Betydningen af din alder ved ansøgning om lån

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    7 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Betydningen af din alder ved ansøgning om lån

Din alder kan have stor betydning, når du skal ansøge om et lån eller samlelån. Er du 25 år eller derover behøver du dog ikke at læse denne artikel, da du qua din alder som udgangspunkt allerede opfylder samtlige låneudbyderes krav. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder den danske myndighedslov, bør du læse artiklen til ende.

Hvor gammel er du?

Låneudbyderne hos MONEYBANKER.dk har specifikke målgrupper, som de tilbyder deres ydelser til. Alder er et vigtigt parameter, hvorfor det er afgørende, du benytter dig af denne søgeindstilling.

Står du på tærsklen til at blive enten 20 eller 25 år, gør du muligvis klogt i at vente på din fødselsdag, inden du sender dine låneansøgninger af sted. Flere låneudbydere tilbyder lån fra aldersgrænserne 20 og 25 år, og du får hermed flere lånemuligheder end på nuværende tidspunkt.

Alder er et ligeså vigtigt parameter som selve lånebeløbets størrelse, og at du kan opfylde en given låneudbyders alderskrav er ofte et ufravigeligt aspekt.

Du skal være myndig

Det er et ufravigeligt krav hos låneudbyderne på vores service, at du som ansøger er myndig og dermed juridisk er i stand til at tage selvstændige beslutninger. Som udgangspunkt er du myndig i Danmark, når du er fyldt 18 år, hvilket også gælder for selskaberne repræsenteret i vores oversigter.

Udover at være 18 år skal du opfylde den danske myndighedslov, som definerer reglerne for, hvornår visse betingelser sætter begrænsninger i en persons grad af myndighed.

Disse begrænsninger kan omhandle varetagelse af formue, indgåelse af aftaler ved køb og salg, oprettelse af virksomhed m.m. Det er den enkelte persons historik og evt. diagnose(r) som afgør, om og i hvilken grad denne er begrænset.

Har du indgået en aftale med en anden part, og du juridisk betegnes som en umyndig part, opfattes aftalen som ugyldig, Har du f.eks. købt eller solgt en vare, skal varen tilbageleveres, og hvis dette ikke er muligt, skal varens værdi erstattes.

I juridisk tale handler det slutteligt om god eller ond tro. Er sælgeren af en vare bekendt med, at køberen lider af en sindslidelse og at aftalen dermed er skabt på et ugyldigt grundlag, ophæves aftalen. Dette sker på baggrund af køberens manglende hjemmel og sælgerens, juridisk set, onde intentioner.

Modsat betegnes en aftale som bindende, såfremt sælgeren ikke vidste besked om køberens diagnose og manglende berettigelse til at indgå aftaler. Sælgeren betegnes i sådanne tilfælde som værende i god tro.

Vi gør opmærksomhed på, at der ovenfor er tale om en kort skitsering af juraen, hvorfor du bør læse myndighedsloven, hvis du ønsker at kende reglerne til fulde. Endvidere kan det være vanskeligt at bevise/modbevise en parts gode eller onde tro, hvorfor en beslutning tages på baggrund af hver enkelt sag.

Lån penge nu hvis du er myndig og mindst 25 år ved at starte med at anvende de øvrige søgefunktioner i vores søgemaskine, hvor du angiver lånebeløbets ønskede størrelse samt hvor lang en løbetid lånet skal have.

Husk at vi altid sidder klar til at hjælpe dig via kontaktfunktionen.