Det skal du vide om ATP

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en kollektiv pensionsordning, som alle over 18 år indbetaler til. ATP er dit og arbejdsmarkedets obligatoriske bidrag til et supplement til folkepensionen, som ikke rækker alene til alderdommen. 

I denne tekst kan du læse mere om, hvorfor du skal indbetale til ATP, og hvornår pengene kommer dig til gode.

Krav til indbetaling til ATP

Hvis du arbejder mere end ni timer om ugen, kan du ikke slippe uden om at indbetale til ATP. Det gælder også, hvis du er på overførselsindkomst. Selvstændige og efterlønnere bestemmer derimod selv, om de vil indbetale til ATP.

Du deler ATP-regningen med din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse, som betaler to tredjedele af beløbet, imens du selv står for den sidste tredjedel.

Automatisk indbetaling og udbetaling

Du skal ikke foretage dig noget i forhold til din ATP. Din arbejdsgiver, kommune eller a-kasse sørger for selve indbetalingen. Når tiden er inde til udbetalingen af ATP, sker dette ligeledes automatisk.

Du kan først få udbetalt din ATP, når du når folkepensionsalderen. Kort før det sker, får du besked fra ATP om, at der vil gå penge ind på din NemKonto snarest. Din folkepensionsalder er afhængig af dit fødselsår, men befinder sig et sted mellem 65 og 68 år.

Beløbet udbetales enten månedligt eller som et engangsbeløb. 

Er din årlige ATP på 2.800 kroner eller over dette beløb før skat, får du pensionen udbetalt hver måned. Er den derimod lavere end 2.800 kroner, får du pengene udbetalt som et engangsbeløb.

Udbetalingsbeløbet

Du kan få op mod 2.000 kroner udbetalt hver måned i resten af dit liv. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale skat af pengene.

Det beløb, du får udbetalt, afhænger naturligvis af, hvor meget du har indbetalt i løbet af dit arbejdsliv. Hvornår indbetalingerne er sket, har ligeledes stor betydning for pensionens størrelse. Som hovedregel er det dog sådan, at jo tidligere, en indbetaling er sket, des mere pension får du for den.

Dit ATP-bidrag varierer i forhold til din arbejdssituation, og det gør din udbetaling derfor også. Har du for eksempel haft et deltidsjob i en periode, er dit månedlige bidrag mindre, end hvis du har arbejdet fuld tid hele dit arbejdsliv.

Det er vigtigt at være økonomisk klar til tilværelsen som pensionist. Det er nemlig sværere at låne som pensionist, da du generelt har en lavere indkomst og har færre år at tilbagebetale dit lån over. 

I stedet for at optage et nyt lån, kan det i stedet være mere økonomisk attraktivt at refinansiere de nuværende lån i form af stiftelse af et samlelån.

APT-sats og ATP-overblik

Som fuldtidsansat indbetales 284 kroner om måneden af din arbejdsgiver, a-kasse eller kommune. Heraf er dit eget bidrag en tredjedel, hvilket betyder 94,65 kroner som fuldtidsansat.

Af din lønseddel fremgår det, hvor meget der er indtalt i indeværende år, og i din pensionsoversigt på www.pensionsinfo.dk kan du se, hvor meget du har indbetalt til ATP i alt, og hvor meget du kan forvente at få igen.

Mulighed for at udskyde udbetalingen

Det forholder sig sådan, at du rent faktisk bliver belønnet for at udskyde din ATP. Hvis du har penge nok i form af folkepension, opsparing eller andet, kan du vælge at udskyde din udbetaling af din ATP, hvilket på et senere tidspunkt vil give dig en højere årlig pension. 

Det er dog ikke nødvendigvis en god idé at udskyde ATP-udbetalingen, idet man ikke ved, hvornår livet slutter, og derfor risikerer ikke at få glæde af sin ATP.