475.685
brugere hjulpet af MONEYBANKER.dk
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

🔶 Lav en låneaftale

Når du låner penge i en bank eller ved en online-lånudbyder, skal du altid underskrive en lånaftale, således der er enighed blandt begge parter, hvad lånet omhandler (beløb, løbeperiode, tilbagebetaling etc.). Det samme bør du gøre i forbindelse med lån hos venner eller familie. Det er en god idé at have et papir på lånet og ikke blot en mundtlig aftale. Skriv ned, hvor stort lånet er, hvordan lånet skal afdrages, hvilke rater der skal betales, og hvornår hele lånet skal være tilbagebetalt. På den måde undgår eller imødekommer I uenigheder om, hvordan den mundtlige aftale på lånet lød. Går noget galt med lånet og aftalen misligholdes af en af parterne, er det ligeledes væsentligt, at du/I har papir på, hvad I har aftalt. Kan I ikke finde en løsning på problemstillingen, kan man faktisk tage familiemedlemmer eller venner i fogedretten, hvis du eller modparten kan bevise, I har lavet en bestemt aftale, som er blevet misligholdt. Beviserne kan være et vidne, en kontoudskrift, der viser det overførte beløb, eller den underskrevne aftale.

🔶 Fordele og ulemper ved at låne penge af venner eller familie

Der er både fordele og ulemper forbundet med at låne penge af familie eller venner sammenlignet med at låne i banken eller optage et online-lån. Før du indgår en låneaftale med en af dine nærmeste, er det vigtigt I stiller fordelene og ulemperne overfor hinanden og begge er afklarede med aftalen. Er et privatlån en god løsning, eller kan I tale sammen om andre alternativer? Dette er vigtigt, for at I ikke mister hinanden. Herunder kan du læse nogle fordele ved at låne af en af dine nærmeste:

Selvom det umiddelbart virker til, at der nogle gode fordele, og der ikke er de store problemer forbundet med at låne penge af venner eller familie, er det ikke sikkert, det er den bedste løsning. Herunder kan du læse nogle ulemper, som du/I bør overveje, inden en låneaftale indgås.