Bankerne bliver mere risikovillige

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

  • Indholdsfortegnelse

    3 punkter

  • Læsetid

    5 minutter

  • Siden er opdateret

    27/05-2024

Bankerne bliver mere risikovillige

Udviklingen i den danske økonomi er en fordel for bankerne i forbindelse med deres nedskrivninger. Når en bank nedskriver, betyder det, at værdien af et omsætningsaktiv (som her kan være penge på forskellige konti) nedskrives, hvis værdien af aktivet falder. 

Det vil sige, banken ændrer værdien af omsætningsaktivet i en negativ retning og dermed bliver mindre værd. Nedskrivningerne kan være et tegn på, at bankerne bliver mere risikovillige, når det gælder lån. 

Yderligere er muligheden for at oprette samlelån også medvirkende til, at flere danskere får en bedre økonomi og bankforhold.

Det går godt for økonomien

Det går godt for de private danskere, hvilket er fordelagtigt for bankernes lånebøger. Flere danskere er kommet i arbejde og boligpriserne er fortsat stigende – ikke kun i de store byer, men i flere dele af landet.

Det har haft betydning for de nedskrivninger, bankerne har foretaget på deres udlån i 2017, hvilket har medført en bedring i kreditkvaliteten. Hvor bankerne tidligere muligvis stod til at tabe på flere boliglån, er sandsynligheden for tab blevet mindre på grund af de stigende boligpriser landet over. 

Derudover medfører den faldende ledighed, at flere danskere er i stand til at betale deres terminer på lån. Banksektorens tab er dermed på et meget lavt niveau historisk set.

Plads til risici

Fremgangen i samfundsøkonomien og det lave niveau af tab inden for banksektoren, kan medføre at bankerne giver plads til større risici. Det vil sige udlåne flere penge og dermed øge deres forretning. 

Kan bankerne se, at samfundet vækster, at flere vil låne penge, og at kundebasen forbedres, vil banken formentligt blive mere villig til at låne penge ud. Overordnet er bankerne interesseret i at øge deres forretning og være konkurrencedygtige. Selvom det går godt for samfundsøkonomien, skal vi stadig være bevidste om, at banker lever af at tage risici. 

Det betyder også, at både banken og du som kunde skal forvente, at der i løbet af en konjunkturcyklus vil være tab på lån. En konjunkturcyklus betegner, at den økonomiske aktivitet og udvikling i samfundet består af perioder med økonomisk vækst og perioder med økonomisk fald. Det vil dermed også være forskelligt, hvornår det er nemmest at finde et billigt lån i banken.