Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering

Hvis du står med en uoverskuelig gæld, som du ingen mulighed har for at tilbagebetale, så kan det være fristende at ansøge om gældssanering. Hvert år søger rigtig mange denne løsning for at få nedsat eller slettet deres gæld, men det er de færreste som får tilkendt en gældssanering. Herunder giver vi dig et kort overblik over hvem, der kan søge det, hvordan man søger samt hvilke konsekvenser det får for din økonomi.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld enten kan blive slettet eller sat ned, hvis du ingen mulighed har for at tilbagebetale gælden. Hvis gælden sættes ned, sker det som en afdragsordning til alle kreditorerne i omkring 5 år.

Hvad indebærer det?

Hvis du får tilkendt en gældssanering er det bestemt ikke ensbetydende med, at dit liv bliver en dans på roser. I stedet bliver det en årrække med begrænsede økonomiske forhold.

Hver måned indsættes et fast beløb på en særlig konto, hvorfra der én gang årligt udbetales beløb til kreditorerne alt afhængig af deres tilgodehavende.

Beløbet, der skal afdrages fastsættes ud fra et beløb til faste udgifter samt et bestemt rådighedsbeløb. Hvis rådighedsbeløbet og de faste udgifter svarer til de faste indtægter, kan der træffes afgørelse om, at gælden helt frafalder.

Hvem kan søge gældssanering?

Gældssanering gives ikke til virksomheder og foreninger, men udelukkende til personer i store økonomiske problemer. Det er langt de færreste ansøgere, som bliver tilkendt gældssanering, da kravene er mange. De to primære krav er:

1. Din gæld skal være så stor, at der ingen sandsynlighed er, for at du kan tilbagebetale den indenfor en længere periode på omkring 10 år.

2. Gældssaneringen skal medføre en varig forbedring af din økonomi.

Hvis en stor del af din gæld skyldes forbrugslån, så er sandsynligheden for at få gældssanering meget lille. Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. Derudover vurderes gælden ud fra omstændigheder såsom gældens alder, omstændighederne ved gældsstiftelsen og hidtidig afbetaling på gælden.

Hvordan ansøger man?

Det er gratis at søge om gældssanering. For at søge skal du udfylde et ansøgningsskema, som du både kan finde online og i skifteretten i din retskreds.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indlevere:

  • De seneste 3 års årsopgørelser fra SKAT
  • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år
  • Lønsedler eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter

Der er utroligt mange forhold, der skal gøre sig gældende, før du tilkendegives en gældssanering. Derudover er det en krævende proces, som sætter dig i et stramt økonomisk greb i mange år fremover. Overvej derfor om du har andre muligheder for at tilbagebetale din gæld.

Brug for at låne penge?

MONEYBANKER.dk har hjulpet 598.955 brugere siden vi startede i 2014. Skal vi også hjælpe dig med at vælge det billigste lån? Sammenlign lån via vores søgemaskine hurtigt og nemt, uanset om du søger et forbrugslån, samlelån eller bare et billigt lån online.

Sammenlign lån (August 2020)