, forældes dette også først efter 10 år. Det betyder, at gæld, hvor du har sat din underskrift på et dokument/gældsbrev, bliver forældet efter 10 år.

Hvornår afbrydes gældsforældelsen?

Hvis din kreditor sender dig påmindelser afbrydes din gæld ikke. Under de gamle forældelsesregler, som gjaldt frem til 31. december 2007, kunne en kontooversigt eller et brev fra din kreditor, hvor du gøres opmærksom på din gæld, afbryde gældsforældelsen. 

Det betyder, at hvis du senest den 31. december 2007 har modtaget en påmindelse fra din kreditor, er kravet om, at du skal betale din gæld, gyldigt indtil den 31. december 2017. 

Siden 2008 har gæld skulle ankerendes mundtligt eller skriftligt – eksempelvis ved, at du har stillet spørgsmål om gælden eller via en dom eller et betalingspåkrav. 

Hvis forældelsen afbrydes, kommer en ny forældelsesfrist, som har samme tidsperiode som den afbrudte frist. Har du eksempelvis haft gæld i form af f.eks. et samlelån med en forældelsesfrist på tre år, og forældelsesfristen afbrydes, påbegynder en ny tre-årlig forældelsesfrist. 

Vær opmærksom på, at forældelses-fristen altid er 10 år, hvis du indkaldes til fogedretten.

Hvis gælden bliver forældet

Tager din kreditor kontakt til dig vedrørende gælden, og du er overbevist om, at den er forældet, skal du skriftligt benægte gælden. Derudover skal du bede om dokumentation på, at gælden ikke er forældet. 

Kreditor har altid bevisbyrden i forbindelse med gældsfor-ældelse. Er du ikke enig med din kreditor, om gælden er forældet eller ikke, skal domsto-len vurdere, hvilken part der har ret.