Finansier dit boligkøb med et pantebrev

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

Finansier dit boligkøb med et pantebrev

Hvis du ønsker at købe ny bolig, kan du naturligvis låne penge på traditionel vis. Du kan dog også finansiere dit køb via pantebreve. Pantebreve er et dokument der giver långiver sikkerhed for det lån du optager. 

Pantebreve optages enten gennem en bank eller et realkreditinstitut.

Pantebreve er et ord, der for nogle er forbundet med en del negativitet, og med god grund. Der findes flere forskellige slags pantebreve, men fælles for dem alle er, at hvis låntager ikke formår at afdrage sin gæld, kan långiver vælge at sætte huset, som står til sikkerhed for lånet, på tvangsauktion.

Låneudbyderens ret til at auktionere huset bort er sikret af Retsplejeloven, og du indgår denne del af aftalen når du underskriver pantebrevet. Derfor bør du være yderst opmærksom på denne mulige konsekvens, når du vælger at finansiere dit boligkøb med pantebreve. 

En af de helt store fordele ved pantebrevene er dog at der er lave renter på lånene, og derfor kan et sådan umiddelbart billigt lån faktisk også ender med at blive en del billigere end et normalt boliglån i banken.

Tinglysning

Hvis du køber bolig med pantebreve, bør du sikre dig at pantebrevet er tinglyst. Ved en tinglysning, laver du en offentlig registrering af din faste ejendom, din bil, din ægtepagt, din båd eller lignende. 

Denne registrering sikrer at du har fuld ret over din ejendom, og at ingen andre derfor kan tage rettighed over din ejendom. Du bør tinglyse din bolig omend du finansierer den med et pantebrev eller med et skøde.

Du bør være opmærksom på at du skal betale tinglysningsafgift, når du tinglyser et dokument. Denne afgift udgør 1,5% af lånets oprindelige beløb, rundet op til nærmeste 100, samt et tillæg på 1.660 kroner. 

Denne afgift betales oftest også med lånet selv. Tinglysning foregår digitalt via hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Fire forskellige slags pantebreve

Der findes fire forskellige slags pantebreve:

  1. Realkreditpantebreve
  2. Ejerpantebreve
  3. Skadesløsbreve
  4. Sælgerpantebreve

Som udgangspunkt finansieres flest boliger via ejerpantebreve og sælgerpantebreve.

Realkreditpantebreve

Disse pantebreve udstedes i forbindelse med et realkreditlån og dermed skriver du under på at du skylder realkreditinstituttet penge. Dette gøres ved at der gives pant i ejendommen og et gældsbrev underskrives.

Ejerpantebreve

Et ejerpantebrev er teknisk set et pantebrev, som ejeren af en ejendom udsteder til sig selv, således ejeren både bliver kreditor og debitor for pantebrevet. På den måde kan man underpantsætte sin pantebrev til banken, som en sikring af ejendommen. 

Hvis man efterfølgende sælger sit hus igen, kan man kræve pantebrevet tilbage fra banken. Populært sagt, bliver pantebrevet genbrugt. Med denne type pantebrev behøver man ikke indgå aftaler om renter og afdrag.

Skadesløsbreve

Denne form for pantebrev er egentlig ikke interessant, hvis du ønsker at købe bolig, men bør alligevel nævnes som en af de fire forskellige former for pantebreve. 

Skadesløsbreve kan give dig luft i din økonomi, hvis du for eksempel har en stor kassekredit. Med pantebrevet kan du stille sikkerhed i din bolig, og dermed bruge pengene på andre aktiver, som for eksempel din kassekredit eller lignende.

Sælgerpantebreve

I daglig tale kan denne type pantebreve også kaldes et pantebrevslån, fordi det minder meget om et almindeligt realkreditlån. Pantelåner udsteder et pantebrev og køber underskriver en aftale for hvordan lånet skal betales tilbage.

Forskellen fra et almindeligt lån er dog, at panthaver kan vælge at sælge pantebrevet videre til en tredjepart. Fordelen for panthaveren ved dette er, at de kan sælge sig til et billigere lån, da man sælger lånet videre til en lavere kurs, og dermed få penge i hånden.