Ansøgning om gældssanering

Lånetilbud er opdateret d. 27/05-2024

Listen viser et bredt udsnit af lånemarkedet som vi lige nu anbefaler. Vi samarbejder med ovenstående låneudbydere og modtager provision herfra når du bliver bevilliget et lån. Der er ingen omkostninger for dig som forbruger og du betaler blot de udgifter du aftaler direkte med bankerne.

 • Indholdsfortegnelse

  5 punkter

 • Læsetid

  7 minutter

 • Siden er opdateret

  27/05-2024

Ansøgning om gældssanering

Hvis du står med en uoverskuelig gæld, som du ingen mulighed har for at tilbagebetale, så kan det være fristende at ansøge om gældssanering. Hvert år søger rigtig mange denne løsning for at få nedsat eller slettet deres gæld, men det er de færreste som får tilkendt en gældssanering. 

Herunder giver vi dig et kort overblik over hvem, der kan søge det, hvordan man søger samt hvilke konsekvenser det får for din økonomi.

Hvis du ikke kan overskue din økonomi og dine lån og frygter en gældssanering på sigt, kan din udfordring muligvis være, at du har flere lån, som du afvikler på samtidig. Du har ikke overblikket over, hvilke lån der er dyrest, hvilke lån der er bedst at betale hurtigst af, om der findes en anden udvej end almindelige afbetalinger eller andet. 

Hvis situationen er, at du har flere lån, kan du overveje at ansøge om et samlelån. I et samlelån samler du din nuværende gæld i et helt nyt lån. Det giver dermed kun ét sted at afbetale din gæld, hvormed du får overblikket tilbage.

Yderligere kan du forvente at dine lånevilkår forbedres, fordi den samlede lånesum er højere, hvilket giver dig en bedre forhandlingssituation.

Har du brug for yderligere penge, kan du i dit samlelån ansøge om nye penge. Men husk at sammenlign dine tilbud på samlelån, så du sikrer dig det billigste lån.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld enten kan blive slettet eller sat ned, hvis du ingen mulighed har for at tilbagebetale gælden. Hvis gælden sættes ned, sker det som en afdragsordning til alle kreditorerne i omkring 5 år.

Hvad indebærer det?

Hvis du får tilkendt en gældssanering er det bestemt ikke ensbetydende med, at dit liv bliver en dans på roser. I stedet bliver det en årrække med begrænsede økonomiske forhold.

Hver måned indsættes et fast beløb på en særlig konto, hvorfra der én gang årligt udbetales beløb til kreditorerne alt afhængig af deres tilgodehavende.

Beløbet, der skal afdrages fastsættes ud fra et beløb til faste udgifter samt et bestemt rådighedsbeløb. Hvis rådighedsbeløbet og de faste udgifter svarer til de faste indtægter, kan der træffes afgørelse om, at gælden helt frafalder.

Hvem kan søge gældssanering?

Gældssanering gives ikke til virksomheder og foreninger, men udelukkende til personer i store økonomiske problemer. Det er langt de færreste ansøgere, som bliver tilkendt gældssanering, da kravene er mange. De to primære krav er:

1. Din gæld skal være så stor, at der ingen sandsynlighed er, for at du kan tilbagebetale den indenfor en længere periode på omkring 10 år.

2. Gældssaneringen skal medføre en varig forbedring af din økonomi.

Hvis en stor del af din gæld skyldes forbrugslån, så er sandsynligheden for at få gældssanering meget lille. Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. Derudover vurderes gælden ud fra omstændigheder såsom gældens alder, omstændighederne ved gældsstiftelsen og hidtidig afbetaling på gælden.

Hvordan ansøger man?

Det er gratis at søge om gældssanering. For at søge skal du udfylde et ansøgningsskema, som du både kan finde online og i skifteretten i din retskreds.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indlevere:

 • De seneste 3 års årsopgørelser fra SKAT.dk
 • Forskudsopgørelse for de seneste 2 år
 • Lønsedler eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægter

Der er utroligt mange forhold, der skal gøre sig gældende, før du tilkendegives en gældssanering. Derudover er det en krævende proces, som sætter dig i et stramt økonomisk greb i mange år fremover. Overvej derfor om du har andre muligheder for at tilbagebetale din gæld.